Chceš zažít workcamp z druhé strany?

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. pořádá v letošním roce více než 35 workcampů –  tradičních i úplně nových. Současně otevírá i 70 míst pro vedoucí těchto workcampů, kterým rovnou poskytuje i cyklus školení – Vzdělávacího cyklu INEX-SDA pro vedoucí workcampů.  Zároveň také nabízí možnost nahlédnout do činnosti neziskovek a obcí, které workcampy hostují, a získat nové kontakty a přátele.

Read moreChceš zažít workcamp z druhé strany?