Osvěta v oblasti sluchového postižení je velmi důležitá, říká ředitelka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) nabízí a poskytuje sociální služby pro neslyšící a nedoslýchavé, pravidelně vydává časopis pro sluchově postižené GONG, je poskytovatelem tlumočnických služeb, zabývá se problematikou titulků pro neslyšící v televizi, připomínkuje vyhlášky a zákony a pořádá kulturně-osvětové akce. O dalších aktivitách si přečtěte v následujícím rozhovoru. Seznamte se s…

Read moreOsvěta v oblasti sluchového postižení je velmi důležitá, říká ředitelka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Pin It on Pinterest