Nominace do 2. ročníku Ceny SDGs pro udržitelný rozvoj

Do 6. dubna 2018 můžete nominovat své projekty/organizace, které své aktivity a strategie zaměřují naplňování udržitelného rozvoje, do vyhlášení ankety o Cenu SDGs  (naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN).  Tyto ceny motivují účastníky nejen z řad byznysu, ale také neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života. Obecně: Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority a cíle pro období do roku 2030, které pomohou tyto světové problémy vyřešit. Nominovat projekt, produkt nebo službu napomáhající naplňovat výše zmíněné cíle můžete na webových stránkách globalnicile.cz

Read moreNominace do 2. ročníku Ceny SDGs pro udržitelný rozvoj

2. ročník Giving Tuesday

2. ročník mezinárodního dne dárcovství Giving Tuesday se blíží. Letos připadá na 28. listopadu 2017 a unikátní je v tom, že se koná po celém světě ve stejný den. Začátkem listopadu již začala komunikační kampaň, kterou zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti, stejně jako celý projekt. Do celé akce se může zapojit každý, kdo chce pomoci  – může darovat finanční obnos či materiální věc.

Read more2. ročník Giving Tuesday

V Česku se poprvé udělují Ceny SDGs – za udržitelnost a společenskou odpovědnost

V České republice se budou poprvé udělovat ceny SDGs – cena OSN za udržitelnost a společenskou odpovědnost. Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování udržitelnosti, které společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze.

Read moreV Česku se poprvé udělují Ceny SDGs – za udržitelnost a společenskou odpovědnost