Vyšla publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014

Na konci loňského roku vydala Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství publikaci Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014, která shrnuje pět let „života“ českých neziskovek. Dozvíte se, kolik projektů bylo realizováno, jakých cílů se podařilo dosáhnout, s jakými problémy se zástupci neziskovek museli potýkat a jak to všechno dopadlo. Vydání bylo podpořeno také grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Ve dvou výzvách bylo v období 2014 až 2016 podpořeno 231 neziskových projektů. Do českých neziskových organizací z Fondu pro NNO putovalo v uvedeném období více než 256 mil. Kč.

Read moreVyšla publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014

Ke stažení: Odborné publikace Spiralis, o.s.

Občanské sdružení Spiralis nabízí ke stažení několik velmi praktických příruček, které jsou výstupem realizovaných projektů. Jsou určeny různým cílovým skupinám, ale vzhledem ke své hodnotě a praktičnosti v nich může najít přínosné informace také fundraiser neziskovky.

Read moreKe stažení: Odborné publikace Spiralis, o.s.