RUBIKON Centrum podporuje osoby s trestní minulostí

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v České republice již 20 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Pravidelně pořádá setkání s kandidáty Pracovní agentury RUBIKON s názvem Pohovory nanečisto, které si kladou za cíl podpořit osoby s trestní minulostí na jejich cestě k získání nového zaměstnání. Poslední akce s touto tematikou se konala v pátek 12. června 2015 ve stavební společnosti SMP CZ a. s. v pražském Karlíně. Součástí byla i Snídaně se zaměstnavateli a zástupci státní správy.

Read moreRUBIKON Centrum podporuje osoby s trestní minulostí

Aliance proti dluhům: Chceme pomoci dlužníkům v exekuci

Aliance proti dluhům a nezisková organizace Rubikon Centrum dlouhodobě v České republice podporují snížení recidivy a pomáhají lidem překonávat těžká životní období – po návratu z vězení, lidem v dluhové pasti, matkám samoživitelkám atd. Již několik let společně usilují o vznik zvláštních účtů, které budou chráněny před exekucí a se kterými bude možné volně disponovat. Současné nastavení systému je pro dlužníky mnohdy neúnosné. Díky exekuci účtu a srážkám ze mzdy se velmi často ocitají bez prostředků, propadají do dluhové pasti či svou situaci řeší odchodem z bankovního systému a často i opuštěním legálního zaměstnání. Zvyšuje se rovněž riziko páchání trestných činů.

Read moreAliance proti dluhům: Chceme pomoci dlužníkům v exekuci

Začala kampaň o boji proti obchodování s lidmi

Při příležitosti Evropského dne boje proti obchodování s lidmi byla zahájena mezinárodní kampaň pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti o této problematice a pro zvýšení informovanosti osob, které vyjíždějí do zahraničí za prací. Za celou akcí stojí nezisková organizace La Strada, která se věnuje tématu obchodování s lidmi a vykořisťování, na úrovni poskytování sociálních služeb, prevence, vzdělávání, advokačních a lobby aktivit. La strada je součástí mezinárodní organizace La Strada International.

Read moreZačala kampaň o boji proti obchodování s lidmi