Sbírka Pomozte dětem rozdělila více než 7 miliónů korun

Zástupci nejznámější české charitativní sbírky pořádané Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a Českou televizí rozdělili výtěžek sbírky mezi 9 individuálních a 32 ročních projektů. Celkem se podařilo vybrat 7 363 400 korun.

Read moreSbírka Pomozte dětem rozdělila více než 7 miliónů korun

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci nového programu Včasná pomoc dětem rozdělí 520 000 eur

Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Program je v České republice zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče. Cílem tohoto nového programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče.

Read moreNadace rozvoje občanské společnosti v rámci nového programu Včasná pomoc dětem rozdělí 520 000 eur