Přihlaste se do grantové výzvy Plzeňského Prazdroje

Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. vyhlásila grantový program Kozel lidem. Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů, které realizují nestátní neziskové organizace v okolí pivovaru. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2017. Maximální výše podpory 50 000 Kč.

Read morePřihlaste se do grantové výzvy Plzeňského Prazdroje

Pin It on Pinterest