Jak měřit úspěšnost neziskovky?

K následující úvaze mě přivedly situace, v níž jsme se ocitli a ocitáme. V určitém okamžiku si vedení (nebo i spolupracovníci) obecně prospěšné společnosti položí otázky: „Máme tuto aktivitu realizovat, když největší námahu dá sehnat peníze na její realizaci? Skutečně máme věnovat tak velké množství energie na zajištění financí? Nemáme se věnovat činnostem, které lze financovat snazším způsobem, přitom jsou také ‚obecně prospěšné‘ a vytvoří podobný efekt? Nemáme jít zkrátka tou pohodlnější cestou?“

Read moreJak měřit úspěšnost neziskovky?

Pin It on Pinterest