Přihlaste se do grantové výzvy Plzeňského Prazdroje

Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. vyhlásila grantový program Kozel lidem. Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů, které realizují nestátní neziskové organizace v okolí pivovaru. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2017. Maximální výše podpory 50 000 Kč.

Read morePřihlaste se do grantové výzvy Plzeňského Prazdroje

Vyšla publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014

Na konci loňského roku vydala Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství publikaci Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014, která shrnuje pět let „života“ českých neziskovek. Dozvíte se, kolik projektů bylo realizováno, jakých cílů se podařilo dosáhnout, s jakými problémy se zástupci neziskovek museli potýkat a jak to všechno dopadlo. Vydání bylo podpořeno také grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Ve dvou výzvách bylo v období 2014 až 2016 podpořeno 231 neziskových projektů. Do českých neziskových organizací z Fondu pro NNO putovalo v uvedeném období více než 256 mil. Kč.

Read moreVyšla publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014

Zapojte se do hlasování o Cenu veřejnosti Neziskovky roku 2016

4. ročník nezávislého ocenění Neziskovka roku pro neziskové organizace jde do finále. Ocenění se uděluje ve třech kategoriích – malá, střední a velká organizace. Zvláštní pozornost je věnována Ceně veřejnosti, v níž se může zúčastnit široká veřejnost.

Read moreZapojte se do hlasování o Cenu veřejnosti Neziskovky roku 2016