NROS rozdělila peníze 21 projektům v programu Včasná pomoc dětem

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) přerozdělila na konci minulého roku více jak 500.000 eur na projekty v programu Včasná pomoc dětem a připravuje kampaň s předními českými umělci. Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), jež je financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Z tohoto programu bylo v České republice na konci roku 2014 podpořeno 21 projektů neziskových organizací se zaměřením na pomoc dětem celkovou částkou 520 000 eur. V rámci programu vznikne také spotová a virální kampaň, na které se budou podílet Anna K.,Ivan Hlas nebo Lukáš Pavlásek.

Read moreNROS rozdělila peníze 21 projektům v programu Včasná pomoc dětem

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci nového programu Včasná pomoc dětem rozdělí 520 000 eur

Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Program je v České republice zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče. Cílem tohoto nového programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče.

Read moreNadace rozvoje občanské společnosti v rámci nového programu Včasná pomoc dětem rozdělí 520 000 eur