Rozhovor s Klárou Gajduškovou z České spořitelny: Výnos z anonymních vkladních knížek se vrátí české společnosti

Logo: Česká spořitelna

Na otázky týkající se společenské odpovědnosti firem (CSR) odpověděla Deníku neziskovky paní Klára Gajdušková, ředitelka úseku firemní komunikace České spořitelny, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny a členka správní rady Nadace Depositum Bonum.

Read moreRozhovor s Klárou Gajduškovou z České spořitelny: Výnos z anonymních vkladních knížek se vrátí české společnosti

Nadace Agrofert

Nadace AGROFERT HOLDING vznikla na konci roku 2011 a podporuje různé druhy projektů.  Spolupracuje se širokým spektrem obecně prospěšných a neziskových společností, které pracují se seniory, dětmi, zdravotně postiženými a dalšími potřebnými, jejichž kvalita života závisí na charitativních darech a podpoře soukromého sektoru.

Read moreNadace Agrofert

Neziskovky budou opět oceněny za přínos sociální integraci v rámci Ceny Nadace ERSTE 2013

Nadace ERSTE již počtvrté umožňuje neziskovým organizacím ucházet se o Cenu za přínos sociální integraci. Tu má možnost získat 33 neziskových organizací z celkem 13 zemí střední a východní Evropy.  Neziskové organizace se mohou o ocenění přihlásit od 3. září do 11. listopadu 2012 na www.socialintegration.org/register.

Read moreNeziskovky budou opět oceněny za přínos sociální integraci v rámci Ceny Nadace ERSTE 2013

Pin It on Pinterest