III.díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?

V předchozích 2 dílech našeho cyklu Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?  jsme se dozvěděli, že evaluace je systematické a objektivní zhodnocení probíhajícího nebo již ukončeného projektu či programu. Evaluace vyhodnocuje implementaci, zjišťuje důvody pro (ne)plnění cílů, navrhuje řešení případných problémů a odstraňování překážek. Dále pomocí evaluace můžeme hodnotit dosahování cílů intervencí, priorit a programů, a to zejména ve vztahu k širšímu okolí. To všechno je platnou částí evaluace.

Read moreIII.díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?

II.díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?

V předchozím článku Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace? jste se dozvěděli, že evaluace je bezesporu velmi přínosná, neboť spočívá v pečlivém sběru informací, konečné interpretaci a porovnání s předem stanovenými cíli. Výstupem jsou tedy co možná nejvěrnější data o stávající situaci, ale i spolehlivé podklady pro manažerské rozhodování. Ovšem ještě jsme si neřekli, jaké má fáze a jak ji dobře provést.

Read moreII.díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?