Grantová výzva České spořitelny pro neziskovky

Logo: Česká spořitelna

Od začátku dubna letošního roku se mohou klienti České spořitelny přihlašovat do třetího ročníku Grantového programu Nadace České spořitelny a získat tak až 70 000 Kč pro neziskovou organizaci v České republice, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání. Přihlásit se a zabojovat o grant, kterým nadace podporuje individuální dobrovolnictví, mohou až do 24. května 2015. Podmínkou je alespoň roční působení v roli dobrovolníka v nominované neziskovce a její působení v oblasti aktivního života seniorů, odborné prevence a léčbě drogových závislostí nebo péče o lidi s mentálním postižením.

Read moreGrantová výzva České spořitelny pro neziskovky

Bylo vyhlášeno 2. kolo žádostí o granty z Norských fondů

Nadace Open Society Fund Praha vyhlásila druhé kolo žádostí o granty z Norských fondů v programu Dejme (že)nám šanci. Žádat o peníze mohou obce, kraje, firmy, univerzity, nevládní a další organizace na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a na snižování domácího násilí. Celkem bude rozděleno 21,5 milionů korun.

Read moreBylo vyhlášeno 2. kolo žádostí o granty z Norských fondů

Česká spořitelna vyhlásila grant pro neziskovky

nadace ČSNadace České spořitelny vyhlásila 1. dubna 2014 Grantový program pro klienty ČS, kteří v roli dobrovolníků pomáhají v neziskových organizacích. Finanční podpora pro konkrétní projekt je určena neziskovým organizacím, které se zabývají aktivním životem seniorů, prevencí a léčbou drogových závislostí nebo péčí o lidi s mentálním postižením.

Read moreČeská spořitelna vyhlásila grant pro neziskovky

Pin It on Pinterest