Nominace do 2. ročníku Ceny SDGs pro udržitelný rozvoj

Do 6. dubna 2018 můžete nominovat své projekty/organizace, které své aktivity a strategie zaměřují naplňování udržitelného rozvoje, do vyhlášení ankety o Cenu SDGs  (naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN).  Tyto ceny motivují účastníky nejen z řad byznysu, ale také neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života. Obecně: Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority a cíle pro období do roku 2030, které pomohou tyto světové problémy vyřešit. Nominovat projekt, produkt nebo službu napomáhající naplňovat výše zmíněné cíle můžete na webových stránkách globalnicile.cz

Read moreNominace do 2. ročníku Ceny SDGs pro udržitelný rozvoj