Dostali jsme e-mail s prosbou o dar. Myslíme si, že to šlo udělat líp

Poslat mail - Google Mail

Nedávno jsem kontroloval složku s nevyžádanou poštou a našel jsem mail, který se vymykal typickým spamům. Jako odesílatel byla uvedena nějaká česká služba, v předmětu jsem zaregistroval „občanské sdružení“. Po kliknutí na mě vykoukl několikaodstavcový e-mail, který mě po přečtení inspiroval k sepsání tohoto článku. Protože si myslím, že je to ukázkový příklad, jak zkazit, co se dá (samozřejmě v dobré víře).

Read moreDostali jsme e-mail s prosbou o dar. Myslíme si, že to šlo udělat líp

Ke stažení: Odborné publikace Spiralis, o.s.

Občanské sdružení Spiralis nabízí ke stažení několik velmi praktických příruček, které jsou výstupem realizovaných projektů. Jsou určeny různým cílovým skupinám, ale vzhledem ke své hodnotě a praktičnosti v nich může najít přínosné informace také fundraiser neziskovky.

Read moreKe stažení: Odborné publikace Spiralis, o.s.