Bezplatný e-learning pro rodiče, jejichž dítě s dyslexií se učí cizí jazyk

Možnost přihlásit se do bezplatných pilotních e-learningových kurzů projektu Dyslang ocení rodiče, jejichž dítě s dyslexií se bude učit cizí jazyk. Cílem projektu je vytvořit příručku a e-learningový kurz pro učitele a rodiče pro jejich efektivní podporu multilingválního jedince s dyslexií ve výuce dalšího jazyka ve škole. V České republice může jít například o dítě vietnamského původu, které musí ve škole používat češtinu a od páté třídy se začíná učit také angličtinu.

Read moreBezplatný e-learning pro rodiče, jejichž dítě s dyslexií se učí cizí jazyk