Bezplatný e-learning pro rodiče, jejichž dítě s dyslexií se učí cizí jazyk

Možnost přihlásit se do bezplatných pilotních e-learningových kurzů projektu Dyslang ocení rodiče, jejichž dítě s dyslexií se bude učit cizí jazyk. Cílem projektu je vytvořit příručku a e-learningový kurz pro učitele a rodiče pro jejich efektivní podporu multilingválního jedince s dyslexií ve výuce dalšího jazyka ve škole. V České republice může jít například o dítě vietnamského původu, které musí ve škole používat češtinu a od páté třídy se začíná učit také angličtinu.

Read moreBezplatný e-learning pro rodiče, jejichž dítě s dyslexií se učí cizí jazyk

Sdružení Zahrada 2000 otevírá nové poradny pro nezaměstnané s hendikepem na Jesenicku

Občanské sdružení Zahrada 2000 otevřelo v polovině srpna v Jeseníku a Zlatých Horách dvě nové poradny pro nezaměstnané se zdravotním hendikepem. Tato skupina obyvatel má ztížený vstup na pracovní trh, na Jesenicku se tento problém ovšem týká také lidí bez znevýhodnění. Odborníci v poradnách pomohou lidem zvýšit kvalifikaci a najít práci.

Read moreSdružení Zahrada 2000 otevírá nové poradny pro nezaměstnané s hendikepem na Jesenicku

Neziskovky budou opět oceněny za přínos sociální integraci v rámci Ceny Nadace ERSTE 2013

Nadace ERSTE již počtvrté umožňuje neziskovým organizacím ucházet se o Cenu za přínos sociální integraci. Tu má možnost získat 33 neziskových organizací z celkem 13 zemí střední a východní Evropy.  Neziskové organizace se mohou o ocenění přihlásit od 3. září do 11. listopadu 2012 na www.socialintegration.org/register.

Read moreNeziskovky budou opět oceněny za přínos sociální integraci v rámci Ceny Nadace ERSTE 2013