Rozhovor s Klárou Gajduškovou z České spořitelny: Výnos z anonymních vkladních knížek se vrátí české společnosti

Logo: Česká spořitelna

Na otázky týkající se společenské odpovědnosti firem (CSR) odpověděla Deníku neziskovky paní Klára Gajdušková, ředitelka úseku firemní komunikace České spořitelny, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny a členka správní rady Nadace Depositum Bonum.

Read moreRozhovor s Klárou Gajduškovou z České spořitelny: Výnos z anonymních vkladních knížek se vrátí české společnosti

Recenze knihy Jak účinně oslovit média od Jana Tomandla

Obálka knihy Jak účinně oslovit média

Není snad většího problému, který trápí neziskovky, než je absence v médiích. Pozornost médií si koupit nelze, vznikne díky souhře okolností, připravenosti a samozřejmě metodického přístupu. A právě přístupem k médiím se zabývá kniha Jana Tomandla Jak účinně oslovit média.

Read moreRecenze knihy Jak účinně oslovit média od Jana Tomandla

Video: Cizinky pracující v ČR to nemají snadné, pomůže třeba vaření národních jídel

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) rozjelo kampaň na podporu žen cizinek, které pracují v České republice. Často pracují jako pomocné síly, ačkoliv ve své zemi získaly třeba vysokoškolský titul. Jejich zaměstnavatelé se k nim zřejmě nechovají hezky, jak naznačuje výstižné video Víte, kdo vám doma uklízí?

Read moreVideo: Cizinky pracující v ČR to nemají snadné, pomůže třeba vaření národních jídel