Domov sv. Jozefa – Oblastní Charita Červený Kostelec

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Oblastní charita Červený Kostelec působí od roku 1994 za účelem poskytování obecně prospěšných charitativních, sociálních a zdravotnických činností. Mezi její největší střediska patří Hospic Anežky České (první hospic v ČR, zakladatel hospicového hnutí) a Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. (jediné specializované zařízení v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou). Dále provozuje Domácí hospicovou péči, Ambulanci paliativní péče, Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, Školku, Mateřské centrum a volnočasové centrum pro děti a mládež.

OBLASTNÍ CHARITA ĆERVENÝ KOSTELEC – pomoc potřebným bez rozdílu

Oblastní charita Červený Kostelec pomáhá potřebným již od roku 1992 bez ohledu na věk, národnost, rasu či náboženské přesvědčení. Na 11 střediscích obslouží laskavý a profesionální personál každoročně více než 3000 klientů.  Mezi služby oblastní charity patří hospic (kamenný i mobilní), rehabilitační centrum pro nemocné roztroušenou sklerózou (Domov sv. Josefa), pečovatelská služba, ošetřovatelská služba, denní stacionář, chráněné bydlení, ambulance paliativní péče, centrum pro rodiny s dětmi a mateřská škola.  www.charitack.cz.

DOMOV SV. JOSEFA – #znovudozivota pro nemocné roztroušenou sklerózou

Domov sv. Josefa je jediné lůžkové zařízení v České republice poskytující  od r. 2001 komplexní péči pro nemocné roztroušenou sklerózou. Tam, kde roztroušená skleróza boří sny nemocných jako domeček z karet, přichází naši terapeuti, aby těmto lidem pomohli znovu do života. Terapeutické programy se týkají rehabilitace, psychoterapie, logopedie, alternativní komunikace i mnohých dalších témat a mají jedno společné: zajistit plnohodnotný život lidí s roztroušenou sklerózou. Díky odborné poradně Ereska založené v roce 2020 jsme schopni podpořit také pacienty v domácí péči, kteří se k nám na pobyt nedostanou. www.domovsvatehojosefa.cz

DOMOVENKA – aby lidé s roztroušenou sklerózou mohli žít doma

Žít doma je pro většinu z nás normální. Pro 5000 lidí s roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci je to však často neřešitelná věc. Jsou upoutáni na invalidní vozík. S omezenou hybností. Nemohou žít sami. Mnozí nemají kam jít. V Domově sv. Josefa máme řešení. Nakupte DOMOVENKU a my pomůžeme těm, kteří potřebují řešení v jejich bezvýchodné situaci. Více na www.domovenka.cz

HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – pomoc terminálně nemocným

Není náhodou, že první hospic v České republice vznikl právě v Červeném Kostelci. V 90. letech byl u zrodu hospicového hnutí, dnes je modelovým zařízením v péči o terminálně nemocné. Jako jediné zařízení v zemi disponuje komplexní terminální péčí, která spočívá v poskytování lůžkové (kamenný hospic), ambulantní (ambulance paliativní péči) i terénní (mobilní hospic) služby. www.hospic.cz

SOCIÁLNÍ PODNIK PRO-CHARITU – blíž k lidem, blíž k přírodě

Společnost Pro-Charitu s.r.o. doslova žije principy sociálního podnikání. Ty hlásají zaměstnávat minimálně 50 % zaměstnanců ze skupiny osob se zdravotním postižením, v Procharitě však zaměstnávají až 80%. Prioritou je integrovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu a vyrábět produkty v souladu s přírodou. Pracovní podmínky jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a omezením pracovníků. Vlajkovým produktem jsou vynikající bylinkové sirupy z regionálních surovin: www.camellus.cz

Pro více informací kontaktujte prosím pana:

Oblastní Charita Červený Kostelec

Jeden myslel na “Domov sv. Jozefa – Oblastní Charita Červený Kostelec

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.