Nominace do 2. ročníku Ceny SDGs pro udržitelný rozvoj

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Do 6. dubna 2018 můžete nominovat své projekty/organizace, které své aktivity a strategie zaměřují naplňování udržitelného rozvoje, do vyhlášení ankety o Cenu SDGs  (naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN).  Tyto ceny motivují účastníky nejen z řad byznysu, ale také neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života. Obecně: Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority a cíle pro období do roku 2030, které pomohou tyto světové problémy vyřešit. Nominovat projekt, produkt nebo službu napomáhající naplňovat výše zmíněné cíle můžete na webových stránkách globalnicile.cz

Ohlédnutí za 1. ročníkem

„Po slavnostním udílení prvního ročníku Cen SDGs sklízíme pozitivní ohlasy jak v Česku, tak v zahraničí. Ukázalo se, že Ceny SDGs jsou skvělou inovací, která přitáhla pozornost české veřejnosti k udržitelnému rozvoji, ale zároveň inspirovala celý svět. Se zájmem uspořádat podobné ocenění se na nás obracejí další evropské země, mimo jiné i Finsko, které bylo doposud v udržitelnosti inspirací spíše pro nás,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

1. ročník Cen SDGs
1. ročník Cen SDGs

2. ročník

Ceny SDGs 2018 budou předány na slavnostním galavečeru dne 12. června 2018 celkem v šesti kategoriích:

  • Byznys,
  • Veřejná sféra,
  • Cena pro mladé leadery do 30 let,
  • Reporting podle SDGs,
  • Cena odborné poroty,
  • Cena České rozvojové agentury.

Předpokladem je, že se do projektu zapojí také široká veřejnost, která bude mít možnost od 7. května 2018 zvolit nejlepší projekty v kategoriích Byznys a Veřejná sféra. Novinkou letošního ročníku je kategorie pro mladé, která cílí na inovativní projekty mladých leaderů do 30 let.

 

Přihlásit se do 2. ročníku o Cenu SDGs

Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi sektory (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN na světě, které v Česku uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Radou kvality České republiky. Mezi obchodní partnery patří Unilever a Veolia.

Inspirace příklady z praxe

Pokud se chcete inspirovat konkrétními příklady, klikněte na inspiraci příkladů z praxe. Najdete zde 17 různých cílů, po rozkliknutí daného cíle si můžete přečíst jeden příklad dobré praxe z České republiky a jeden ze zahraničí. Také se zde seznámíte s tzv. ambasadorem každého cíle, kterými jsou známé české osobnosti.

příklady z praxe

O Asociaci společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je největší platforma společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného podnikání v Česku. Jako hostitelská organizace UN Global Compact do České republiky zároveň přináší jedinečné globální know-how největší platformy udržitelného podnikání na světě pod OSN a získává tak mandát rozvíjet Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) ve vztahu k udržitelnému byznysu. Od roku 2016 se A-CSR stala národním ambasadorem Giving Tuesday, největšího světového svátku dárcovství.

Kontakt

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.