V Česku se poprvé udělují Ceny SDGs – za udržitelnost a společenskou odpovědnost

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

V České republice se budou poprvé udělovat ceny SDGs – cena OSN za udržitelnost a společenskou odpovědnost. Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování udržitelnosti, které společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze.

Odborná porota vybrala celkem 14 projektů, pro které může veřejnost hlasovat

od 1. května do 17. května 2017.

O SDGs

Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) bylo přijato v roce 2015 na summitu OSN v New Yorku v rámci tzv. Agendy 2030. Ta představuje program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030), která vede k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety. Zaměřují se na nejdůležitější ekonomické, společenské a environmentální výzvy naší doby a jasně definují svět, ve kterém chceme žít. SDGs jsou obecně platné pro všechny, nikoho nevyjímaje. Na jejich formulaci se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Cíle udržitelného rozvoje OSN pro období 2015-2030 přijaly všechny státy světa pro společnou prosperitu, mír a zdravé životní prostředí. Na jejich přípravě se nepodílely jen vlády, ale i občané, nevládní organizace, firmy a odborníci ze všech kontinentů. Jsme první generací, která může úplně odstranit extrémní chudobu a hlad na celé Zemi, a zároveň poslední generací, která může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování. Udržitelným rozvojem se rozumí, že se zlepšují životní podmínky lidí a zároveň zůstává zachována rozmanitost a přirozené funkce přírody. Znamená to efektivně spolupracovat, více myslet na druhé a vážit si životního prostředí. Jestli se vydáme na cestu udržitelnosti bude záležet nejen na politicích, ale i na každém z nás.

Průběh hlasování o Ceny SDGs

Zástupci soukromého sektoru a veřejné sféry přihlašovali v průběhu března a dubna do Cen SDGs projekty, které pomáhají naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje. Do prvního ročníku Cen SDGs se přihlásilo neuvěřitelných 215 projektů. Tak veliký zájem o téma, které je v ČR teprve v plenkách, nás velmi překvapil. Původně stanovený cíl, získat pro první ročník 50 projektů, jsme vlastně zčtyřnásobili,” komentuje Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

V druhé polovině dubna vybrala odborná porota složená z řad vyhlašovatelů a mediálních partnerů sedm projektů z kategorie soukromý sektor a sedm projektů z kategorie veřejná sféra, pro které může široká veřejnost hlasovat na hlasovat na webu.

Soutěžní kategorie

Soukromý sektor

 • IKEA s projektem Druhý život nábytku
 • Sanofi s STK pro chlapy
 • Český ostrovní dům,
 • SCIO a ScioŠkola
 • navigační aplikace pro nevidomé Naviterier
 • Unilever s projektem Domestos pro školy
 • Mléčný bar NAPROTI ostravský sociální podnik

Veřejná sféra

 • Zachraň jídlo s projektem Jsem připraven
 • Nadace Dobrý anděl
 • Glopolis s Menu pro změnu
 • H-Mat s Hejného metodou
 • Asistence s projektem Asistujeme.cz
 • Kola pro Afriku
 • Nadační fond Avast s grantovým programem Spolu až do konce

Hlasování proběhne elektronicky podle systému Demokracie 21, který umožňuje najít vítězné projekty na základě nejširší možné shody. Té je dosaženo díky tomu, že každý hlasující může svými hlasy podpořit více projektů a vyjádřit tím detailněji své preference. Dodavatelem a partnerem technického řešení hlasování je společnost D21. Ze všech hlasujících bude vybrán jeden výherce, který získá možnost darovat 10 000 Kč neziskové organizaci ze svého okolí. Výherce i zástupce zvolené neziskové organizace zároveň získají pozvání na slavnostní předání Cen SDGs.

Předávání cen

Designové ceny z betonu od Gravelli Designové ceny z betonu od Gravelli Ceny SDGs budou vítězům předány v sobotu večer 27. května 2017 v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí za osobní účasti Jeffreyho D. Sachse, světově známého profesora ekonomie, experta na udržitelný rozvoj, odborného poradce OSN a autora několika bestsellerů.

Designové ceny z betonu od Gravelli vítězům v pěti kategoriích (kromě vítězů veřejného hlasování v kategorii soukromý sektor a veřejná sféra bude udělena Cena odborné poroty,Cena za Reporting podle SDGs a Cena České rozvojové agentury) předají vrcholoví představitelé vlády i české osobnosti.

Klip Česko mění svět

V rámci kampaně Cen SDGs vznikl klip Česko mění svět,  který má za cíl seznámit s globálními cíli českou veřejnost. Celkem 25 osobností českého kulturního a veřejného života tak v klipu vyzývá k udržitelné budoucnosti každého z nás. Do projektu se zapojila například Petra Němcová, Yemi A. D., Lenka Bradáčová, Rytmus, Lukáš Hejlík, Simona Krainová, Jiří Mádl, Jan Saudek, Bára Nesvadbová a další.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.