Přihlaste se do grantové výzvy Plzeňského Prazdroje

Sdílet
Čas čtení: < 1 minuty

Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. vyhlásila grantový program Kozel lidem. Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů, které realizují nestátní neziskové organizace v okolí pivovaru. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2017. Maximální výše podpory 50 000 Kč.

Projekty, které je možné podporovat

 • Pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích) za účelem posílení sousedských vztahů, budování důvěry, oživení veřejného prostoru, ochrany přírody, ochrany a rozvoje místních tradic a dědictví.
 • Pořádání dobročinných a fundraisingových setkání.
 • Podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalost.
 • Rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny ve vztahu k regionu a jeho specifikům.
 • Aktivity za účelem posílení cestovního ruchu s důrazem na místní specifika.

V minulosti byly podpořeny tyto projekty.

Kdo může žádat?

 • nestátní nezisková organizace registrovaná v ČR (spolek, obecně prospěšná společnost)
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a
  náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb
 • ústav
 • příspěvkové organizace
Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu grantys.cz. Podrobnosti k průběhu grantového řízení jsou k dispozici na webových stránkách odborného garanta programu nros.cz. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.