III.díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

V předchozích 2 dílech našeho cyklu Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?  jsme se dozvěděli, že evaluace je systematické a objektivní zhodnocení probíhajícího nebo již ukončeného projektu či programu. Evaluace vyhodnocuje implementaci, zjišťuje důvody pro (ne)plnění cílů, navrhuje řešení případných problémů a odstraňování překážek. Dále pomocí evaluace můžeme hodnotit dosahování cílů intervencí, priorit a programů, a to zejména ve vztahu k širšímu okolí. To všechno je platnou částí evaluace.

Pojďte se dnes podívat na logický model, pomocí kterého můžete evaluaci dobře nastavit a provést:

Logický model

Logický model je nástroj, který nám na začátku projektu ukáže, kam chceme realizaci projektu směřovat. De facto je popisem ideálního stavu po realizaci projektu. Pokud budeme chtít jednotlivé aktivity projektu měřit, což lze jen a jen doporučit, potom je ideální mít k dispozici i data z doby, kdy naše působení na cílovou skupinu ještě neměla efekt.

Jednotlivé části logického modelu se rozdělujeme na vstupy, aktivity, výstupy, výsledky a dopady. Pojďme se nyní podívat detailně na každou část:

Vstupy

Na začátku jakékoliv činnosti dáváme dohromady nejprve vstupy. Před tím, než začneme něco dělat, musíme mít vizi, sen, kam chceme směřovat. Začneme tedy rozmýšlet cestu, která nás přiblíží k danému snu, a tou je poslání. Abychom mohli daný záměr realizovat, potřebujeme:

  • správné lidi (kolegy, zaměstnance);
  • klienty, kterým bude činnost poskytována;
  • peníze na rozjezd a pokrytí nákladů;
  • potřebné know-how;
  • znalost dané problematiky;
  • vybavení.

Při sumarizaci těchto vstupů začneme tvořit plán aktivit.

Aktivity

Za aktivity považujeme všechny přímé a podpůrné služby, prostřednictvím nichž naplňujeme poslání.

Pozor na zaměňování aktivit s cíli!

Výstupy

Každá ukončená aktivita má své výstupy. Výstupy představují důkazy a doklady, že daná aktivita proběhla. Data v monitoringu jsou také platnými výstupy.

Ve chvíli, kdy s těmito zdroji dat a informacemi dále pracujeme, končí monitoring a začíná evaluace – tedy interpretace výstupů z pohledu třetích stran, vyvozování závěrů a doporučení. Evaluace propojuje závěrečné dvě fáze logického modelu: výsledky (či krátkodobé dopady) a dopady.

Výsledky a dopady

Výsledkem může být spokojenost klientů, vyrovnané hospodaření, zpracované metodiky.

Na zjištění výsledků se ptáme prostřednictvím evaluačních otázek, např:

  • „Byl projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady?“
  • „Co všechno jsme prostřednictvím našich aktivit způsobili?“ „Jsou výstupy našeho projektu stále potřebné?“
  • „Co z našich aktivit zbude?“ „Funguje to, co jsme si předsevzali?“
  • „Je naše řešení finančně efektivní?“ „Kolik stojí a nešlo by to levněji?“

Na základě výsledků identifikujeme plánované i neplánované efekty našeho projektu či programu, a to v širších souvislostech, a případně navrhujeme řešení problémů a odstraňování překážek. Z pohledu strategického řízení se zde dostáváme do evaluace dlouhodobých dopadů, tj. do pohledu naplňování vize, přispívání k celkovému zlepšení kvality života a společnosti.

Vidíte v evaluaci přínos pro vaši organizaci, ale nejste si stále jisti, zda ji zvládnete implementovat sami v praxi? Neváhejte a kontaktujte nás, rádi vás procesem evaluace provedeme!

Kontakt

Předchozí díl si můžete přečíst zde II.díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace? Další informace k tématu management v NNO najdete na sanekponte.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.