Projekt SPOLU propojuje studenty a duševně nemocné

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Projekt SPOLU je největším projektem České asociace studentů psychologie, je založen na spolupráci studentů psychologie, zdravotnického personálu a pacientů. Studenti zajišťují volnočasový program psychiatrickým pacientů a odbornému personálu podávají pravidelný report. Smyslem fungování tohoto projektu je vytvořit smysluplný program pro pacienty léčící se s duševní poruchou a získat tak více informací o jejich zdravotním stavu a přispět tak k efektivní léčbě. Studentům zprostředkovává přímý kontakt s duševně nemocnými a pomáhá jim připravit se na budoucí povolání. Více informací o činnosti projektu si můžete přečíst v našem rozhovoru. Seznamte se s …

Hana Sedláková

Jmenuji se Hana Sedláková a jsem studentkou doktorské psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala jsem také sociologii a žurnalistiku. Jako psycholožka jsem pracovala v rámci sociální rehabilitace RESTART a projektu NĚCO ZA NĚCO v Olomouci. V brněnském Centru pro rodinu a sociální péči jsem se podílela na programu Dítě v bezpečí. Nedávno jsem absolvovala certifikační vzdělávací program v kolaborativní a dialogické praxi Možnosti dialogu.

V Projektu SPOLU působím déle než tři roky. Nejprve jsem docházela jako dobrovolnice na psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno (pořizovala zápisy z komunitních setkání, vedla individuální rozhovory a následně také skupiny relaxace a imaginace), poté jsem se stala součástí užšího vedení Projektu. Na starosti mám zejména oblast propagace.

Představte Projekt SPOLU

Projekt SPOLU vytváří unikátní prostor pro spolupráci studentů psychologie, pacientů a zdravotnických profesionálů. Vznikl na podzim roku 2012. V rámci Projektu SPOLU nabízejí studenti  volnočasový program pacientům spolupracujících zařízení (Brno, Olomouc, Ostrava, Praha) a následně personálu zasílají vypracovaný zápis. Jednotlivé aktivity jsou vybírány s ohledem na konkrétní pracoviště, jeho priority i potřeby pacientů.

V současnosti evidujeme přibližně sto padesát aktivních dobrovolníků. Projektem SPOLU ale za dobu jeho existence prošlo již několik set dobrovolníků, kteří ovlivnili další tisíce pacientů.

Co nabízíte?

Aktivity SPOLU jsou poskytovány dobrovolníky v rámci 3 týmů. Klinický tým nabízí individuální rozhovory, v rámci kterých se  vždy jeden dobrovolník setkává s jedním pacientem. Volnočasový tým oproti tomu staví na skupinových setkáních. Aktivity jsou různé, například relaxace a imaginace, kognitivní trénink, výtvarné či muziko skupiny, drama, pohybově-taneční setkání a podobně. Poslední tým je takzvaně pomocný. Dobrovolníci docházejí pořizovat zápisy z vybraných aktivit.

V čem je Projekt SPOLU výjimečný?

Jako první nás napadlo řešit stávající problémy v psychiatrii propojováním výše zmíněných tří skupin, tedy studentů psychologie, hospitalizovaných pacientů a zdravotnického personálu. Poskytované aktivity tak mohou mít výrazný komunitní charakter. To odpovídá předpokladům připravované reformy psychiatrické péče v tuzemsku.

Projekt SPOLU je také celkově nízkonákladový a má vysoký dopad na velký počet lidí při zachování minimální finanční náročnosti. Celý koncept je snadno replikovatelný i v dalších zemích.

Pohybové a tančení aktivity archiv: Projekt SPOLU
Pohybové a tančení aktivity
archiv: Projekt SPOLU

S jakými organizacemi spolupracujete?

Spolupracujících organizací je celá řada. Nejprve to byla zařízení v Brně. Jednalo se o Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice, Psychiatrickou nemocnici, Vojenskou nemocnici, občanské sdružení Práh a Chráněné bydlení svaté Luisy v Rajhradě. Potom jsme rozšířili naši působnost také do Olomouce. Studenti pravidelně docházejí do Fakultní nemocnice a Psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice. Dojíždějí mimo jiné i do Psychiatrické nemocnice Kroměříž. V Ostravě spolupracujeme s neziskovou organizací MENS SANA. A aktuálně započínáme spolupráci také s pražskou Psychiatrickou nemocnicí Bohnice. S mnohými dalšími jednáme.

Co považujete za svůj dosud největší úspěch/neúspěch?

Osobně považuji za úspěch už jen to, že se podařilo prolomit počáteční nedůvěru vůči konceptu Projektu SPOLU a realizovat jej. Nezdá se to, ale nebylo to jednoduché. Před námi ztroskotalo několik podobných konceptů.

Dalším velkým úspěchem je, že se nám podařilo najít schopné koordinátory a rozšířit náš koncept spolupráce i do dalších měst.

Radost mám vždycky také z toho, když se dozvím, že aktivity Projektu SPOLU někomu skutečně pomohly.

Neúspěchem je potom dosavadní způsob financování. Nemáme bohužel zcela podchycené dotační možnosti, ani žádného velkého sponzora, který by umožňoval pokrytí základního materiálu na aktivity. Peníze získáváme převážně ze stipendií spolupracujících univerzit. Podpořeni jsme byli také několika menšími grantovými programy. To ale bohužel nestačí k rozšiřování Projektu a k realizaci nápadů, které máme například poskytování služeb mimo psychiatrická zařízení, destigmatizační kampaně, knihovničky pro dobrovolníky a podobně.

Pořádáte nějaké akce?

V současnost pořádáme pouze interní akce pro dobrovolníky supervize a intervize, popřípadě pro pacienty. Do budoucna ale plánujeme také akce pro nejširší veřejnost.

Jak vnímáte postavení českých neziskových organizací v naší společnosti?

Neziskové organizace (v oblasti zdravotnictví) mají poměrně nesnadnou pozici. Zejména co se týče financí. Odkázáni jsou většinou na dotace, granty nebo sponzorské dary. Širší podnikatelský plán u většiny nepřipadá v úvahu, protože aktivity jsou zaměřeny sociálně, nemá tedy často kdo zaplatit. Tak je to alespoň u Projektu SPOLU. Těžko sháníme finance i na základní materiály. Samotné aktivity jsou potom poskytovány dobrovolně, což značně usnadňuje realizaci jednotlivých služeb, i když na Projektu v rámci organizačního týmu i tak trávíme zpravidla několik hodin denně.

Prezentace Projektu SPOLU mezi studenty psychologie z celé Evorpy, konference EFPSA, Amsterdam archiv: Projekt SPOLU
Prezentace Projektu SPOLU mezi studenty psychologie z celé Evorpy, konference EFPSA, Amsterdam
archiv: Projekt SPOLU

Proč pracujete v neziskové organizaci?

Vzhledem k tomu, že práce v Projektu SPOLU je nehonorovaná, hraje tu roli má vnitřní motivace. A také profesní zájem. Když se potom ještě podaří někomu skutečně pomoci, dává mi to celé smysl.

Jak se stát členem projektu SPOLU – hledáte dobrovolníky?

Projekt SPOLU nabízí mnoho různých dobrovolnických pozic. Podmínkou je být studentem psychologie v prezenční formě studia na některé z českých vysokých škol. Studenti si potom mohou vybrat ze tří týmů klinického, volnočasového a pomocného. Nábor provádíme prostřednictvím Facebooku. Pro každou pobočku je zřízena skupina takzvaných SPOLUčekatelů, kam koordinátoři jednotlivých týmů vkládají nabídky na vedení různých aktivit. Na ně mohou zájemci reagovat.

Co přináší váš projekt studentům/ pacientům/ zdravotníkům?

Studentům psychologie nabízíme dlouhodobou praxi v různých městech České republiky, například Brně, Slavkově, Olomouci, Ostravě nebo Praze. Umožňujeme jim lépe nahlédnout do chodu jednotlivých zařízení. Pacientům potom přinášíme možnost kvalitního trávení volného času. A se zdravotnickými profesionály sdílíme stejný cíl, totiž zvyšování standardu psychiatrické péče.

Čtvrtou cílovou skupinou je také veřejnost v nejširším slova smyslu. Snažíme se informovat o problematice psychického zdraví, a tím snižovat stigma, které se k různým onemocněním pojí.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.