V Prague Speakers vyučují angličtinu, umění řeči a vedení lidí

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Prague Speakers je nezisková organizace, která působí v Praze již deset let. Momentálně má 40 členů, členové jsou příslušníky více jak 10 národností a komunikačním jazykem je angličtina. Prague Speakers pomáhá lidem získávat a zlepšovat komunikační schopnosti a dovednosti, učí je angličtinu a prohlubuje vůdčí schopnosti. Následující rozhovor s prezidentkou této neziskovky je ve slovenštině a je o činnosti  Prague Speakers, o lidech, kteří v ní pracují a o tom, že dobrým řečníkem se nikdo nenarodí – je třeba se pořád vzdělávat a motivovat k tomu i ostatní. A to platí o všech oborech. Seznamte se s…

Jana Amirali
Jana Amirali

Volám sa Jana Amirali a som prezidentkou Prague Speakers. Člen Toastmasters vyše dva roky, organizátorka konferencií a eventov.

Jak zní motto vaší organizace? Co o vás říká?

Náš oficiálny slogan znie „Where leades are made“ – kde sa tvoria lídri. Zastávame názor, že výborným rečníkom a lídrom sa nikto nerodí, a tieto kompetencie je možné získať, len si to vyžaduje čas, energiu a vytrvalosť. Napríklad spisovateľ Malcolm Gladwell v knihe „Výnimoční“ opisuje, ako Bill Gates potreboval vyše 10.000 hodín tréningu, aby sa dostal na špičku vo svojom odbore.

Představte organizaci Prague Speakers – co děláte, co nabízíte, kde, jaké máte cíle, zaměření, poslání, kdy vaše organizace vznikla apod.

Toastmasters International je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá je celosvetovo zastúpená tisíckami kluby a jedným z nich je i ten náš, Prague Speakers. Hlavným cieľom je vzdelávanie členov v oblasti komunikácie, verejného vystupovania a leadershipu. Samotná organizácia funguje 90 rokov, náš klub tento rok oslávil desiate výročie svojej existencie a za jeho vznik vďačíme Valérii a Tomášovi Wagnerovým z Pardubíc, ktorí prvý Toastmasters klub založili na tamojšej univerzite a do Prahy priniesli know-how fungovania klubu.

V jakém oboru/oborech vzděláváte své klienty?

Toastmasters International sa venuje primárne rozvoju komunikačných schopností, ale zároveň ponúkla rozvoj v oblasti vedenia ľudí.

Jak celý proces vzdělávání funguje?

Stretávame sa každú stredu večer na 2 hodiny. Celé stretnutie pritom vedie „Toastmaster“, ktorý je moderátorom celého večera. Prvá časť je zameraná na pripravené prejavy – rečníci si tému, ktorú budú prezentovať, vyberajú sami a musí byť v predpísanej dĺžke 5-7 minút. Druhá časť je dedikovaná improvizovaným mikro-prejavom, kedy na neznámu tému musíte predniesť ucelený prejav, čo je kvôli angličtine pre nerodilých mluvčích veľkou výzvou.

Každý rečník na pódiu je za svoj výkon bezprostredne ohodnotený slovne prideleným kolegom, a v písomnej forme celým prítomným klubom.

Okrem moderátora a rečníkov však máme zastúpené aj podporné úlohy ako je napríklad „timer“ – časomerač, ktorý dohliada, aby ani jeden z rečníkov neprekročil stanovený čas, „ah counter a grammarian“ kontroluje správnosť gramatiky, adekvátnosť slovnej zásoby a plynulosť výstupu. Naše stretnutie nevedie lektor ani učiteľ, večer má však pevne stanovenú štruktúru a každý účastník má šancu sa zdokonaliť nielen ako rečník, ale aj ako líder.

Výborným rečníkom a lídrom sa nikto nerodí, a tieto kompetencie je možné získať, len si to vyžaduje čas, energiu a vytrvalosť.

Představte nám váš pracovní tým

Náš tím pozostáva z tzv. officers, ktorí sa starajú o hladký chod klubu v rámci svojho voľného času. Je nás dohromady sedem, a každý sa špecializuje na inú oblasť. Bulharka Snejana, sa venuje náboru nových členov a starostlivosti o tých stálych, kolega David je zodpovedný za plánovanie a exekúciu PR stratégie, Radek pomáha s prípravou stretnutí, Roman je sekretár, Hana Marie spravuje rozpočet klubu. Viceprezidentka pre vzdelávanie Karolína sa stará o osobnostný rozvoj našich členov, motivuje ich v získavaní certifikátov a vedie mentorský program. Ja ako prezident predovšetkým koordinujem klubové aktivity, komunikujem s centrálou Toastmasters a dohliadam na to, aby sme splňali každoročné kritériá kvality stanovené celosvetovo. Prague Speakers funguje takpovediac ako firma, až na to, že naše pracovné stretnutia sú sporadickejšie a zábavnejšie. Kto chce získať funkciu v rámci klubu, musí byť zvolený väčšinou členov a následne jej venovať veľa voľného času. Stojí to však za to – naučíte sa riadiť firmu s miniatúrnym rozpočtom a motivovať seba aj iných k neplatenému pracovnému výkonu. Mám však radosť, že moji kolegovia majú zápal a chuť náš klub neustále zlepšovať.

Jakou máte vizi do budoucna?

Našou víziou je pomôcť čo najviac ľuďom s rozvojom ich schopností a talentov, sama viem, do akej miery mi Toastmasters pomohli v profesionálnom živote. Radi by sme ich naučili sebavedomejšie komunikovať v angličtine, nebáť sa verejne prezentovať a pomôcť im v sebe objaviť netušené schopnosti. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, a u nás sa nikto nemusí báť spraviť chybu. Stať sa kvalitným rečníkom alebo lídrom je beh na dlhú trať, a v našom prostredí získate okamžitú spätnú väzbu od veľkej skupiny ľudí, čo je objektívnejšie než kritika od jedného človeka.

Jak vnímáte postavení českých neziskových organizací v naší společnosti?

Neziskové organizácie sú pre našu spoločnosť dôležité, keďže často upozorňujú na javy, o ktorých sa bežne nediskutuje a zatvárajú sa pred nimi oči. Mám pocit, že za posledné roky sa neziskové organizácie začali intenzívnejšie zapájať do verejného života, jednotlivé NGO medzi sebou vytvárajú koalície, aby ich iniciatíva zasiahla čo najvyšší počet ľudí, a vďaka posilneniu transparentnosti sú firmy ochotnejšie s nimi spolupracovať. Tiež začínajú využívať nové metódy, ako je napr. crowdfunding alebo dokonca podnikajú, keďže sa nemôžu spoliehať na štátne dotácie alebo zdroje z európskych fundov, čo možno považovať za krok vpred.

Máte zpětnou vazbu od svých studentů/klientů? Jakou formou ji získáváte?

Spätnú väzbu získavame každodenne – prostredníctvom webu, sociálnych sietí, či osobne. Našich hostí vyzývame k spätnej väzbe priamo na stretnutí, keďže vedia objektívnejšie zhodnotiť kvalitu stretnutia a atmosféru v klube. Naši bývalí členovia nás tiež priebežne navštevujú, aby zistili ako sa vedie kolegom a ako sa klub zmenil, a odporučili zlepšenia. Často sú nútení klub opustiť kvôli pracovnej vyťaženosti či rodine, no pokiaľ si pracovný či súkromný život zastabilizujú, vracajú sa späť, čo možno považovať za najlepšiu spätnú väzbu vôbec.

Co považujete za svůj dosud největší úspěch/neúspěch?

Úspechov máme na konte hneď niekoľko, naši členovia pravidelne víťazia so svojím rečníckom talentom na súťažiach i zahraničí, niektorí kolegovia sa venujú rétorike už aj profesionálne. No najväčším úspechom je fakt, že klub funguje krásnych 10 rokov, a ľudia v ňom zotrvávajú ako členovia roky, pretože máme skvelú atmosféru, zbierku zaujímavých ľudí z rozličných kútov sveta a po meetingoch spolu radi zájdeme „na jedno“. Za neúspech považujem to, že Toastmasters všeobecne nie sú známi na českej scéne, a pritom je v Českej republike mnoho kvalitných klubov.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.