Centrum Kašpar: V otevřené a svobodné atmosféře přichází lidé s těmi nejlepšími nápady

Sdílet
Čas čtení: 7 minuty

Pokračování rozhovoru s paní Ivanou Sulovskou z libereckého občanského sdružení Centrum Kašpar. Centrum Kašpar je nezisková organizace, jejíž zájem se orientuje na tři základní oblasti: první oblastí je zaměstnanost, trh práce a pomoc lidem, kteří nemohou najít práci, druhou oblastí je vzdělávání (rekvalifikační  kurzy, školení pro zaměstnance, příprava na zaměstnání) a třetí oblastí je otázka rovnoprávnosti mužů a žen.

První díl rozhovoru s paní Ivanou Sulovskou Centrum Kašpar: Propojujeme potřeby aktérů na trhu práce si můžete přečíst na webu Deníku neziskovky.

Pořádáte různé akce – soutěže, ankety, konference – pozvěte nás

Vedle sledování příběhu Anny a Antonína a aktivního hlasování o dalším vývoji jejich příběhu bych vás nebo nejvíce právě děti a mladé lidi přizvala k soutěži „Natoč film a dej (si) příležitost“. Pokud někdo nosí v hlavě námět na film, nebo chce film natočit, má nyní unikátní šanci. Až do poloviny října mohou posílat své nápady, náměty, kreslené scénáře. Porota poté vybere tři, které natočí televizní štáb Dětské televize Liberec. O absolutním vítězi rozhodne veřejnost na festivalu v dubnu v Liberci. Zajímavé na tom také je, že výše finanční odměny pro vítěze do poslední chvíle není známa – rozhodne o ní vlastně také veřejnost, rekrutuje se totiž z darů jednotlivců i firem. Také vy můžete podpořit děti a mladé lidi v jejich aktivním přístupu a navýšit výhru!

Své náměty, nápady a scénáře můžete posílat do 15. října 2015.

Okruhy témat vyrůstají z oblasti, které se dlouhodobě věnujeme, a to jsou rovné příležitosti pro všechny. Zajímá nás třeba, zda vyučující přistupují férově k holkám a klukům, nebo jaký názor mají na gaye, bisexuály a transsexuály, nebo pohled na násilí v rodinách. Přesné podmínky k soutěži si mohou všichni přečíst na natocfilm.cz.

Letos také organizujeme již po šesté soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Je to ocenění pro společnosti, které podporují slaďování profesního a osobního života, a to například úpravou pracovní doby podle potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň, zajištěním hlídání dětí zaměstnaných rodičů, umožněním práce z domova, nabídkou školení nebo jinými vstřícnými kroky.

V tuto chvíli jsou nominace již uzavřené a v září a říjnu proběhne veřejné hlasování. Hlasovat a sledovat, jak se soutěž vyvíjí můžete na našem webu.

V neposlední řadě hledáme každého, kdo by chtěl podpořit naši kampaň „Ušij tašku a zaměstnej člověka“. Oslovujeme širokou veřejnost, aby nám do Centra Kašpar lidé posílali ušité ekologické nákupní tašky, ty pak v listopadu zpeněžíme na benefiční akci v Liberci. Peníze, které tímto způsobem získáme použijeme na pomoc lidem v hledání práce.

„Tašky“ letos pořádáme podruhé, vloni jsme vybrali téměř 20 tisíc korun a pomohli jsme osmi lidem a pět z nich úspěšně našlo zaměstnání. Letos kampaň rozšiřujeme, zahrneme také místní zaměstnavatele a plánujeme vyšší výtěžek. Prosíme, posílejte nám své ušité nákupní tašky! Každá taška pomáhá:)

S jakými organizacemi spolupracujete?

Spolupracujeme s širokým spektrem organizací a firem. Genderové a diverzity audity jsme realizovali u celé řady místních malých i středních firem (výrobních i z oblasti služeb), u Krajského úřadu Libereckého kraje, ale také ve školách. Na přípravě strategie zaměstnanosti spolupracujeme s magistrátem Statutárního města Liberce. V oblasti zprostředkování zaměstnání spolupracujeme s desítkami nejrůznějších zaměstnavatelů včetně nevládních organizací. A tato spolupráce se sice pomalu, ale dobře rozvíjí – firmy rozumí našim cílům. Pomalu přichází na to, že lidé, které můžeme doporučit, jsou prověření, motivovaní, připravení. Ale v této oblasti nám schází konkrétní ekonomická argumentace, chybí analýzy, průzkumy, vyčíslení dopadů a efektů.

Co si myslíte o postavení českých neziskovek? Jak je vnímá veřejnost – co si o nich myslí?

Nevládní organizace mají pro naši společnost zásadní význam. Jsou lakmusovým papírkem demokracie a prevence proti zneužití zvůle. Občanský princip, nebo také demokracie zdola, na kterém jsou tyto organizace založeny je nejlepší prevencí proti populismu, diskriminaci, prorůstání ekonomické a politické moci. Přesto, že s nevládními organizacemi je to stejné jako s celou společností, jsou lepší i ty méně dobré – přesto a nebo právě proto  – vytváří ty pověstné kořeny demokratického systému. A naším každodenním snažením je, patřit k těm, které jsou transparentní, spolehlivé a kterým veřejnost i firmy rozumí tak, že jsou ochotni nás podpořit a zapojit se do našich kampaní.

Nedávno jsem vedla rozhovor s jednou naší kolegyní, která celý profesní život pracovala jako personalistka ve velikých výrobních společnostech. Poslední roky své kariéry věnovala práci pro Centrum Kašpar. Potřebovala změnu a naše zaměření ji oslovilo. Její vzkaz je pro nás velmi aktuální: „Veřejnost, ani já sama před svou zkušeností s Kašparem, nevnímá neziskovky jako něco méněcenného. Je třeba být sebevědomý. Poskytujeme službu na velmi dobré úrovni, prospěšnou lidem, firmám, úřadům, školám. Stává se nám, že se předem podceňujeme.“

Buďme hrdí na to, co děláme.

V neziskovkách často otevíráme debatu o věcech, které si nikdo neumí představit. To bývá bolestné a složité. Je třeba diskutovat, podporovat mezilidské vztahy, vnitřní soudržnost české společnosti. To je úkol neziskovek. Hledejme nové cesty, máme schopnost tolik potřebných sociálních inovací. Celá řada věcí je třeba začít dělat jinak – ve vzdělávání dětí i dospělých, ve zdravotnictví, v péči o naše blízké, v zaměstnávání lidí, firemní kultuře, rozložení rolí ve společnosti. Naše společnost jde do velmi těžkého období, ale strach mít nesmíme, musíme mít otevřené oči a dělat kvalifikovaná rozhodnutí.

Jsem optimistka, věřím, že veřejnost si stále častěji nachází cestu ke svému srdci blízkým organizacím. Takové, kterým uvěří, jsou pak lidé ochotni pomáhat. Každý takový člověk je zázrak.

Jaké máte cíle – čeho byste chtěli dosáhnout v horizontu 5 let?

Snažím si představit den, kdy to zavřeme a půjdeme dělat něco jiného, protože bude hotovo. K takové vizi patří odpovědné zaměstnávání, dostatek vhodných částečných úvazků, běžně dostupné nástroje slaďování práce a soukromí podporující work life balance, které odlehčí rodičům a všem pečujícím. Vlastně se jedná o zdravý a odpovědný přístup k práci a rodině od každého z nás, ale také od našich zaměstnavatelů a státu. Přála bych si, aby ženy měly skutečně otevřený přístup k rozhodovacím pozicím bez nutnosti kvót, které rozhodně nejsou nejlepším řešením. Přála bych si, aby ženy byly odměňovány stejně jako muži a aby nám vzájemný respekt k odlišnostem nejrůznějších skupin pomohl vytvořit společnost, která umožní všem bez rozdílu uplatňovat a rozvíjet své nejrůznější talenty.

Mapa rovných příležitostí

Ale možná se ptáte na jiné cíle, ty které se více týkají naší organizace. Ještě chvíli zůstanu u té širší vize. Naším cílem je přesvědčit lokální politickou reprezentaci, že je v jejich zájmu, zabývat se zaměstnáváním ve svých obcích a městech. Že je jejich starost i odpovědnost, jak vypadá lokální trh práce. Úkolem místních zastupitelstev je vytvářet dobré podmínky pro život svých obyvatel a možnost práce je vedle zdraví a bydlení stejně důležitá. Pokud nebudou mít lidé v jejich obci práci, budou se stěhovat jinam, region se nebude rozvíjet. A práce není pouze velká průmyslová zóna za městem. Je důležité právě v tuto chvíli, kdy máme před sebou poslední programovací období, kdy můžeme čerpat evropské peníze na oblast zaměstnanosti, připravit vlastní strategie zaměstnanosti a péče o trh práce. Není to téma, které nám diktuje Evropská unie, je to náš problém a my sami jej musíme řešit.

Pracujeme na rozvoji vícezdrojového financování našich služeb. Hledáme cesty jak přesvědčit individuální a firemní dárce o potřebnosti řešení všech těchto palčivých problémů. Přemýšlíme a učíme se připravovat takové kampaně, abychom dokázali všechna tato témata přiblížit lidem. Fundraising je oblast ve které se toho máme hodně co učit, ale snažíme se k tomu přistupovat odpovědně a pokorně. Cestu vidíme v propojování naší práce se způsobem získávání finančních darů, dobrovolníků, podporovatelů.

Jsme přesvědčeni, že pokud budeme umět lidem téma dobře vysvětlit a budeme jim stát za to, aby darovali, pak získáváme také jejich morální podporu a legitimitu.

Kolik lidí tvoří váš pracovní tým? (Popište, jak u vás probíhá návrat žen po MD – jak funguje teorie v praxi na vlastní kůži)

Před dvěma lety jsme také prošli diverzity auditem a mnohá z doporučení auditního týmu se nám podařilo uvést v život. Především v oblasti personální práce, etického kodexu, benefitů a podobně.

Musím říci, že není snadné dívat se na vnitřní procesy v organizaci a najít sílu je měnit. Říkám to proto, že jsem byla za tyto změny odpovědná. Ne všechno se nám podařilo, jak bychom si přáli. Ale v tom platí, že nejdůležitější je ta cesta a v oblasti personalistiky není nikdy hotovo. Stále se vynořují nové a nové horizonty.

Centrum Kašpar je spolek, který má 62,5 % členek a 37,5% členů. V tuto chvíli zaměstnáváme 6 žen a 1 muže na flexibilní pracovní úvazky. Pět žen a jeden muž úspěšně slaďují svoji práci s různě starými dětmi převážně malinkých a v předškolním věku, ale také školáků. Management odchodu a návratu z rodičovské dovolené splavně kombinujeme s částečnými pracovními úvazky a flexibilním pracovním uspořádáním. Zaměstnaní u nás mohou využívat hlídání dětí prověřenými chůvami v naší herně, nebo v případě potřeby i hlídání v domácnosti. Je také běžné – a my jsme na to  připraveni, že jsou děti na pracovišti. Je to možné, jen je třeba trochu tolerance a otevřenosti. U nás to vyhovuje jak pracovně, tak tomu slaďujícímu rodiči. Pak je to ideální. Jedna žena u nás kloubí práci a péči o stárnoucí rodiče svého manžela. A tak hojně využívá pružnou pracovní dobu a také v době nejvyšší potřeby čerpala benefit respitní péče.

Centru Kašpar jako zaměstnavateli výrazně pomohly zaměstnanecké benefity zaměřené právě na odlehčení péče. Mohli jsme i nadále využívat pracovní potenciál expertek a expertů, kteří by jinak museli odejít zcela do rodinné sféry. A takto bylo o jejich přirozené potřeby postaráno. Naopak pro tyto kolegy a kolegyně možnost zůstat v kontaktu se svojí profesí byla také velmi cenná. Neříkám, že je to pro všechny a neustále snadné, ale dává nám to svobodu a možnost dalšího růstu. A Kašpar nepřichází o své odbornice a odborníky.

Kde hledáte inspiraci pro svou práci?

Vzdělávání, inspirace, přenos dobrých zkušeností – to je pro nás důležité. Snažíme se v tomto opět hojně využívat vnitřní potenciál. Získané informace sdílíme napříč týmem. Pořádáme interní školení, náslechy, posilujeme se navzájem. Jako nezisková organizace se učíme hledat cesty ke vzdělávání, které jsou pro nás finančně dostupné. A takové možnosti se snažíme plně využívat. Zdaleka všechny informační zdroje nejsou jen o penězích, ale vyžaduje to trochu úsilí. Na některé oblasti máme speciality a specialistky, kteří jsou ochotni nás vzdělávat a posouvat dobrovolně, bez nároku na honorář.

Snažíme se hledat inspiraci také v zahraničí. Zrovna kampaň Natoč film realizujeme se zahraničním partnerem. Je to polská organizace Konsola, která má dobré zkušenosti s crowfundingem, tak se postupně učíme. Každou akci, kterou chystáme, se snažíme být zase o kus dál.

Důležitou inspirací je pro nás spolupráce s firemním sektorem. Hledání argumentů, zjišťování jejich potřeb a pohledu, který je zkrátka zase jiný, než je ten náš. Vnímáme to jako důležité propojení s realitou velké části aktérů trhu práce. Není vždy snadné nalézat společnou řeč, ale opět je zde důležitý ten proces a respekt k jinakostem.

Otevřenost je pro nás důležitá firemní hodnota, a v otevřené a svobodné atmosféře lidé přichází s těmi nejlepšími nápady. A ty jsou inspirativní. Všechny nakonec nejsou realizovány, ale důležitá je v tom ta inspirace.

Kontakt

Jeden myslel na “Centrum Kašpar: V otevřené a svobodné atmosféře přichází lidé s těmi nejlepšími nápady

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.