Spolek Hrou za výlohou propaguje otevřené vzdělávání

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Hrou za výlohou z.s. je nově vzniklá nezisková organizace, která chce formou otevřeného vyučování dětí ve výloze představovat širší veřejnosti moderní učení a zvyšovat tím zájem rodičů o způsob a kvalitu vzdělávání jejich dětí ve školách, podněcovat je k vyšší angažovanosti za své představy a cíle.

O spolku Hrou za výlohou

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili občané (vesměs rodiče), kteří mají zájem vzdělávat své děti v režimu domácího vzdělávání a zároveň propagovat moderní formy vzdělávání. Cílem spolku je domácí vzdělávání malých skupin dětí rodičů sdružených ve spolku. A dále výchovně vzdělávací, lektorská činnost za účelem propagace moderního vzdělávání pro 21. století.

Zakladatelky Hrou za výlohou z.s. – Kateřina a Markéta

Spolek Hrou za výlohou založily dvě pedagožky Kateřina a Markéta, které mají bohaté zkušenosti s výukou na státních školách a zjistily, že vzdělávat jde i jinak. Nebyly spokojené s nabídkou českého školství, a proto si založily vlastní, domácí školu. Samotný název je jakýmsi mementem Školy Hrou, první polistopadové soukromé školy u nás, ve které také učily a jejíž přátelskou atmosféru, vzájemný respekt celé komunity a bezpečné prostředí by rády následovaly.

Rozdíly mezi státní a domácí školou

Několik rozdílů mezi státní a domácí školou:

  • výuka probíhá v heterogenních skupinách – podle věku (1. skupina: předškoláci, prvňáci, druháci; 2. skupina: třeťáci až páťáci); maximální počet dětí v jedné skupině je 12
  • učí se v projektech a tématických celcích často podle aktuálního zájmu skupiny dětí i zájmu učitelek
  • ve vyučování naplňují Rámcový vzdělávací program daný školským zákonem; vycházejí z konstruktivistické pedagogiky, inspirují se odkazem československého meziválečného školství a zejména pak severským Daltonským a Jenským plánem, při sestavování výuky využívají metod kritického myšlení,  problémového a projektového učení, tvořivé a činnostní školy a Bloomovy taxonomie kognitivních cílů
  • snaží se o individuální přístup ke každému dítěti
  • kladou důraz na spolupráci s rodiči, přátelskou a zpětnou vazbu
  • učí se za sklem („za výlohou“) – v České republice to není obvyklé, ale na prosklené dveře či celou zeď ve třídě si zvyknou děti i učitelé

Jak probíhá výuka

Výuka probíhá 4 dny v týdnu od pondělí do čtvrtka, jeden den je projektový. V této škole nezvoní a den je rozvržen do jednotlivých bloků. V určené dny navštěvují různá sportoviště nebo jezdí na externí sportovní pobyty. Venku se však pohybují denně – buď v rámci projektového dne, nebo v rámci výuky.

Spolek hrou za výlohou není alternativou ke státní škole, ale nabízí komorní respektující prostředí pro vás i vaše děti.

Otázky jsou více než odpovědi!

Více informací o škole a domácím vzdělávání najdete na hrouzavylohou.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.