Občanské sdružení Dokořán našlo bílé místo na mapě sociální pomoci

Sdílet
Čas čtení: 9 minuty

Občanské sdružení Dokořán v Náchodě pomáhá dětem ve věku 6 až 18 let, jejichž rodiny se ocitly na sociálním okraji společnosti. Sdružení bylo založeno v roce 1995 a letos slaví 20. výročí svého působení v Náchodě. Provozuje Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa a donedávna alternativní čajovnu Poklop, navázalo také aktivní a velice perspektivní spolupráci s místní základní školou, čímž velmi pomáhá dětem, rodinám i učitelům a vedou děti k jednomu z hlavních cílů: chodit do školy, připravovat se do ní a řešit problémy s ní spojené. V rozhovoru se sociální pracovnicí nízkoprahového zařízení Archa, se dozvíte, jak funguje o.s. Dokořán, jak probíhá konkrétní pomoc a spolupráce a jak vnímá postavení českých neziskovek. Seznamte se s…

Jmenuji se Michaela Pišlová, v Dokořán o.s. pracuji 9 let. Začínala jsem jako kontaktní sociální pracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Archa, nyní jsem už sedmým rokem na pozici vedoucí sociální služby. Moje práce zahrnuje vše pro zajištění chodu služby: personální agendu včetně přijímání a zaškolení nových zaměstnanců, dobrovolníků a praktikantů, zajištění provozních podmínek služby, malou část úvazku tvoří přímá práce s klienty. Mojí povinností je také získávat finanční prostředky, zajistit odbornou spolupráci a účastnit se jednání s donátory. Práce je to pestrá, přináší výzvy a změny, a proto mě stále baví.

Zároveň jsem statutárním zástupcem Dokořán o.s., což je dobrovolná neplacená funkce, kterou vykonávám pátým rokem. Statutární zástupce je spolu s členy Výkonného výboru zodpovědný za směřování a vývoj organizace a její reprezentaci navenek.

Představte organizaci Dokořán

Historie občanského sdružení Dokořán se začala psát v roce 1995, kdy vzniklo (tehdy pod názvem Sdružení rodičů a přátel Déčka) z potřeby doplnit rezervy v programu Domu dětí a mládeže v Náchodě. Během prvních dvou let své existence se přetvořilo v plně samostatné občanské sdružení s vlastním posláním. Postupem dalších let, během nichž došlo k realizaci mnoha programů v oblasti sociální, kulturní i výchovně vzdělávací, vykrystalizovala stěžejní činnost sdružení v provozování dvou zařízení v Náchodě: ARCHA a POKLOP.

  • Alternativní čajový klub Poklop byl od začátku koncipován jako především studentský klub určený pro trávení volného času s možností pořádat koncerty, výstavy, autorská čtení, filmový klub se zaměřením na práva lidí a zvířat, ochutnávky čajů a další kulturní aktivity, kterou jdou mimo hlavní proud. Byl to zkrátka prostor, kde mohl kdokoli představit svůj umělecký počin široké náchodské veřejnosti. Toto poslání zůstalo Poklopu do posledních dní.
  • Archa začínala roku 1997 jako Kontaktní a krizové centrum pro osoby se závislostí, v roce 2003 se přeměnila na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a od roku 2013 poskytuje Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Vždy se jednalo o sociálně preventivní služby a změnami reagoval Dokořán na potřeby náchodských obyvatel.

Kolik lidí pracuje v o.s. Dokořán?

V současné době má organizace 4 zaměstnance, 2 pracovníky na dohodu a 6 dobrovolníků. Celé vedení organizace, tzv. Výkonný výbor, jsou dobrovolníci, kteří jsou do svých funkcí voleni členskou základnou na dva roky. Ti pak ze svého středu volí – opět do neplacené funkce – statutárního zástupce.

Chceme lidem DOKOŘÁN otevřít oči, srdce a pro naše klienty otevíráme DOKOŘÁN naši náruč.

Do budoucna bychom rádi rozšířili naše řady o další pracovníky na dohodu do projektu, který chystáme ve spolupráci s jednou náchodskou základní školou. Při hledání nových spolupracovníků a zaměstnanců se nám osvědčilo nabízet odbornou praxi studentům. Někteří z nich totiž zůstanou na delší praxi, než původně plánovali, začnou dělat dobrovolníky a když pak přijde příležitost, nabídneme jim pracovní místo. Takhle už jsme získali tři pracovníky.

Jaké služby nabízíte, proč a komu jsou určeny?

Pracoviště Archa se zaměřuje na rodiny s dětmi ve věku 6 – 18 let, které se ocitly v nepříznivé situaci a nejsou schopné ji řešit samy. Takové rodiny za námi můžou přijít, ujme se jich některý ze sociálních pracovníků a během několika schůzek zjistí, co má rodina za potíže a jak bychom společnými silami situaci zvládli. Jako velmi efektivní se ukázala terénní forma práce, kdy pracovníci chodí přímo do rodin, aby odstranili bariéru, kterou představuje pro řadu klientů nutnost dojít někam do kanceláře. Rodiny, se kterými pracujeme, mají potřebu měnit svoji svízelnou situaci, ale je potřeba jít jim naproti, nečekat, že přijdou za námi.

Dokořán o.s.Našimi klienty jsou rodiny, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, dále jsou to matky samoživitelky, které se starají o více dětí, mají například dvě práce, aby rodinu uživily, a proto pak bohužel nemají kapacitu řešit problémy, které vyvstanou s dětmi. Nejčastěji řešíme starosti týkající se školy, užívání drog, vztahové problémy, takové ty „běžné potíže“, kterými si projdou všechny rodiny s dětmi, ale na které někdy rodiče nestačí a pak je tu možnost využít odbornou pomoc. Od toho tu sociální a jiné veřejné služby jsou.

Výstižně naši pomoc popsala jedna maminka: „Chci, aby moje děti chodily do Archy, protože nám tam pomůžou, nevykašlou se na nás, protože jsme černý. Když budou děti chodit do Archy, dodělaj školu, půjdou na nějaký řemeslo a budou se mít líp než já.“

Archa je otevřená 4x týdně pro děti a 1x týdně pro dospělé. Pro děti je každé odpoledne připravený volnočasový program, který zahrnuje výtvarné, sportovní aktivity nebo vědomostní soutěže. Děti můžou přijít a odejít, kdy se jim to hodí, svůj čas tu strávit podle svého uvážení. Zahrát si hry, připravit se do školy, svěřit se pracovníkovi s tím, co ho štve nebo trápí. Společně pak hledají způsob, jak potíže zvládnout.

Chtěla bych zdůraznit, že celá sociální služba je založena na dobrovolném zapojení klientů, nejde ji nařídit nebo přikázat. Díky tomu máme aktivní klienty, kteří opravdu chtějí změnit svůj život a hlavně zlepšit život svých dětí. Nečekají, že to někdo vyřeší za ně, ani nejsou rezignovaní, jak to často u obyvatel sociálně vyloučených lokalit bývá. Řada z nich si zaslouží můj obdiv, když vidím, v jak nuzných podmínkách žije pětičlenná rodina a jak se rodiče nevzdávají, i přes řadu handicapů barvou pleti počínaje, nízkým vzděláním a příjmy konče, usilují o lepší budoucnost svých potomků. Vděk a důvěra klientů jsou pro nás kvalitativní měřiče úspěchu.

Spolupracujete s místní základní školou – co vás k tomu vedlo? Jaké jsou výsledky?

Měli jsme štěstí, protože jsme „vychytali“ bílé místo na mapě sociální pomoci v Náchodě. V roce 2009 začalo do Archy chodit čím dál víc romských dětí ze základních škol, které chtěly pomoct s domácími úkoly, s referáty, neměly doma počítače, aby se naučily pracovat s internetem a jejich rodiče nebyli kompetentní a často bohužel ani ochotní svoje děti motivovat ke školní docházce, natož se s nimi učit. Z této aktivity se stal pilíř činnosti Archy. Postupně jsme zjistili, že je potřeba oslovovat paní učitelky, abychom věděli, co které dítě aktuálně potřebuje do školy připravit anebo dohnat. Představili jsme proto náš projekt na 3 velkých základních školách v Náchodě s prosbou o spolupráci, která zafungovala. Probíhalo to potom tak, že stačilo napsat e-mail s dotazem na konkrétního žáka a paní učitelky, které byly ochotné pomoct, celkem pružně odepisovaly. Pomáhaly nám tak u romských dětí odstraňovat handicapy, které ve škole mívají.

Dokořán o.s.V současnosti spolupracujeme nejvíce se Základní školou T. G. Masaryka. Pracovník kontaktuje učitele a ten pracovníkovi přesně definuje žákův problém a kde je potřeba více zapracovat. Následně pracovník pomůže žákovi s doučováním, informuje rodinu a celkově se lépe připraví na možné a konkrétní problémy s žákem, o kterých zpětně informuje školu. Tudíž dochází k oběhu ucelených informací, které slouží lépe rodině, škole i občanskému sdružení a tento celek pomáhá nejvíce dítěti samotnému. Novinkou v tomto projektu jsou pravidelné schůzky žáka, rodiny, třídního učitele a sdružení samotného. Hodnotí se, co se žákovi povedlo a co tak povedené již nebylo a rovnou se vytvoří plán, jak dítěti nejlépe a nejrychleji pomoci. Bonusem je měsíční rekapitulace se zástupkyní ředitele. Momentálně spolupracujeme s 16 rodinami. Máme radost, že se dětem vrací sebevědomí a motivace a že už ve třídách nejsou za outsidery.

Slavíte 20leté výročí založení – co považujete za největší úspěch/neúspěch?

Pracuji v Dokořán, o.s. 9 let a můj úhel pohledu je více zaměřený na ne/úspěchy Archy.

  • Za úspěch považuji to, že Archa platí nejen v Náchodě za kvalitní odbornou službu, která je potřebná, žádaná. Podporuje nás jak Město Náchod, tak Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Důkazem budiž i trvalá spolupráce s dalšími odborníky jako například Orgán sociálně pracovní ochrany dětí, který je součástí Odboru sociálních věcí, školní psycholog, výše zmiňované základní školy. Není to samozřejmě ideální, stále si musíme svoji práci obhajovat a vysvětlovat, že má smysl a že ne všichni Romové jsou stejní, stejně jako Češi… Zejména, když se jedná o výši dotace, kterou požadujete po městě, kde působíte. Na radnici obvykle nejsou lidé, kteří fandí proromským organizacím.
  • Úspěšnost se dá do jisté míry změřit i tím, že romské děti, které chodí do Archy a využívají jejích služeb, absolvují běžnou základní školu, pociťují v hodinách první úspěchy, když je paní učitelka vyvolá a ony jsou připravené. Ne všechny pak chodí do školy s nechutí, nemusí opakovat ročník a najdou si na škole něco pozitivního. Po základce se pak chystají na střední školy a odborná učiliště.
  • A do třetice je pro mě úspěch fungování Archy změřitelný tím, že jsem od června mohla nabídnout pracovní místo našemu bývalému klientovi. Jedná se zatím o krátkodobé zaměstnání na letní měsíce, ale pro mě je to skvělá zpětná vazba. Několik let jsme Tiborovi pomáhali jako klientovi a teď ho vítáme v týmu jako kolegu!

Další kritérium úspěchu je pro mě stabilní tým pracovníků v Arše. V neziskových organizacích je častým jevem velká fluktuace pracovníků, která se nám vyhýbá. Vážím si svých kolegů v Arše, protože práce v neziskové sociální službě a navíc s cílovou skupinou, která je mezi českou populací velmi nepopulární, je náročná psychicky i časově. A oni i po letech dělají tuhle práci dobře, rádi, s respektem ke klientům a nebojí se změn. To je myslím v dnešní době pro sociální služby důležitý aspekt – vycházet vstříc poptávce obyvatel a neuvíznout ve stereotypu, který může způsobit odliv klientů, někdy i trvalý.

Dokořán o.s.Mrzí mě naopak, že jsme letos byli nuceni zavřít čajovnu Poklop, která fungovala úctyhodných 17 let. Její náplní bylo nejen nabízet čaje, ale také jsme tu pořádali alternativní kulturní akce – koncerty studentských a regionálních neprofesionálních kapel, výstavy studentských výtvarných počinů, promítání filmů s lidskoprávní tematikou z festivalu Jeden svět. Jeden rok fungovala také jako zkušebna pro romskou chlapeckou kapelu. Doba se ale mění, návštěvnost a příjmy poklesly pod únosnou mez, a tak jsme se rozhodli Poklop zavřít. Plánujeme vytvořit nový projekt čajovny, ale momentálně je to ve stadiu úvah.

Jsem životní optimista, takže se snažím vidět hlavně úspěchy a pozitiva. Z chyb se chci poučit a jít dál.

Jak vnímáte postavení neziskových organizací v České republice?

Myslím si, že neziskovky obecně mají celkem dobrou pověst. V čem máme ale velké rezervy je propagace naší činnosti. Kromě několika málo opravdu velkých organizací, není práce neziskových organizací veřejnosti moc známá. Jako bychom neuměli naši práci „prodat“. Jsme spokojení, že máme klienty a že pro ně děláme, co je potřeba. To podle mě stačilo tak před deseti lety, ale doba se mění, je potřeba dělat na sebe reklamu, už nestačí dělat práci dobře na tom našem malém písečku. A vím dobře, o čem mluvím, protože my sami jsme se pro propagační kampaň rozhoupali teprve v letošním roce. A nutno dodat, že nás k tomu „popíchla“ reklama, jakou má v Náchodě jiná neziskovka, o.s. Pferda.

Stinnou stránku tvoří financování. Na základě svých zkušeností můžu říct, že je dvojí způsob, jak získat finanční prostředky na chod neziskovky. Buď se vám podaří získat evropský grant, který vám pokryje náklady na fungování organizace třeba až na 3 roky. Nebo druhá verze, která je vícezdrojová a to znamená, že za rok napíšete osm deset žádostí o dotaci, grant, dar a pak čekáte až šest měsíců na výsledek. Žádosti se posílají na ministerstva, krajské a městské úřady, nadační fondy, úřad vlády. Například žádost na ministerstvo pošlu v září 2015, výsledek se dozvím v lednu, peníze, pokud nějaké vůbec dostaneme, přijdou na účet na konci března 2016. Jiné ministerstvo zveřejní výsledky třeba až v květnu, a pokud vám přiklepnou nějakou dotaci, dostanete ji na účet třeba až v červnu. A to celé je jenom na kalendářní rok! Takže v září 2016 opět oprášíte formuláře a posíláte zas a znova. Je to velká nejistota, když první čtvrtletí nemáte ani korunu, nemáte na výplaty a přitom potřebujete kvalitní pracovníky. Jste přece pomáhající profese, takže chcete dobrý stabilní klidný tým, abyste mohli dobře pečovat o klienty. Ale kdo vám vydrží v práci s neustále nejistou budoucností?

Jaké pořádáte akce – pozvěte nás

Plánujeme letní kino s tématikou spadající do problematiky, kterou se zabýváme. Budeme se snažit i o besedu po promítání – s odborníky z různých sfér, kteří s námi spolupracují. Ale zatím je to překvapení.

Jaké máte plány do budoucna?

Jak už jsem zmínila, v letošním roce chceme odstartovat propagační kampaně na činnost Sociálně aktivizační prorodinné služby Archa. Poskytujeme ji třetím rokem a zatím jsme o ní kromě odborné veřejnosti moc neinformovali. Našim cílem je propojit veřejnost s problémy, které se dějí ve městě, kde žijí. Ukázat všechny úhly problému pro jejich ucelený názor. Chceme lidem DOKOŘÁN otevřít oči, srdce a pro naše klienty otevíráme DOKOŘÁN naši náruč. Těším se na to. Kolegyně Vendula Brdičková, která nám nabídla své služby, má spoustu skvělých nápadů, jak se vtipně a neotřele dostat do povědomí náchodské veřejnosti. Plánuje jim ukázat, že je v jejich městě neziskovka, která pomáhá romským rodinám vést důstojný život. I to je vlastně novinka. To, že se někdo aktivně zajímá o problémy kolem sebe. Díky tomu jsme do týmu Dokořán vzali nového člena, který pracuje externě a poskytuje nám komplexní marketingové služby. Naše cílová skupina není populární a o to víc je potřeba dostat mezi veřejnost pozitivní zprávy.

Propagační kampaň souvisí s celkovou změnou vzhledu Dokořán o.s. Měníme logo, webové stránky, vytvoříme úplně nový facebookový profil. Čeká nás mnoho hodin fotografování pro zachycení běžných situací našich klientů a z toho vybereme pár fotografií pro fotografické kampaně. Také hledáme brigády našim klientům. Dokořán jde zkrátka do světa! Máme prostě práce nad hlavu. A máme z toho radost! Držte nám palce.

 Kontakt

  • jméno, příjmení, funkce: Bc. Michaela Pišlová, vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archa
  • e-mailová adresa: archa@dokoran.eu
  • adresa organizace, telefon: Dokořán, o.s., Komenského 577, 547 01 Náchod, 774 929 182
  • webové stránky Dokořán o.s.

Jeden myslel na “Občanské sdružení Dokořán našlo bílé místo na mapě sociální pomoci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.