Dobrovolníci se nám hlásí už sami, říká Katrin Křupková z olomouckého o.s. JIKA

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Občanské sdružení JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum je dobrovolnická organizace, jak napovídá sám název, která zastává a šíří myšlenky dobrovolnictví Hestie – Národního dobrovolnického centra v Praze. Je zaměřena na sociální a zdravotní oblast  – pomáhá především dětem, hendikepovaným a seniorům. Organizuje vzdělávací akce pro dobrovolníky i jejich koordinátory a vytváří datábázi zájemců – dobrovolníků a přijímajících organizací. V letošním roce slaví 10. výročí svého založení. Seznamte se …

Jmenujeme se Katrin Křupková a Jiří Lang a jsme statutárními zástupci a zakladateli občanského sdružení JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, které jsme založili v květnu 2005 společně s několika přáteli, které jsme nadchli pro myšlenku vzniku dobrovolnické organizace. Ta tak v letošním roce oslavuje deset let svého vzniku – dnes má JIKA ODC za sebou několik tisíc odpracovaných hodin, prošlo jím několik set dobrovolníků a spolupracuje skoro se třemi desítkami přijímajících organizací.

Představte organizaci JIKA

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. (dále jen DC) vzniklo v květnu 2005 a jeho úkolem je v souladu s výše uvedenými cíli realizovat, koordinovat a podporovat aktivity, projekty a programy v uvedené oblasti. Vytváří databáze zájemců a přijímajících organizací o dobrovolnickou práci a pomáhá jim s umístěním do organizací, které si dobrovolníci na základě svých zájmů a předpokladů zvolí. Nabídka pro dobrovolnickou činnost je trvalý a otevřený proces. Součástí činnosti centra jsou jak dlouhodobé, tak jednorázové akce a nejrůznější aktivity. Své aktivity zahájila JIKA – ODC navázáním kontaktů s organizacemi převážně sociálního a zdravotního zaměření, v současné době nás kontaktují další zařízení, a to nejen z řad NNO, kteří by chtěli využít služeb centra.

Mikulášská nadílka - pro děti
Mikulášská nadílka – pro děti

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum je členem Koalice dobrovolnických center ČR (od listopadu 2005) a spolupracuje s masmédii, obcemi, samosprávou i státními orgány s cílem získat podporu pro dobrovolnou službu. Dále připravuje vzdělávací programy, semináře, výcviky dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků, stejně jako kurzy, v kterých je dobrovolnictví jedním z hlavních témat, dále zajišťujeme všechny nutné administrativní činnosti.

Každým rokem rozšiřujeme spolupráci s dalšími přijímajícími organizacemi a činnost DC se tak dostává čím dál více do povědomí veřejnosti. Naše dobrovolnické centrum je dále členem UNO (Unie nestátních neziskových organizací), v rámci které jsme iniciovali v roce 2011 založení „Dobrovolnické sekce UNO“, která má ve své činnosti zejména propagaci dobrovolnictví, vyhlášení ceny Křesadlo (pro olomoucký region).

Od roku 2006 se JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum podílí na přípravě Komunitních plánů poskytovaných sociálních služeb města Olomouce v několika pracovních skupinách.

Letos slavíte 10. výročí založení – bilancujete?

Za tolik let činnosti samozřejmě každý bilancuje, tedy i my.

  • Co bylo pro vás během těch 10 let nejtěžší?

Nejtěžší je každoroční získávání finančních prostředků na provoz a udržení dobrovolnického centra, což je problémem všech neziskových organizací. Spousta věcí se dá dělat tzv. „na koleně“, ale pokud má být práce profesionální, tak se tomu neubráníte.

  • Co se vám nejvíc povedlo, na co jste pyšní?

Zpočátku, když jsme se snažili získávat dobrovolníky, tak jsme často slýchávali jedno – proč to děláte, proč zadarmo apod. V dnešní době se nám hlásí již zájemci o dobrovolničení sami. Tak na to jsme pyšní asi nejvíce; dále jsme rádi že se nám podařilo dostat dobrovolnictví do povědomí velkého počtu lidí. S důvěrou se na nás obracejí zájemci o dobrovolnickou službu, ale i organizace, které dobrovolníky chtějí mít mezi sebou – s tím souvisí dobře fungující dobrovolnické centrum

  •  Kolik lidí zaměstnanců/dobrovolníků prošlo JIKOU?

Veškerou práci děláme i my dobrovolně – jsme tedy všichni dobrovolníci. Je pravdou, že se nám někdy podaří získat i finanční prostředky na dohody o provedení práce, ale ty by vůbec potřebný úvazek pro koordinátora dobrovolníků nepokryly. JIKOU ODC za ta léta prošlo mnoho dobrovolníků. V roce 2005, kdy jsme začínali, to bylo asi 20, nyní je počítáme kolem sta do roka – někdy i více. Co se týká odpracovaných hodin – v minulém roce jich bylo bez mála téměř 3000.

  • Kolika lidem jste pomohli?

Za desetileté působení jsme pomohli stovkám lidí.

Spolupracujete s mnoha organizacemi – s jakými nejvíc?

Naše činnost se týká zejména sociální a zdravotní oblasti – proto přijímající organizace jsou hlavně zaměřeny například na děti ze sociálně ohrožených rodin (Fond ohrožených dětí, Domov pro matky s dětmi), hendikepované osoby ( DC90, MANA..), seniory (domovy pro seniory, kluby pro seniory) a nemocné (LDN VN Hradisko, PL Šternberk) apod.

Další novinkou z minulého roku je spolupráce v rámci firemního dobrovolnictví s  AHOLD – pobočkou Albert v Olomouci, kdy jsme úspěšně realizovali některé akce pro děti, pomohli při malování v organizacích či stěhováním JIKY do nových prostor; dále s firmou DSV Road a.s., která také pomáhala při pracích v dobrovolnickém centru.

Velmi si ceníme také spolupráce s Magistrátem města Olomouce, který je naším hlavním podporovatelem a naši dobrovolníci docházejí do některých přijímajících organizací, které městu patří. Za JIKU ODC docházíme do dvou pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb města Olomouce.

Provozujete stále vzdělávací centrum JINAK? – popište jeho činnost

Stále ho ještě provozujeme – zejména je to v oblasti sociálního poradenství, různých školení a přednášek.

Jak moc jste závislí na dotacích EU (kdo jiný vám finančně pomáhá?)

Co se týká dotací EU, tak jsme realizovali v letech 2012 – 2014 projekt v rámci ESF OP LZZ pro nezaměstnané a v rámci udržitelnosti provozujeme poradenské služby.

Po ukončení výše jmenovaného projektu jsme další dotace z EU nečerpali. Naším hlavním podporovatelem je Magistrát města Olomouce, Ministerstvo zdravotnictví a Nadační fond Větrník.

V čem se lišíte od podobných organizací, v čem jste výjimeční?

Nechceme srovnávat. V době, kdy jsme vznikli, tak jsme byli v Olomouci jedni z mála. Dnes jsou dobrovolníci součástí různých organizací. My se deklarujeme jako dobrovolnické centrum již ve svém názvu a zastáváme myšlenky dobrovolnictví Hestie – Národního dobrovolnického centra v Praze. Výjimečnost vidíme v tom, že se o nás již ví natolik, že zájemci o dobrovolnictví již za námi chodí sami a náplň každého z nich sestavujeme individuálně. To znamená, že se snažíme přizpůsobit možnostem, schopnostem a času samotného dobrovolníka… bez nějakého pocitu, že se něco „musí“.

Co plánujete do budoucna? Jak bude JIKA vypadat v horizontu 5 a 10 let?

Od samého začátku se JIKA vyvíjela spontánně a stále je co zlepšovat. Zejména v tom, že zájemců ze strany dobrovolníků stále přibývá, poptávka ze strany přijímajících organizací roste, tak přemýšlíme o navýšení počtu koordinátorů dobrovolníků v našem centru, abychom nejen udrželi a dále mohli zvyšovat úroveň jak zázemí, tak i odborné přípravy a poradenství. Zájemců, stávajících dobrovolníků. ale i přijímajících organizací je stále více.

Proč jste se stal/a dobrovolníkem?

Ta myšlenka přišla sama od sebe – oba pracujeme v sociální oblasti a díky tomu vidíme, že kolem nás je spousta lidí, co potřebují pomoc, které se jim nedostává jak od rodiny a nejbližších, tak od organizací.

Jak moc je důležitá víra v člověka, v život jako takový při této práci?

Víra je důležitá v každé oblasti, bez ní by se nedalo jít mnohdy dál . Všichni víme, že práce s lidmi je jednou z nejnáročnějších, ale bez víry v člověka a jeho hodnoty by nebylo možné takovou práci vykonávat.

Proč se stát dobrovolníkem?

Důvodů, proč se stát dobrovolníkem, může být mnoho. Někdo si může například kompenzovat něco, s čím se setkal dříve a co mu nyní chybí ( schází ), jiní to považují a vnímají jako normální součást svého života – jde o to, aby si každý zájemce uvědomil, proč to chce dělat. Většinou ti první ukončí svoji práci velmi brzy, druzí můžou setrvat několik let. V každém případě ale dobrovolnická práce přináší mnoho nových poznatků, zkušeností, poznání sama sebe a v neposlední řadě dobrý pocit z toho, že věnovali aspoň kousek svého volného času a umu těm, kteří to potřebují a jsou za to vděčni.

Kontakt

  • jméno, příjmení, funkce: Katrin Křupková, Jiří Lang – statutární zástupci a zakladatelé
  • e-mailová adresa: jika.dobrovol@seznam.cz
  • adresa organizace, telefon: Olomouc, Rooseveltova 84 (písemný styk) Horní nám č.18 – kancelář; mobil: 773 998 585
  • webové stránky JIKA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.