Značka spolehlivosti – větší prestiž pro neziskovky a záruka pro dárce?

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) uvádí do českého prostředí nové označení s názvem Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, zkráceně značku spolehlivosti. Značka je jedním ze samoregulačních nástrojů pro neziskový sektor a přispívá k rozvoji dárcovství a filantropie v České republice.

Pro koho je značka určena a proč ji získat?

Značka je určena neziskovým organizacím, které jejím prostřednictvím mohou doložit, že splňují vysoké standardy, a získat tak pro sebe větší prestiž. Na druhou stranu poslouží dárcům, kteří se rozhodují, jakou neziskovou organizaci podpoří. Značka je pro ně zárukou, že jejich příspěvky budou využity efektivně a v souladu s deklarovaným posláním neziskovky.

  • budete důvěryhodnějším partnerem pro mecenáše, firemní, individuální i veřejné dárce
  • stanete se atraktivnějším zaměstnavatelem
  • budete serióznějším partnerem pro dodavatele
  • stanete se zajímavějším objektem pro média

Česká společnost má k neziskovému sektoru stále spíše ambivalentní vztah: Na jednu stranu lidé práci neziskových organizací oceňují, neboť již pochopili, že dělají řadu věcí, které komerční sféra ani stát nedokáží zajistit. Na druhou stranu však mají stále pochybnosti o jejich spolehlivosti a profesionalitě. Neziskovky k takovým názorům bohužel zavdávají důvody samy. Podle výzkumu, který realizoval Pavel Bachmann z Univerzity Hradec Králové, o sobě a svých činnostech často nezveřejňují ani nejzákladnější informace, v důsledku čehož pak celý neziskový sektor nepůsobí příliš důvěryhodně.

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR )

Poznáte, jaký je uvnitř"
Poznáte, jaký je uvnitř?

AVPO ČR již od svého vzniku v roce 2010 prosazuje transparentnost a spolehlivost v neziskovém sektoru.

„Hned na první valné hromadě v roce 2011 se naše členské organizace domluvily, že po letech diskusí na téma certifikace neziskovek je čas vytvořit kvalitní samoregulační nástroj. Sekretariát AVPO ČR tak dostal za úkol pracovat na vytvoření systému hodnocení a udělování značky spolehlivosti,“ popisuje začátky prezident AVPO ČR Marek Šedivý.

Jak vzniklo hodnocení spolehlivosti?

Hodnocení spolehlivosti vznikalo na základě zahraničních zkušeností. AVPO ČR se stala členem mezinárodní asociace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), která sdružuje autority provádějící hodnocení v dalších 15 zemích z celého světa, mezi nimiž nechybí Švýcarsko, Německo, USA, Kanada nebo Tchaj-wan.

Kdo a jak může získat značku spolehlivosti?

Značku spolehlivosti mohou získat pouze neziskovky. Hodnocení spolehlivosti je poměrně komplikovaný a sofistikovaný proces, založený na unikátní metodice, kterou vytvořila AVPO ČR. Hodnocení je rozděleno do několika fází:

  1. Vstupní analýza (např. podmínkou  je dvouletá existence, webové stránky a získávání alespoň 10 % prostředků od soukromých dárců; u těch s obratem nad 3 mil. Kč je vyžadován audit)
  2. Vyplnění formuláře a dodání podkladů
  3. Podrobné hodnocení (hodnotí se správa a řízení, hospodaření, jak neziskovka získává peníze a jaké informace o sobě zveřejňuje)
  4. Posouzení Radou pro hodnocení spolehlivosti (o udělení značky rozhoduje na základě hodnotitelem zpracovaného posudku nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti složená z uznávaných odborníků na český neziskový sektor)

Neziskovka získává značku na 3 roky, přičemž každý rok hodnotitelé ověřují, zda naplňuje její standardy a plní své zákonné povinnosti. Poté organizace opět prochází kompletním hodnocením o znovuudělení značky.

Na této stránce si můžete přečíst a stáhnout formuláře, žádosti, metodiky a další dokumenty potřebné k získání značky spolehlivosti.

Kdo se pyšní značkou spolehlivosti?

Do dnešního dne obdrželo v rámci pilotní fáze projektu značku spolehlivosti 12 organizací. Do 30. června 2015 probíhá pilotní hodnocení spolehlivosti v rámci projektu Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: Zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací, který je finančně podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci pilotního ověřování je značka udělována zdarma. Od července 2015 bude možné značku spolehlivosti získat na otevřeném trhu v průměru za 10 000 Kč na rok.

Budoucnost značky spolehlivosti

AVPO ČR plánuje, že se v průběhu následujících 2 let postupně zvýší počet držitelů značky spolehlivosti na 50. Kromě toho chce také usilovně pracovat na zvýšení povědomí o značce. Již v současné době zaznamenává pozitivní reakce firemních dárců, kterým jde o transparentnost a věrohodnost neziskového sektoru.

Pokud se chcete o značce spolehlivosti dozvědět více, AVPO ČR pořádá diskusní setkání v krajských městech České republiky od března do května 2015. Vstup je zdarma, svou účast potvrďte na e-mail znackaspolehlivosti@avpo.cz.

Seznam krajských měst a termíny pro přihlášení najdete na následujících stránkách.

 esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.