Aliance proti dluhům: Chceme pomoci dlužníkům v exekuci

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Aliance proti dluhům a nezisková organizace Rubikon Centrum dlouhodobě v České republice podporují snížení recidivy a pomáhají lidem překonávat těžká životní období – po návratu z vězení, lidem v dluhové pasti, matkám samoživitelkám atd. Již několik let společně usilují o vznik zvláštních účtů, které budou chráněny před exekucí a se kterými bude možné volně disponovat. Současné nastavení systému je pro dlužníky mnohdy neúnosné. Díky exekuci účtu a srážkám ze mzdy se velmi často ocitají bez prostředků, propadají do dluhové pasti či svou situaci řeší odchodem z bankovního systému a často i opuštěním legálního zaměstnání. Zvyšuje se rovněž riziko páchání trestných činů.

Na setkání členů Aliance proti dluhům 18. 2. 2015 proběhla mj. i diskuze nad návrhem zákonné úpravy chráněného účtu. Aliance usiluje o spravedlivé a rozumné řešení, aby i lidé v exekuci měli zachována práva na důstojný  život, který v konečném důsledku pomůže nejen dlužníkům a jejich rodinám, ale i věřitelům, obchodním partnerům a celé společnosti. „Pokud by dlužník měl možnost mít na bankovním účtu finanční prostředky, které exekuci nepodléhají, a platit jimi nutné měsíční platby (nájem, energie) a základní životní potřeby, ve většině případů by ho nic nenutilo zaměstnání opouštět, nedostal by se do dalších dluhů a věřitelé by měli mnohem větší naději na uspokojení svých pohledávek,“ nastiňuje Dagmar Doubravová, ředitelka Rubikon Centra.

Přitom naprosto bezvýchodná situace má spravedlivé  a rozumné řešení. Například v Německu má dlužník v exekuci možnost změnit si svůj účet na speciální P-konto, kde je jasně vymezena nezabavitelná částka a dlužník s ní může volně disponovat. Jiná možnost je, že zaměstnavatel či poskytovatel dávek informuje banku dlužníka o tom, že částka, kterou na účet zasílá, je nezabavitelná část mzdy či dávka nepodléhající exekuci, a je tedy určena pro dlužníka.

Aliance proti dluhům

Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Sdružuje odborníky a experty ze státních institucí  a nevládních neziskových organizací, zejména těch, které se předlužeností a jejím řešením aktivně zabývají. Založení iniciovaly Probační a mediační služba ČR, Rubikon Centrum a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Rubikon Centrum

Rubikon Centrum je nestátní nezisková organizace, která již přes 20 let vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Tím šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí společnosti. Její snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci. Ve své činnosti zaměřuje převážně na klienty, kteří se již dostali do rozporu se zákonem a chtějí svůj život nastavit lépe a v souladu s pravidly a zákony.

Více informací na webových stránkách Rubikon Centrum nebo na Aliance proti dluhům.

Jeden myslel na “Aliance proti dluhům: Chceme pomoci dlužníkům v exekuci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.