Síť mateřských center o.s. chce snížit nedůvěru veřejnosti k neziskovkám

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Síť mateřských center zahájila celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor. Společně se svými členskými centry chce ukázat, že i neziskové organizace mohou být transparentními, respektovanými a především důvěryhodnými partnery, se kterými se vyplatí dlouhodobě spolupracovat.

Spolu u kulatého stolu

Celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu zahájila beseda 12. února 2015 v Rakovníku, do června 2015 proběhne 20 besed na obecní a regionální úrovni. Každý kulatý stůl bude tematicky zaměřen na jiný sociální problém, který místní mateřská centra pomáhají obcím a krajům řešit.

Projekt Sítě Mateřských center vyvrcholí závěrečným sympoziem 18. května 2015 v Praze.

U kulatých stolů zasednou představitelé veřejné správy, odborníci a zástupci neziskového i soukromého sektoru. V rámci programu bude představen nový nástroj transparentnosti, a sice metoda Social Reporting Standard (SRS), kterou Síť mateřských center zavádí do českého prostředí díky spolupráci s vídeňskou pobočkou organizace Ashoka. Jedná se o model prezentace činnosti v souvislostech řetězce vstup-výkon-výsledek-přínos, a to pomocí jasných a konkrétních dat.

„Právě pomocí metody SRS ukážeme přínos mateřských center i Sítě MC pro rodinu a společnost. Na konkrétních příkladech chceme upozornit na potřebnost mateřských center, která řeší společenské problémy, jež se týkají života rodin. Ukážeme, jak je řešíme a jaká je hodnota, kterou tak společnosti přinášíme. Věříme, že se nám podaří vysvětlit, že naše činnost je službou státu a měla by tak být oceněna,“ vysvětluje cíle kampaně Spolu u kulatého stolu Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center.

O více informací o projektu si pište na e-mail lucie.nemesova@materska-centra.cz.

TRUST(Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT)

Cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena prostřednictvím metodiky „Social Reporting Standard“ (SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována.

Síť mateřských center

Občanské sdružení Síť mateřských center vzniklo v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více info najdete na jejich stránkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.