Lékaři bez hranic: Vážíme si pravidelných dárců

Sdílet
Čas čtení: 6 minuty

Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) jsou mezinárodní humanitání organizace, která zasahuje a pomáhá v téměř 70 zemích světa. Nabízí a poskytuje pomoc lidem v ohrožení válečnými konflikty, nemocemi, přírodními katastrofami; přináší svědectví o těchto hrůzách. Nezajímá je politická, náboženská ani jiná příslušnost – zachraňují životy a pomáhají lidem v nouzi. V našem rozhovoru se  mj. dozvíte kdy a jak tato organizace vznikla, kdo ji podporuje a jak se můžete stát lékařem bez hranic. Seznamte se s …

Jmenuji se Míla Janišová, pracuji v komunikačním oddělení pražské kanceláře mezinárodní humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic. Koordinuji mediální aktivity Lékařů bez hranic, vedu komunikační projekty v ČR a podílím se na zvyšování povědomí o naší organizaci mezi lidmi v České republice.

Popište prosím okolnosti vzniku vaší organizace – která země dala podnět k založení Lékařů bez hranic?

Impulzem pro založení Lékařů bez hranic byly válka a hladomor v nigerijské Biafře a záplavy ve Východním Pákistánu (dnešním Bangladéši). Po těchto událostech, v roce 1971, založila skupina francouzských lékařů a novinářů humanitární organizaci, která se začala zaměřovat na poskytování akutní zdravotnické pomoci. Společně položili základy k nové kritické formě humanitární pomoci, která nebrala na vědomí politické ani náboženské hranice a soustředila se jen na potřeby trpících obyvatel. Lékaři bez hranic se časem proměnili v mezinárodní organizaci s celosvětovou působností poskytující pomoc milionům pacientů ročně.

Kdy se připojila naše republika k Lékařům bez hranic?

Čeští a slovenští dobrovolníci odjížděli na mise s Lékaři bez hranic už od 90. let 20. století, a to prostřednictvím vídeňské pobočky. Kancelář v České republice byla založena v roce 2006, nejprve se soustředila hlavně na nábor spolupracovníků, později i na aktivní fundraising. Od té doby se naše pobočka rozrostla, v současné době se kromě již zmíněných oblastí věnujeme v rámci tzv. témoignange (svědectví) i pořádání veřejných aktivit, na kterých se setkáváme s našimi podporovateli a fanoušky. Informace o nich je vždy možné najít na našich webových stránkách či Facebooku.

Představte nám vaši organizaci – hlavní cíle, poslání, oblasti podpory

© Yann Libessart/Lékaři bez hranic
autor: © Yann Libessart/Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace. V téměř 70 zemích světa poskytujeme akutní zdravotnickou pomoc lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi či přírodními katastrofami. Ošetřujeme oběti násilí, léčíme nemocné bez přístupu ke zdravotní péči, provozujeme mobilní kliniky v odlehlých oblastech, provádíme očkovací kampaně a zpět přinášíme svědectví o situaci lidí v nouzi. Základem identity organizace jsou principy neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Ať už působíme kdekoli, dbáme na to, aby místní obyvatelé chápali, že jsme politicky neutrální a poskytujeme pomoc všem potřebným bez rozdílu.

Jaké jsou hlavní projekty Lékařů bez hranic?

Vzhledem k rozsáhlosti našich aktivit lze jen těžko vymezit hlavní projekty. Dlouhodobě se například v mnoha zemích věnujeme léčbě opomíjených nemocí, HIV a tuberkulózy. V současnosti naše kapacity velmi vytěžují válečné konflikty – v Sýrii a Iráku, v Jižním Súdánu, ve Středoafrické republice. Mezi náročné projekty v roce 2014 bezesporu počítáme epidemii eboly v západní Africe.

Kdo vás podporuje?

90 % našich příjmů pochází od soukromých dárců, jen ve velmi omezeném množství přijímáme dary od vlád či institucí, a to za velmi přísných pravidel. Díky takové podpoře si dokážeme udržet nezávislost a schopnost poskytovat pomoc nikoli na základě nařízení některé vlády, ale jen a pouze na základě potřeb zasažených populací. Velmi cenní jsou pro nás pravidelní dárci, protože předvídatelný přísun finančních prostředků nám umožňuje rychle reagovat na náhlé katastrofy a dostat se k těm, kteří to nejvíce potřebují.

V České republice máme v tuto chvíli více než 50 000 dárců.

Lékaři bez hranic jsou celosvětovou organizací – je tedy nějaká oblast, ve které nemáte vůbec žádné zastoupení? Proč?

Původně francouzská organizace má dnes celosvětový charakter. Pro lepší operativnost je naše činnost rozdělena mezi 5 operačních center. Naši spolupracovníci řídí organizaci prostřednictvím národních i regionálních asociací. V současné době funguje po celém světě 24 takových asociací. Většina z nich má vlastní kancelář, která shromažďuje finance a nabírá pracovníky pro mise. Všechny vrstvy Lékařů bez hranic jsou ale vzájemně provázány a v mnoha směrech spolupracují. Formálně je do jedné organizace spojuje společné jméno, věrnost Chartě a zásadám Lékařů bez hranic a členství v mezinárodní asociaci Lékařů bez hranic MSF International. Operační centra jsou v Ženevě, Paříži, Bruselu, Amsterdamu a Barceloně.

Zastoupení nemáme tedy v každé zemi mimo jiné proto, že by to neadekvátně navyšovalo finanční výdaje organizace a zároveň by se nejspíše nezvýšila operativnost. Lékaři bez hranic se dlouhodobě zavázali investovat 80 % svých příjmů do samotné práce v terénu a výdaje spojené s činností zázemí si velmi kontrolují.

Dalo by se spočítat, kolika lidem už organizace Lékaři bez hranic pomohla? (za dobu své existence)

Mnoha milionům. Přesná čísla za celou dobu existence organizace nedokážu říci, ale jen v roce 2013 jsme poskytli zdravotní péči více než 9 500 000 lidí.

Jaká oblast – země aktuálně potřebuje nejvíc pomoc Lékařů bez hranic? (kde právě působíte a kde je vaše pomoc očekávána?)

Jak už jsem uvedla, působíme ve zhruba 70 zemích, jejich počet se každý rok proměňuje v závislosti na aktuálních krizích. Zemí, které potřebují nejvíce pomoc, je mnoho. Ráda bych zde ale znovu zmínila Sýrii a okolní země, protože tato humanitární katastrofa nás naplňuje nesmírným smutkem a frustrací. Více než polovina obyvatel Sýrie, z toho 5 milionů dětí, potřebuje humanitární pomoc, humanitární organizace včetně té naší ji však kvůli překážkám ze strany všech válčících stran nedokáží poskytnout.

© Alessandro Penso/Lékaři bez hranic
autor: © Alessandro Penso/Lékaři bez hranic

Jak se může veřejnost zapojit a pomoci – dárci, dobrovolníci, budoucí kolegové

Vítáme jakoukoli formu zapojení či angažmá – v dárcovství můžete být i kreativní. Způsobů, jak podpořit Lékaře bez hranic, je mnoho a je na každém, jak se zapojí. Téměř každou příležitost lze proměnit v benefiční akci a získat tak finanční dary, které pomohou přinést život zachraňující zdravotní péči někde na druhé straně světa. Lze například využít oslavu narozenin a jiných výročí nebo darovat výtěžek z prodeje něčeho, co dárce sám vyrábí. Studenti pro nás připravují nejrůznější akce na školách, zvou nás na besedy, budoucí kolegy rádi uvítáme na pravidelných informačních večerech. Na našich webových stránkách najdete charitativní e-shop, zakoupením zboží přispějete do naší veřejné sbírky.

Další možností, jak se zapojit do naší práce, je vyjet jako dobrovolník na misi. Několikrát za rok pořádáme tzv. Informační večer, kde se zájemci o spolupráci mohou setkat s kolegy, kteří již zkušenost z misí mají, dozvědět se detaily o práci v terénu a ujasnit si, zda o podobnou zkušenost opravdu stojí. A pak stačí si podat přihlášku a absolvovat výběrové řízení. Lékaři bez hranic dbají na profesionalitu svých spolupracovníků, pro výjezd na misi je potřeba mít dostatečnou praxi a jazykové vybavení. To by ale nemělo případné zájemce odradit – mise jim jako jistou kompenzaci za náročné výběrové řízení nabízí rozšíření profesionálních i osobních obzorů, získání zkušeností, ke kterým se opravdu běžně nedostanou, i určitý nadhled nad životem.

Pořádáte kulturní akce – jaké?

Kulturní akce pro rok 2015 se teprve detailně plánují. V březnu zahájíme projekt s názvem Expat tour, při kterém se naši spolupracovníci setkají v několika městech se zájemci o naše aktivity, představí jim své mise a zkušenosti a třeba i fotografie z míst, kde působili.

Na druhou polovinu března chystáme v Plzni výstavu z komiksové reportáže Out of Somalia, Dagahaley – Uprchlický tábor v Keni. Všechny informace o pořádaných akcích bude možné najít na našich webových stránkách.

Pravidelně publikujete – kde si o Lékařích bez hranic můžeme přečíst?

Příběhy našich spolupracovníků i zprávy z projektů se pravidelně objevují v médiích. Zároveň 2krát ročně vydáváme dárcovský magazín Bez hranic, který je volně ke stažení na našem webu, kde je možné najít i odkazy na zajímavé mediální výstupy.

V jaké největší humanitární akci za posledních 10-15 let Lékaři bez hranic pomáhali? Dá se to vůbec určit?

Takových velkých humanitárních akcí bylo hned několik – bezpochyby mezi ně patří zásah po zemětřesení na Haiti v roce 2010, na které naše týmy dokázaly reagovat už za několik hodin, stejně jako stávající boj s epidemií eboly v západní Africe. Ale nerada bych, aby tyto mediálně velmi vděčné zásahy zastínily každodenní mravenčí práci všech našich spolupracovníků v terénu, kteří pomáhají tisícovkám lidí po celém světě.

pic09894Lékaři bez hranic v roce 2014 zasahovali v různých částech světa – na tomto videu se můžete podívat, jak jejich každodenní práce vypadá: Ohlédnutí za rokem 2014.

Jaké je vaše největší přání?

Možná to bude znít paradoxně, ale ze srdce bych si přála, aby naše organizace nemusela vůbec existovat.

Kontakt

2 komentáře: „Lékaři bez hranic: Vážíme si pravidelných dárců

 • 18.3.2016 (19:10)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  dnes jsem obdržela vaši poštovní zásilku se složenkou pro zaslání peněžního daru. Můj důchod je necelých 7.000,- Kč a proto si nemohu dovolit posílat pravidelně. Jednorázovému peněžnímu daru se však nebráním. Jen bych ráda věděla, kolik z mých 300,- Kč jde přímo na pomoc potřebným.
  Jde mi o to, že jsem takto v loňském roce oslovila UNICEF, který mi však na tuto otázku neodpověděl a dokonce se ani neobtěžovali mne jakkoliv kontaktovat, což mi přišlo velice neseriozní. A to jsem chtěla přispívat po dobu jednoho roku.
  Dděkuji za odpověď, ve kterou doufám. S pozdravem Niesnerová Šárka ( Šuchmová )

  Reagovat
  • 29.3.2016 (12:55)
   Trvalý odkaz

   Dobrý den, paní Niesnerová,
   pro tuto informaci kontaktujte přímo organizaci , které chcete přispět (v tomto případě Lékaře bez hranic): 257 090 150, office@lekari-bez-hranic.cz

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.