Zúčastněte se Týdne otevřeného vzdělávání 2015

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

Společnost EDUin se v tomto roce rozhodla připojit k celosvětovému týdnu otevřeného vzdělávání. Proto i prostřednictvím našeho webu vyzývá širokou veřejnost, aby se zapojila do tohoto zajímavého projektu. Týden otevřeného vzdělávání se bude konat 9. – 13. března 2015.

Týden otevřeného vzdělávání

Týden otevřeného vzdělávání je celosvětově pořádanou akcí, za kterou stojí Open Education Consortium. Celá akce je především oslavou celosvětového hnutí za otevřené vzdělávání. Jejím cílem je zvýšit povědomí o otevřeném vzdělávání, jeho možnostech a přínosech pro výuku a vzdělávání. EDUin se rozhodl zapojit do týdne otevřeného vzdělávání a podpořit tak myšlenku otevřeného vzdělávání a jeho rozvoj v České republice. Jeho snahou je shromáždit zajímavé vzdělávací akce, které se uskuteční v týdnu 9. – 13. března 2015 a poskytnout jim mediální podporu. V rámci akce budou prezentovány různé formy vzdělávání a organizace, které je zajišťují. Základní podmínkou je, aby se jednalo o vzdělávání otevřené, tzn. přístupné a dostupné široké veřejnosti bez omezení (zdarma, bez nutného členství, registrace atd.). Může se jednat o libovolné akce, online i „offline“, přednášky, besedy, semináře, kulaté stoly, soutěže atd. Stejně tak je libovolné i téma.

Všechny akce zveřejníme koncem února na adrese www.otevrenevzdelavani.cz.


Součástí internetových stránek www.otevrenevzdelavani.cz budou i odkazy na zajímavé projekty v rámci otevřeného vzdělávání, otevřené vzdělávací zdroje, videa a další. Mimo jiné připravujeme překlad „handbooku“ k otevřenému vzdělávání (z anglické verze). Proto uvítáme i vaše typy na zajímavé zdroje a odkazy, které bychom na tomto webu mohli prezentovat.


Jak se zapojit?

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

  • Uspořádáním akce – Může se jednat o libovolnou vzdělávací akci. Podmínkou je, aby byla přístupná veřejnosti bez omezení, tj. zdarma, a v případě online akcí ideálně i bez autentizačních bariér (nutnost registrace apod.), a aby se uskutečnila v termínu 9. – 13. 3. 2015. V případě zájmu vyplňte registrační formulář.

Akce registrujte do 25. února 2015.

  • Zajištěním zajímavých odborníků – Nechcete pořádat akci, ale uměli byste zajistit zajímavou a inspirativní osobnost? Takového člověka rádi využijeme buď pro jeho přímé zapojení do některých z akcí, natočíme s ním rozhovor, nebo uvítáme i krátké (video)poselství určené účastníkům akcí otevřeného vzdělávacího týdne.

Své náměty, prosím, posílejte e-mailem na: miroslav.parvonic@eduin.cz

  • Sdílením zajímavých zdrojů a materiálů – Máte-li zajímavý zdroj nebo materiál, podělte se o něj i ostatními! Může se jednat o úložiště materiálů, výukové materiály, videa, fotogalerie apod. Zdroje vkládejte vkládejte zde.

Co EDUin nabízí?

Snahou EDUinu bude zajistit mediální podporu celému týdnu otevřeného vzdělávání a propagovat myšlenku otevřeného vzdělávání jako takového.

  • Všechny akce zveřejníme na webových stránkách a zajistíme jejich propagaci.
  • Můžeme vaši akci propojit s ostatními, sdílet odborníky v rámci webinářů, propojit online akce nebo jednotlivé akce poskládat do tematických bloků.
  • V průběhu února vyhlásíme soutěž o nejzajímavější vzdělávací zdroj. Soutěž bude rozdělena do několika kategorií a proběhne ve dvou fázích. Ty nejlepší vybere veřejnost v průběhu týdne otevřeného vzdělávání.
  • Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se uskuteční kulatý stůl SKAV a EDUin k tématu otevřeného vzdělávání.

Co je otevřené vzdělávání?

Podstatou otevřeného vzdělávání je především princip volného a otevřeného sdílení. Volné a otevřené sdílení je v tomto významu chápáno jako neomezené, a to jak z hlediska jeho dostupnosti, to znamená bez bariér, tak také z hlediska svobody využívání, úprav a dalšího šíření. Volné a otevřené sdílení zvyšuje přístup ke vzdělání a znalostem pro každého, kdekoliv a kdykoliv. Myšlenka svobodného a otevřeného sdílení ve vzdělávání není nic nového. Ba právě naopak, sdílení je hlavním principem ve vzdělávání od samého začátku.

Vzdělávání je sdílení, rozuměj vzájemné předávání, informací, znalostí, postřehů a zkušeností s ostatními, na jehož základě mohou vznikat myšlenky, znalosti, dovednosti a porozumění novým věcem.

Otevřené vzdělávání se snaží rozšířit možnosti vzdělávání tím, že využívá především, ale nejen, sílu internetu, který umožňuje rychlé a v podstatě volné šíření, a umožnit lidem na celém světě přístup k poznání, komunikaci a spolupráci.

S dotazy se obracejte na miroslav.parvonic@eduin.cz, tel.: +420 777 129 134 nebo na webové stránky www.eduin.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.