Charita Opava pomáhá lidem od kolébky po hrob

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Charita Opava poskytuje služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnává osoby s problémy na trhu práce v opavském regionu již od roku 1991. Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součástí Charity České republiky je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis. V loňském roce vyhrála soutěž Neziskovka roku 2014. Přečtěte si rozhovor s jejím ředitelem o tom, jak se řídí „kolos“ o více jak 200 zaměstnancích, jak široký záběr charita má a o tom, na co jsou nejvíc pyšní. Seznamte se s …

Jan Hanuš
Jan Hanuš

Jmenuji se Jan Hanuš a  již dvacet let pracuji v organizaci, která se jmenuje Charita Opava. Z počátku jsem v organizaci pracoval jako tzv. holka pro všechno, postupem času jsem se začal zabývat projektem domu pro zrakově postižené. Před desíti lety jsem se stal ředitelem. V současné době Charita Opava zaměstnává přes 200 lidí. Má hlavní starost je řízení a koordinace velice širokého portfolia služeb, které poskytujeme lidem v opavském regionu.

Charita Opava má široké spektrum činností – představte nám je

Charita Opava v sedmnácti střediscích poskytuje 10 registrovaných sociálních služeb, zaměstnává lidi ve 3 chráněných dílnách, provozuje 2 zdravotnická zařízení a mateřské centrum. Podrobněji se s nimi můžete seznámit níže:

leták

Kolik máte zaměstnanců? Pracujete s dobrovolníky?

Máme celkem 213 zaměstnanců, z toho více než 50 % zdravotně postižených. Samozřejmě také pracujeme s dobrovolníky, nejvíce snad o pravidelné lednové Tříkrálové sbírce, kdy jich máme kolem pěti stovek.

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

Jsme ve srovnání s řadou podobných organizací dost velký podnik, také šíře našeho záběru je značná, pomáháme lidem prakticky od kolébky po hrob.

Charita Opava vyhrála v soutěži Neziskovka roku 2014 – co to pro vás znamená?

Ceny si velmi vážíme, je velkou pochvalou pro všechny naše pracovníky a také potvrzení pro všechny naše sponzory a dárce, že s jejich penězi zacházíme skutečně odpovědně a ve prospěch našich klientů. Je to ocenění za společné dílo nás všech – minulých i současných zaměstnanců, klientů, velkých sponzorů i tisíců a tisíců malých dárců, kteří nás podporují, mnoha institucí veřejné i státní správy, médií, která jsou nám nakloněna. Každý z nás se svým dílem zasloužil o to, že na Opavsku může pracovat velká organizace, která usiluje o to, aby se nám všem dohromady žilo lépe.

Na co jste nejvíc pyšní?

Snad nejvíce na zaměstnance a samozřejmě také na naši historii. Když ještě před rokem 1989 vznikaly zárodky naši organizace ze skupinky žen, které se scházely k modlitbě a pomoci druhým, nikoho samozřejmě nenapadlo, že se Charita Opava takto vyprofiluje. Dnes vím, že se mohu na své zaměstnance maximálně spolehnout. Samozřejmě, že každý máme své limity, přesto jsem přesvědčen, že v naší organizaci pracují skvělí lidé.

Kdo vám pomáhá, kdo vás podporuje?

My působíme na území Opavska a lidé díky tomu, že jsme zde již čtvrt století, dobře vědí, že se na nás můžou spolehnout a že podpora našich aktivit je pro ně vlastně také krom pomoci bližnímu z bezprostředního okolí investicí do vlastního sociálního prostředí, i do své vlastní budoucnosti. Mezi těmi, kdo nám pomáhají a kdo nás podporují jsou tedy nejen státní správa a samospráva, ale také hodně firem a dalších osob ze ziskového sektoru, ale rovněž ohromné množství malých dárců, lidí z Opavska.

Co je cílem vaší práce?

Náš cíl se kryje s naším posláním: chceme profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Nad to bychom to chtěli dělat nejen profesionálně, ale také s láskou k bližnímu.

Jaké druhy akcí pořádáte?

Akcí, které pořádáme pro veřejnost, je skutečně hodně. Z těch větších je to celorepubliková fotografická soutěž pro zaměstnance, dobrovolníky a uživatele služeb Charity celé České republiky pod názvem Můj svět, jejímž patronem je prof. Jindřich Štreit a která Kalendář akcí na rok 2015právě vstupuje do svého sedmého ročníku. Mnoho let také v létě probíhá benefiční fotbalové utkání rozhodčích Opavska s názvem Pomozme postiženým dětem, pořádáme předprázdninové odpoledne pro děti pod názvem Sluníčkové odpoledne, Cyrilometodějskou slavnost v našem domě pro zrakově postižené, celou řadu přednášek, dnů otevřených dveří, dnů zdraví a podobně. Loni tyto akce probíhaly pod jednotným názvem 25 let služby – Charita Opava ve veřejném prostoru, letos má naše celoroční setkávání s občany Opavska název Rok 2015 s Neziskovkou roku. Chceme totiž, aby nás lidé z Opavska nevnímali jen jako sociální organizaci, ale jako svého druhu veřejnou instituci.

Vydáváte nějaká periodika?

Vydáváme pro své zaměstnance, dobrovolníky, klienty a příznivce měsíčník s názvem Domovník. Archiv všech čísel najdete na našich stránkách.

Spolupracujete se zahraničními organizacemi?

Náš život v opavské kotlině by nebyl možný bez kontaktu se zahraničími partnery. Spolupráce probíhá již mnoho let. Vždy se jedná či jednalo o výměnu zkušeností či nabírání nových vědomostí. Jen snad třikrát v dávné minulosti jsme dostali dary – ať již materiální či finanční. V současnosti vrcholí projekt SEE LIGHT, který je zaměřen na sociální podnikání v zemích: Anglie, Litva, Itálie, Dánsko Španělsko a Česká republika. Rozhodně i v budoucnu se chceme partnerství aktivně zúčastňovat. Velmi se těšíme na připravovanou spolupráci s německým Lobetalem.

Fotografická soutěž Můj světPředstavte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

Budeme v ráji na zemi? Myslím si, že neziskovkám, ale i firmám a živnostníkům a ve finále vlastně všem lidem by byla potřebná stabilita. Sám si ale odpovídám, že nevím, jestli je tento ideální stav dobrým cílem. Jestli náhodou malý stupeň nejistoty nás nečiní citlivější pro druhého. Ale zcela vážně při větší časové a finanční stabilitě, při zlepšeném plánování by se určitě i efektivněji využívaly finance, a to by znamenalo více peněz pro potřebné projekty…

 Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Snad to nebude znít špatně, ale nelituji svých rozhodnutí. Ať uvažuji, jak uvažuji, dělal jsem a dělám dobrá i nedobrá rozhodnutí – jsem holt člověk. Vše se ale snažím konat s čistým svědomím. A když se něco nepovede, tak zkrátka musím unést následky…

Kontakt

  • jméno, příjmení, funkce: Jan Hanuš, ředitel organizace
  • e-mailová adresa: hanus@charitaopava.cz
  • adresa organizace, telefon: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař, 747 07; +420 553 612 780
  • webové stránky Charity Opava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.