Říkali nám, že to nedokážeme, vzpomíná na začátky Centra Bazalka jeho zakladatelka

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Pokračování rozhovoru se spoluzakladatelkou Centra Bazalka paní Věrou Srdečnou o péči o těžce postižené děti, o pracovních cílech zaměstnanců a kolegů z Bazalky a o tom, co by si nejvíc přáli.

Centrum Bazalka poskytuje komplexní péči o děti s těžkým zdravotním postižením z Jihočeského kraje. Je nestátní neziskovou organizací, takže z velké části funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců. Jejich klienty jsou lidé s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné)a  s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. V rámci svých služeb jim nabízejí sociální služby, vzdělání a rehabilitaci.

První část rozhovoru s paní Věrou Srdečnou si můžete přečíst na našich stránkách Nehledáme důvody, proč něco nejde, ale naopak říká zakladatelka Centra Bazalka

Komu pomáháte a jaké služby poskytujete?

Naší primární cílovou skupinou jsou děti a mládež od 1 do 26 let z Jihočeského kraje s těžkým kombinovaným postižením. Během let si nás také našli rodiče dětí s autismem s problémovým chováním. Ti také stojí v naší společnosti na okraji zájmu. V současné chvíli pomáháme 42 rodinám – využívají sociální služby (denní a týdenní stacionář), část z nich speciální základní škole, speciální mateřskou školu a fyzioterapii.

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

Klub přátel Centra BazalkaCentrum Bazalka jsme zakládali s vizí vytvoření místa, kde by bylo dobře postaráno o děti s těžkým postižením. Nebyli jsme prostě spokojeni s nabídkou služeb, chtěli jsme věci dělat trochu jinak. Spoustu lidí nám nevěřilo, říkali nám, že to nikdy nedokážeme. Ale třeba pro mne osobně jsou řeči tohoto typu velmi motivující. A od začátku jsme měli za cíl třeba i to, že nebudeme hledět na čistě ekonomickou stránku věci – v popředí vždy stál klient jako osobnost, která si zaslouží respekt. Nejdříve jsme se zaměřili na zavedení kvalitní ošetřovatelské péči – např. jenom otázka krmení dětí s těžkým postižením je velmi náročná. Někteří klienti by v jiném zařízení měli dávno zavedenou sondu do žaludku. My si ale myslíme, že požitek z jídla je velmi podstatnou a důležitou součástí života. Proto máme nadstandardní počet zaměstnanců, abychom se každému mohli individuálně věnovat. Dodnes nechápu např. „chloubu“ jednoho velkého nejmenovaného zařízení sociálních služeb, že jsou tak výkonní, že dokážou ve dvou nakrmit 40 ležících klientů během hodiny a půl. Jistě, sondou a pojišťovna jim tento „výkon“ proplatí. Na druhou stranu – na první pohled mnozí z těchto klientů na tom bylo mnohem lépe než klienti u nás. Přiznám se, obrečela jsem to. Několik let jsme se také věnovali rekonstrukci budovy, zavádění standardů kvality, navazování spolupráce s odborníky, PR… Hodně energie jsme vložili do splnění našeho dalšího cíle – provozování školy a školky.

Ve zkratce by se na tuto otázku dalo odpovědět i tak, že cílem je právě neustálá práce na dosažení hodnot Centra Bazalka, kterými jsou:

  • bezpečí založené na kvalitě
  • respekt ke vzájemné spolupráci
  • odvaha hledat nové cesty
  • nadšení

Cílů tedy dosahujeme, zároveň však přicházejí cíle nové a nové 🙂

Představte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

V tuto chvíli by to z investičních věcí určitě bylo vybudování prostor pro pobytovou službu pro dospělé klienty. Návaznost služeb je zde stále bohužel tristní – co se týká klientů s autismem s problémovým chováním či pro klienty s nejtěžšími formami postižení. Velmi se ztotožňujeme s cíly transformace sociálních služeb, o které se v posledních letech hodně mluví a začínají se už někde pomalu realizovat. Takže v barvách vidím 2-3 domečky se zahradou, v běžné zástavbě, ve které spokojeně bydlí po 6 klientech. Dále by to byla realizace rekonstrukce zahrady – vybudování herních prvků, posezení, okružní cesty pro kočárky… A samozřejmě dobře fungující motivovaný tým zaměstnanců, který dělá práci s chutí a s respektem. Ale je mi jasné, že když tohoto dosáhneme (a já pevně věřím, že vše je jenom otázka času :)), tak se objeví zase nějaký nový cíl, na kterém budeme chtít pracovat.

Pořádáte akci Adidas – Continental Beskydská sedmička – Můžete nám tuto akci přiblížit?

My tuto akci nepořádáme, hlavním pořadatelem je Libor Uher, horolezec, který pokořil (nejen) K2. Jsme ale součástí realizačního týmu přímo na místě (několik dní pomáháme s přípravou na start, v cíli). Libor se nás rozhodl podpořit formou části zápisného na startu. Jedná se o závod 1500 dvojic z celé České republiky. Trasa závodu je z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm, 90 km přes 7 vrcholů Beskyd – s převýšením 5,5 km! Závodníci startují v 10 hodin večer a první jsou v cíli před polednem. Běží (a jde) se ve dvou kategoriích, kromě Sportu i v kategorii Hobby, do které se mohou přihlásit všichni, kdo chtějí vyzkoušet své síly v tomto největším extrémním závodě v ČR. Celkový časový limit pro zdolání trasy je 40 hodin a 1/3 závodníků závod vzdá. Atmosféra celého závodu je nepopsatelná, v dobrém slova smyslu. Zápisné na letošní závod bylo zcela vyprodáno během několika minut, zájem tedy značně převyšuje nabídku…Loni Centrum Bazalka reprezentoval náš vedoucí přímé péče, který s časem 15 hodin patřil ke špičce 🙂

Vydáváte časopisy, knihy nebo pravidelně přispíváte do nějakého periodika?

Zejména pro individuální dárce vydáváme dvouměsíčník, který věnujeme představení konkrétního projektu. Na tento projekt nám pak drobní dárci mohou přispět. S jejich pomocí jsme pořídili vybavení, na které bychom jinak neměli vůbec peníze – přispěli nám na vybudování terapeutické místnosti Snoezelen, mobilních zvedáků, vybavení ložnic, kuchyně či nákupu pomůcek pro děti, které nehradí zdravotní pojišťovna – podvozky pro ortézy či iPady. Ty se nám velmi osvědčují v rámci školní výuky. Občas nás někdo osloví ohledně příspěvku, ale nemáme čas se tomuto věnovat systematicky.

Potřebujete práci dobrovolníků? Jak vám může každý z nás pomoci?

Několik let spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem ADRA. Každý den k nám chodí na odpoledne jeden dobrovolník, který se účastní programu. V rámci dobrovolnictví k nám také chodí některé firmy (KPMG, drogerie dm markt), kteří nám věnují den své pracovní doby. Ti nám např. pomůžou v rámci úklidu zahrady, natřou bránu, zasadí keře či umyjí okna.

Vzhledem k poměrně značným nárokům na ošetřovatelskou péči (strukturovaný přístup ke klientům s autismem, zvládání problémového chování, asistence u velmi častých epileptických záchvatů apod.) však k přímé péči dobrovolníky nemůžeme moc pouštět.

Přesto každý z vás může být součástí našeho projektu – ať již formou vstupu do Klubu přátel Centra Bazalka nebo organizací nějaké akce v náš prospěch. S každým dárce tuto formu hledáme individuálně – je samozřejmé, že musí být spokojeny obě strany. Pro někoho je v pořádku, že nám poukáže finanční dar, někdo preferuje např. slevu či dar v podobě zboží. Cest je tedy opravdu velmi mnoho 🙂

  Kontaktní informace

 

Jeden myslel na “Říkali nám, že to nedokážeme, vzpomíná na začátky Centra Bazalka jeho zakladatelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.