Nehledáme důvody, proč něco nejde, ale naopak, říká zakladatelka Centra BAZALKA

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Centrum Bazalka poskytuje komplexní péči o děti s těžkým zdravotním postižením z Jihočeského kraje. Je nestátní neziskovou organizací, takže z velké části funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců. Jejich klienty jsou lidé s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné)a  s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. V rámci svých služeb jim nabízejí sociální služby, vzdělání a rehabilitaci. V našem rozhovoru se mj. dočtete o tom, že i v dnešní době existuje mnoho nezištných dárců a lidí, kteří chtějí pomáhát. Seznamte se s …

Jmenuji si Věra Srdečná a v Centru Bazalka působím od samého začátku, tedy 11 let. Jsem jednou ze 3 spoluzakladatelek – maminek dětí s postižením, které chtěly nejen pro své děti vybudovat místo, kde by mohly i tyto děti žít svůj „obyčejný život“. Od začátku se věnuji zejména fundraisingu, ale i jinému „papírování“, které souvisí s provozem stacionáře – vnitřními předpisy, metodikami, dokumentací a standardy kvality. Jako zástupkyně ředitelky mám na starosti také vedení týmu, především co se týká provozních záležitostí. Stála jsem u zrodu naší speciální mateřské školy a speciální základní školy, která poskytuje školou povinným dětem vzdělání podle jejich individuálních možností. Škola je součástí našeho centra 6 let. Obě organizace (sociální i školní) jsou obecně prospěšné společnosti a jsou certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace. Jedná se o koncept, který původně vznikl v Německu ve speciálním školství a postupem času pronikl i do zdravotnictví a sociálních služeb. Jsme prvním pracovištěm tohoto konceptu v Jižních Čechách a úzce spolupracujeme s Institutem Bazální stimulace, který šíří tento koncept v České a Slovenské republice.

Čím se vaše organizace zabývá a kolik lidí ji žene vpřed?

Centrum nabízí pomoc rodinám, které pečují o těžce zdravotně postižené děti. Svůj osud si nikdo z nich nevybral, mnohdy k nám přijdou zcela vyčerpaní z nepřetržité péče. Tito rodiče jsou na tom často špatně jak psychicky, tak i fyzicky. Ze sociálních služeb máme registraci na denní stacionář a týdenní stacionář. Klienti k nám tedy buď dojíždí denně (nebo je svážíme naším autem), nebo jsou u nás v rámci pracovního týdne od pondělí do pátku. Jedná se tedy i o pobytovou službu, která je samozřejmě mnohem náročnější na organizaci v rámci třísměnného provozu. Velmi se nám osvědčila úzká spolupráce s naší školou a také pravidelná rehabilitace, kterou zajišťujeme svými 2 fyzioterapeutkami.

Na různých úrovních naši organizaci žene vpřed různý počet lidí. Každého našeho dárce bereme jako součást celého projektu – těch jsou tedy tisíce a tisíce. Co se týká užšího vedení, tak to čítá 4 lidi – ředitelky obou organizací, vedoucího přímé péče a mne. Celkem v našem centru pracuje téměř 40 lidí (pracovníci přímé péče, sociální pracovníci) – včetně provozních zaměstnanců (úklid, kuchařky, řidič, údržba) a zaměstnanců školy (učitelé a asistenti pedagoga). Zdá se, že počet je to hodně vysoký, ale jedná se o práci ve 3 směnném provozu a s náročnou klientelou.

Jak vznikl název vaší organizace?

Název přímo odkazuje na jedinečný koncept ošetřovatelské péče, ve kterém pracujeme – Bazální stimulaci®. V centru klademe velký důraz na rodinnou atmosféru, individuální přístup a spolupráci s rodinou. Pomáháme s péčí o zdravotně postižené děti, čímž podporujeme zdravý chod celé rodiny. A bazálním (základním) pilířem společnosti je právě rodina. Název se také hlásí k samotné bylince bazalce, která je znamením lásky, zdraví a moudrosti. Navíc zkratka CB je zkratka Českých Budějovic, kde sídlíme.

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

Myslím, že je velmi málo neziskových (necírkevních) organizací provozující pobytovou službu. Lišíme se také zaměřením na klienty, kteří selhávají v jiných zařízeních sociálních služeb. Pro nás je každý takový klient novou výzvou. Ne náhodou je jedna z  hodnot naší organizace Odvaha hledat nové cesty. Nehledáme důvody, proč něco nejde, ale naopak.

P9240306Hodně se v poslední době systematicky zabýváme vnitřními procesy v organizaci – nastavení systémů hodnocení, systému odměn, sdílením hodnot apod. Snažíme se, aby se u nás cítili dobře nejen klienti, ale i zaměstnanci. Možná se tedy lišíme i důrazem na zdravý management. Velkou výhodou je, že sídlíme ve vlastní budově s krásnou zahradou. Během 10 let jsme hodně pracovali na vícezdrojovém rozpočtu – nyní náš rozpočet (9 mil. Kč) představuje 1/3 státní dotace, 1/3 platby rodičů a 1/3 získáváme vlastním fundraisingem. Což také asi není běžné. Unikátnost také vidíme v tom, že nemáme žádného „velkého“ zřizovatele (město, obec, kraj…). Změny tedy u nás mohou probíhat velmi rychle. Také nám to dává určitou volnost v tom, jakým tématům se chceme věnovat, např. když jsme se rozhodli reagovat na problematiku sexuality u klientů či když jsme řešili zvládání agresivních záchvatů, použití restriktivních opatření.

Kdo vás podporuje?

Kromě provozních státních dotací a plateb rodičů za poskytnuté služby, nás podporuje řada firemních a v neposlední řadě zejména individuálních dárců. S firmami se snažíme navazovat dlouhodobou spolupráci – např. máme několik let velmi pěknou akci v obchodech Terno a Trefa, kterou realizujeme se spotřebním družstvem Jednota České Budějovice, podniky Madeta, Europasta a Dobrá voda – 1 Kč z prodeje vybraných výrobků. Spolupracujeme s SK Dynamo, kdy máme 1 Kč z prodané vstupenky a peníze navíc z každého gólu fotbalistů. Velký kus práce pro nás dělají naši patroni – hokejista Aleš Kotalík a jeho spoluhráči z HC Motor, zpěvačka Martina Pártlová, která pro nás organizuje úžasnou Benefici s beachvolejbalovým turnajem a večerními koncerty, motocykloví závodníci bratři Smržové či Karel Poborský.

Máme však i řadu dalších pravidelných „menších“ projektů – např. výtěžek z Filmového festivalu amatérských filmů Černá věž, bazary módního oblečení Věšák, různé dražby, charitativní koncerty vážné hudby, DMS či veřejnou sbírku. Domluvili jsme se také např. s místní vyhlášenou restaurací na daru formou části výtěžku z denního menu či máme od jedné firmy část platby za vyčištění auta. Je skvělé, že hodně firem za námi přijde s tím, že si nás vybrali a chtějí nás podporovat. Jsme veřejností vnímáni jako důvěryhodný projekt, který má smysl. To nás samozřejmě velmi těší a je to pro nás velký závazek. Důvěra se buduje dlouho a může se ztratit velmi rychle… neusínáme proto „na vavřínech“.

Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Zde by určitě mohl být dlouhý seznam! Zároveň jsme si asi všemi těmi omyly, slepými cestičkami, krizemi a ztrátou iluzí museli projít. Určitě nás zocelily a posunuly dál. Takže za mne osobně – raději se koukám vpřed 🙂

Máte zkušenosti s online fundraisingem?

On-line fundraising máme určitě v plánu, mapujeme nyní možnosti a zkušenosti ostatních organizací. Věřím, že v tomto roce se k jeho zavedení dostaneme.

Používáte v organizaci software pro správu informací o svých klientech a partnerech?

Začali jsme používat EviKON a připravujeme i eQuip. Intenzivně tedy pracujeme na likvidaci excelových tabulek, vizitek apod. 🙂 Zavedli jsme také systém porad na několika úrovních týmu i systém výměny informací prostřednictvím sdílení na našem interním disku. Život je u nás někdy hodně rychlý a předávání informací má svá úskalí.

Kontaktní informace

 

Pokračování rozhovoru s paní Věrou Srdečnou z Centra Bazalka si můžete přečíst zde Říkali nám, že to nedokážeme, vzpomíná na začátky Centra Bazalka její zakladatelka. Mimojiné se v něm dozvíte, jaké akce pořádá Centum Bazalka, jak využívají práci dobrovolníků a komu vlastě pomáhají.

Jeden myslel na “Nehledáme důvody, proč něco nejde, ale naopak, říká zakladatelka Centra BAZALKA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.