NROS rozdělila peníze 21 projektům v programu Včasná pomoc dětem

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) přerozdělila na konci minulého roku více jak 500.000 eur na projekty v programu Včasná pomoc dětem a připravuje kampaň s předními českými umělci. Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), jež je financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Z tohoto programu bylo v České republice na konci roku 2014 podpořeno 21 projektů neziskových organizací se zaměřením na pomoc dětem celkovou částkou 520 000 eur. V rámci programu vznikne také spotová a virální kampaň, na které se budou podílet Anna K.,Ivan Hlas nebo Lukáš Pavlásek.

Včasná pomoc dětem

Cílem programu je zejména zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující nebo náhradní rodiny. Podpořené projekty mají za cíl přispět k eliminaci faktorů, které v konečném důsledku vedou k umisťování dětí do institucionální péče. Dalším cílem grantového programu Včasná pomoc dětem je zvýšit povědomí veřejnosti o poskytovaných službách ve zmíněných prioritních oblastech.

Krizová pomoc a krizová centra

Oblast Krizové pomoci je zaměřena na děti a mládež do 18ti let, které jsou ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací, jež vyžaduje krizovou pomoc prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra. V této oblasti bylo podpořeno ze 17 předložených žádostí celkem 10 projektů, mezi které hodnotitelé rozdělili 254 362 eur.

Služby rané péče

Oblast Rané péče je určena pro děti raného věku (0-7 let) se zdravotním postižením. Podporuje pečující osoby, členy rodin těchto dětí, pracovníky služeb rané péče či osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte. V této oblasti bylo podpořeno z 25 předložených projektů 11, mezi něž hodnotitelé rozdělili celkem 265 638 eur.

O Nadaci rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti byla založena roku 1993 a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Od svého založení podpořila nadace kolem 6 000 projektů. NROS se zaměřuje především na projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé, které NROS podporuje v rámci specifických programů – mimo jiné Pomozte dětem či Včasná pomoc dětem.

The VELUX Foundations

The VELUX Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM Foundation a VELUX  Foundation. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

Více informací o o projektu najdete na stránkách  NROS nebo můžete psát na e-maily  alena.svachova@nros.cz,klara.cizkova@nros.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.