Sbírka Pomozte dětem rozdělila více než 7 miliónů korun

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Zástupci nejznámější české charitativní sbírky pořádané Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a Českou televizí rozdělili výtěžek sbírky mezi 9 individuálních a 32 ročních projektů. Celkem se podařilo vybrat 7 363 400 korun.

Výběrové řízení Pomozte dětem zpracovalo celkem 177 žádostí ročních a individuálních projektů, z nichž byly dvě vyloučeny pro formální nedostatky. Hodnotící komise pro výběr individuálních projektů, které se zaměřují na adresnou pomoc jednotlivým dětem, vybrala za dvě uzávěrky v červnu a říjnu k podpoře celkem 9 projektů. Další kolo výběru individuálních projektů proběhne opět v únoru.
„Roční projekty, které jsou stálou součástí sbírkového projektu Pomozte dětem a cílí na široké spektrum potřebných dětí, hodnotily celkem 4 regionální komise složené z odborníků na danou problematiku a regiony i zástupců partnerů projektu. Z celkového počtu 142 hodnocených ročních žádostí komise k podpoře doporučily 32 projektů, mezi něž bylo rozděleno celkem 6 995 230 korun. Realizace projektů pak začne už v průběhu měsíce listopadu,“ říká Monika Rážová, koordinátorka sbírky Pomozte dětem.

O sbírce Pomozte dětem

Sbírka 16. ročníku probíhala od 16. května 2013 do 15. května 2014. O rozdělení peněz ze sbírky se každoročně rozhoduje ve veřejném výběrovém řízení NROS, do něhož se mohou hlásit nestátní neziskové organizace z celé České republiky. Prostředky jsou rozdělovány podle územních statistických jednotek, tzv. NUTS II. Výše částky určené k podpoře projektů v daném NUTS II je z celku vypočítána poměrově podle podaných žádostí v dané oblasti.
„Pomáháme tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Podpořené projekty pracují přímo s dětmi, případně s celými rodinami na řešení jejich problémů, ať již jde o zdravotní, nebo o sociální znevýhodnění. Když se ohlédneme zpátky, vidíme za sebou příběhy téměř 200 000 dětí, kterým v minulosti sbírka pomohla změnit jejich osud či alespoň přispět ke zlepšení jejich života,“ říká Hana Šilhánová, ředitelka nadace.
Nejvíce peněz v posledních letech veřejnost věnovala prostřednictvím dárcovských SMS.
DMS ve tvaru DMS KURE je možné na konto Pomozte dětem zasílat prostřednictvím telefonního čísla 87 777. Podrobné informace o projektech podpořených v jednotlivých regionech jsou k dispozici na webu Pomozte dětem.

DMS KURE můžete poslat na číslo 87 777

Pro více informací pište na email: kamila.matejkova@nros.cz nebo navštivte webové stránky NROS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.