Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci nového programu Včasná pomoc dětem rozdělí 520 000 eur

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Program je v České republice zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče. Cílem tohoto nového programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče.

Nadace

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)je jedna z nejdéle působících neziskových organizací u nás. Jejím posláním od počátku bylo znovuobnovit a posilovat občanskou společnost a neziskový sektor v ČR. Výrazně se také profilovala přerozdělováním prostředků EU z programu Phare a z dalších programů, čímž se stala stabilním partnerem pro velkou část neziskových organizací. Za dobu své existence NROS podpořila více než 5 000 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Poskytuje nadační příspěvky z několika grantových programů. Mezi veřejnosti nejznámější aktivity patří sbírka Pomozte dětem, již před 16 lety nadace založila společně s Českou televizí.

The VELUX Foundations je organizace spojující dvě dánské neziskové nadace – VILLUM FOUNDATION a  VELUX FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě VELUX FUNDATIONnadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

O programu

NROS si při předkládání žádosti nadaci VELUX Foundations  stanovila kromě hlavního cíle, tedy regrantování finančních prostředků mezi neziskové organizace, i cíl zvýšit povědomí veřejnosti o prioritních oblastech. Děti, které se nacházejí v krizové situaci nebo rodiče, kteří potřebují odborně poradit ohledně péče o dítě se speciálními potřebami, by měli vědět, na koho se mohou obrátit. Stejně tak je důležité, aby poskytovatelé těchto služeb měli možnost se síťovat a sdílet tak příklady dobré praxe. K dosažení těchto cílů bude NROS úzce spolupracovat s odborníky v obou prioritních oblastech. „V České republice není zatím dostatečně zajištěna široce dostupná a odborná pomoc pro děti s akutním ohrožením nebo přímá terénní práce s rodinou s postiženým dítětem. Jsme rádi, že náš program Včasná pomoc dětem uspěl u Velux Foundations a bude moci v příštích dvou letech tyto problémy řešit a zviditelňovat“, říká Hana Šilhánová, ředitelka NROS.

Informace pro žadatele

Kompletní dokumenty pro žadatele o nadační příspěvek jsou ke stažení na www.nros.cz. Více informací získáte na níže uvedených kontaktech: Alena Šváchová, alena.svachova@nros.cz, tel.: 227 217 266 a Klára Čížková, klara.cizkova@nros.cz, tel.: 227 217 252

Příjem žádostí bude ukončen 7. listopadu 2014.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.