Wontanara – adopce na dálku

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Jmenuji se Táňa Bednářová a již 15 let se věnuji rozvojové spolupráci s Guineou v rámci organizace Wontanara. Od roku 1999 jsem Afriku, hlavně Guineu, ale také např. Keňu, Pobřeží slonoviny a Senegal navštívila více než 30krát. Strávila jsem tam spoustu času a vynaložila hodně energie.

Tyto náročně nasbírané dlouholeté zkušenosti celkově obohatily i můj osobní život a přinesly do něj spoustu změn. A přesto, že se neodvažuji prohlásit, že Afriku, resp. Guineu znám dokonale, daří se nám tyto zkušenosti a znalost prostředí dobře zúročit při realizaci našich projektů a aktivit, tak aby byly smysluplné a udržitelné.

Co znamená název vaší organizace?

Wontanara pochází ze západoafrického jazyka „susu“ a znamená přibližně „společně vše zvládneme“. Když se v Guineji řekne „wontanara“, chce se tím vyjádřit pocit sounáležitosti, přátelství, vzájemné podpory.

Co vás přivedlo k myšlence, posléze činu, adoptovat africké dítě?

Děti k adopci
Děti k adopci

Když jsme se poprvé vydali do Afriky, resp. do Guiney, vůbec jsme netušili, že se dnes budeme věnovat adopci na dálku. Vlastně jsme místní lidi oslovovali za účelem vytváření aktivit na základě autoorganizace a solidarity, to znamená organizace lidí v prostředí, ve kterém žijí s cílem zlepšit podmínky jejich života. První takovou aktivitou, která se rozšířila do mnoha míst v Guineji, byly kurzy alfabetizace čili jednoduché předávání základních nezbytných znalostí: čtení, psaní, počítání. Skončil jsi školu? Nemáš práci? Ve tvé čtvrti je vysoká míra negramotnosti u dospělých, spousta dětí nemůže chodit do školy? Proč nevyužít trochu ze svého volného času k předávání svých zkušeností právě lidem ve čtvrti či vesnici, ve které bydlíš? A tak to začalo. Vznikaly skupinky a později týmy lidí (převážně z řad středoškolských a vysokoškolských studentů), kteří nezištně začali organizovat nejrůznější aktivity: kurzy alfabetizace, kurzy řemesel, úklid čtvrtí, sportovní aktivity apod. No a zhruba po dvou letech jsme začali s projektem adopce na dálku s přibližně 70 dětmi. Tehdy jsme ještě netušili, co všechno tento projekt na sebe naváže.

Popište činnost Wontanary

Wontanara je obecně prospěšná společnost, která se od roku 1999 zabývá projekty rozvojové spolupráce v západoafrické Guineji. Naši činnost směřujeme k vytváření tolerantní, multikulturní společnosti, prevenci diskriminace, rasismu a xenofobie (výchova k nenásilí, rozvojová a globální výchova a osvěta…), ke zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích (příčinách, důsledcích i možnostech řešení, se zvláštní pozorností na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost), ke zlepšování životní úrovně, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči lidí v Guineji.

Oporou pro realizaci všech projektů v Guineji je zázemí partnerské organizace AGUIPAH, v rámci které působí spolehlivý a zkušený tým místních koordinátorů, kteří se rozvojové spolupráci věnují převážně na dobrovolném základě téměř 15 let. Snažíme se o to, aby se naše spolupráce zakládala na potřebách, které nám místní lidé sami komunikují a aby vedla k co největší nezávislosti na externí podpoře a tudíž soběstačnosti.

Popište „proces“ adopce na dálku

Mezi současné hlavní realizované projekty patří projekt Adopce afrických dětí na dálku, který je ovšem zasazen do celkového hlubšího kontextu v řešení situace chudoby v Guineji, a to od jeho samotného zahájení v roce 2002. „Adopce na dálku“ primárně zajišťuje konkrétním dětem přístup ke vzdělání. Věříme, že dobré vzdělání přináší lidem mimo jiné lepší orientaci v situaci, ve které žijí (vzdělaný člověk není již tak lehce manipulovatelný např. politickými stranami, vzdělaná matka se bude umět lépe postarat o své dítě např. v předávání základních hygienických návyků, ve správném podání léku…). Od začátku našeho působení v Guineji jsme poskytli péči 1050 konkrétním dětem v hlavním městě Konakry a ve čtyřech dalších oblastech vnitrozemí: Kankan, Kindia, Dubreka a Bofa. Jde o přesně 1050 různých, často neuvěřitelných příběhů a osudů dětí, u kterých jsme museli kromě školní docházky a pomůcek, zajistit také:

 • doučování po škole a pomoc s úkoly, protože většina z nich pochází z negramotného prostředí, kde nikdo z rodiny neměl možnost chodit do školy,
 • aby nechodily do školy hladové, protože většina z nich jí sotva jednou denně,
 • zdravotní péči v případě nemoci či úrazu,
 • podporu dívkám při předčasném těhotenství, aby se zvládly postarat o své děti a zároveň se vyučit nějakému řemeslu a mít možnost si tak zajistit obživu,
 • ochranu před ženskou obřízkou, nucenými sňatky, domácím násilím i násilím ve školách,
 • aby při ukončení jejich účasti v projektu našly nejlepší nasměrování ve studiu či učení s ohledem na jejich schopnosti, talent, úsilí či rodinnou situaci.

V programu jsou zařazeny děti, které nacházejí v podmínkách úplné chudoby a jejich rodiče či opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené se školní docházkou. Pro tyto děti hledáme „adoptivní rodiče“ v ČR, kteří přispívají danou částkou (6000 Kč/rok) na zajištění vzdělání vybraného dítěte a případně i poskytnutí minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě (zdravotní péče, strava, ošacení, volnočasové aktivity). Adoptivním rodičem může být jednotlivec, ale i skupina lidí: rodina, škola, firma… Peníze se neposílají rodině dítěte, ale naší partnerské organizaci na místě, jejíž koordinátoři zajistí vše potřebné: zápis do školy, školní potřeby, školní uniformu a spolupracují s rodinou dítěte. „Adoptivní rodič“ pak každý rok 1-2krát dostává vysvědčení, fotografii, dopis či obrázek a pravidelně pořádáme setkání „adoptivních rodičů“, kde se lidé mohou dozvědět mnohem více nejen o „svých“ dětech, ale o životě v Africe celkově.

Setkání rodiče s adoptovaným dítětem a rodinou
Setkání rodiče s adoptovaným dítětem a rodinou

Na projektu adopce je právě hezké to, že nejde jen o finanční výpomoc konkrétnímu člověku, ale vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a kulturami.

Jak si „adoptovat“ dítě na dálku?

Velmi jednoduše, stačí si vybrat konkrétní dítě ze seznamu na našich stránkách a následně přes odkaz www.wontanara.cz/adoptovat uzavřít smlouvu o adopci dle pokynů, nebo pokud je výběr ponechán na nás, napsat na email adopce@wontanara.cz s upřesněním, jakou částkou chce „rodič“ přispívat. Dítě pak nastoupí v nejbližším možném termínu do školy (1.10., 1.1. či 1.4.).

Děti k adopci
Děti k adopci

Co považujete za největší úspěch vaší neziskovky?

Škola v Menyi
Škola v Menyi

Asi to, že dnes již jsou z mnoha tehdy prcků, kteří bloumali po ulici, mladí absolventi vysokých škol, z nichž někteří dokonce pracují v našich školách či asistují mladším dětem v projektu, z mnoha jiných jsou dnes vyučené švadlenky, kadeřnice, truhláři, mechanici, dlaždiči, svářeči, artisti… a dokáží se sami uživit.Je to první generace dětí z adopce na dálku, která nám ukazuje skutečný dopad toho, co jsme před téměř 15 lety začali. Zkrátka posílají dál to, co jim bylo dáno. A zdánlivě prostý projekt adopce na dálku na sebe navázal další projekty, které dnes přesahují jeho rámec:

 • zřídili jsme několik škol od mateřských až po střední a vzdělávacích zařízení poskytujících kurzy alfabetizace a výuku různých řemesel čítajících na téměř 3000 žáků a studentů v Conakry, Kankanu a Kindii;
 • postavili jsme vrt na pitnou vodu, ze kterého může čerpat až 4000 lidí ze 14 vesnic;
 • zřídili jsme několik zdravotních center k pravidelným preventivním prohlídkám dětí a „Fond zdravotního pojištění pro děti“, ze kterého zajišťujeme léčbu vážnějších nemocí či ošetření při úrazech;
 • v rámci našich škol a projektu adopce na dálku organizujeme výlety pro děti nebo např. „dárkování na dálku“, kterým se snažíme dětem usnadnit cestu do školy nebo urychlit jejich vyučení a postavení se na vlastní nohy např. zakoupením kola, šicího stroje a dalšího vybavení pro mladé řemeslníky…

Používáte v organizaci software pro správu informací o svých klientech a partnerech?

Ano, máme databázi naprogramovanou na míru ke správě projektu Adopce na dálku a ostatních projektů.

Jakou akci v nejbližší době pořádáte?

Dne 13. září 2014 se budeme účastnit festivalu Babí léto v pražských Bohnicích, kde budeme mít pro děti připraven workshop a info stánek, více informací najdete  na následujících stránkách.

Děti ze školy v Menyi
Děti ze školy v Menyi

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.