Vision Partners: Financování vašich nápadů pomocí crowdfundingu

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Projekt Vision Partners je nová crowfundingová platforma. Jejím cílem je propagace dobrých nápadů a získávání peněz od různých drobných dárců, kteří budou přesvědčení o smysluplnosti projektu. Nejde však o dary, nýbrž o investici.

Crowdfunding (crowd = dav, funding = získávání peněz) je způsob získávání peněz prostřednictvím internetu. Jde o kombinovanou formu sbírky a mikroinvestice. Přispěvatel získá podle výše svého daru určitou protihodnotu, která je však nižší než hodnota daru (např. setkání s tvůrci nebo veřejné poděkování). Peníze se vybírají na konkrétní účel do konkrétního data. Pokud se částka nevybere, peníze se vrací zpět přispěvatelům (nicméně každá platforma má trochu jiná pravidla).  Spotřebování vybraných peněz je vázáno předem stanovenými pravidly a je veřejně kontrolováno. Provozovatel crowfundingového portálu obvykle získává z úspěšně uzavřené sbírky provize.

Položili jsme pár otázek panu Václavu Okapovi, který za projektem stojí se svou firmou ScoreSoft Corporation s. r. o.

V čem se Vision Partners liší od existujících projektů pro crowdfunding jako HitHit, Startovač, KreativciSobě, Nakopni.me, KickStarter, IndieGogo a dalších?

Výše uvedené projekty jsou platformy pro komunitní financování. Ve své podstatě se neliší KickStarter od IndieGogo, Hithit od Startovače a my od nich. Pokud je pečlivěji prozkoumáme, zjistíme, že všechny převzaly obchodní model, který funguje, ale který není dále rozvíjen. Mění se pouze design, funkční stránky jsou zachovány.

Vision Partners je v současnosti v základní verzi, která se nyní příliš neliší od konkurence. Zanedlouho však nabídneme různá vylepšení, která poskytnou více prostoru pro prezentaci projektů, které v danou chvíli nehledají financování, ale třeba jen mediální prostor nebo nadšence a dobrovolníky. Budou přidány další interaktivní komunikační prvky, které budou sloužit pro komunikaci.

Čím se především budeme lišit od jiných platforem, je v bezpečnosti a transparentnosti projektů. Uživatel, který bude chtít zadat projekt nad určitou finanční částku, bude muset být autorizovaný. V praxi to znamená, že se nám osoba identifikuje občanským průkazem, popřípadě výpisem z rejstříků. Takovýto uživatel bude mít ve svém profilu tzv. pečeť pravosti. Plánujeme i bodový systém, který bude vyhodnocovat rizikovost projektu.

Co je pro vás cílem projektu Vision Partners?

Základním cílem Vision Partners je aktivovat společnost, podpořit komunitu. Svět se dynamicky mění, vzdálenosti se zkracují, ale lidé se od sebe vzdalují. Především v České republice jsme se naučili, že neziskový sektor žije z vládních či evropských dotací popřípadě, že je podporují veliké společnosti. Pokud se nepodaří získat grant či sponzora, pohybuje se nezisková organizace nad propastí. Omezuje svou činnost, může zcela zaniknout. Přitom právě neziskový sektor věnuje nemalé úsilí pro zlepšení světa kolem nás.

Naší vizí je poskytnout účinný interaktivní nástroj neziskovým organizacím, projektům, které mohou zlepšit naši společnost. Nemá to být pouze o předhánění se, kdo vybere víc a na co.

Jak celý projekt funguje?

V současné době Vision Partners je čistě platformou pro komunitní financování, která slouží pro získávání prostředků pro projekty. Kdokoliv s dobrým nápadem se může u nás zaregistrovat a uveřejnit svůj projekt, získávat prostředky a nabídnout protihodnotu za podporu projektu, kterou poskytne během či po realizaci projektu. U crowdfundingu je potřeba říct, že podporovatel, investor získá za svou finanční podporu protiplnění, které se samozřejmě hodnotově nerovná příspěvku. Investor získá zážitek, předmět, který mu připomene, že i on se stal součástí uskutečněné myšlenky.

V budoucnu bychom chtěli nabídnout daleko větší přidanou hodnotu pro uživatele.

Tou přidanou hodnotou je třeba plánovaná sociální síť. Ta ale bez lidí nefunguje. Kde a jak získáte uživatele?

Ani Řím nebyl postaven za den, ani Vision Partners nebude vybudována za půl roku. Je to dlouhodobý proces, obzvlášť když se bude jednat o uzavřenější komunitní síť, jako před lety býval Facebook, než se otevřel.

Uživatele získáme tvrdou a zase jenom tvrdou a poctivou prací a spoluprací s našimi partnery. Věříme, že poctivou prací získáme mnoho příznivců vyznávajících stejné hodnoty jako my.

Peníze na stole

Kdo je vlastně zamýšleným typickým uživatelem?

Rád bych vám řekl, že je to muž či žena ve věku od − do, mající takové a makové vzdělání, žijící tam a tam. Našimi uživateli jsou aktivní jedinci a organizace. Lidé, kteří se nebojí zapojit a kteří dokáží snít a jít za svým snem. Především dokáží podpořit projekt, který podle nich má smysl.

Jakou přidanou hodnotu nabízíte oproti existujícím sociálním sítím?

Vision Partners je komunita určená pro lidi se společným myšlením. S touhou uskutečnit své Proč. Tvůrčí lidé mají své „Proč“, ale hledají „Co“ a pak „Jak“. Nový projekt přece odráží naše Proč, proč děláme to, co děláme. Projekt je „Co“ a Jak je jeho samotná realizace. Není fascinující být součástí jiných vizí a myšlenek?

Ověřovali jste princip projektu v praxi na nějakém vzorku zájemců?

Dlouho jsme vedli debaty s našimi přáteli a kolegy. Provedli jsme klasický průzkum trhu. Během tohoto výzkumu jsme získali cenné poznatky, které postupně implementujeme do našeho systému.

Jakou roli hraje provozovatel, společnost ScoreSoft Corporation?

Zcela zásadní. ScoreSoft Corporation je technologická společnost, která vyvíjí software a prostřednictvím Vision Partners prezentuje svůj um potenciálním zákazníkům. Tudíž se bude Vision Partners po technologické stránce neustále vyvíjet a nabízet pro své členy nové funkce.

Nejdůležitější je naše „proč“ – proč jsme se rozhodli vybudovat Vision Partners. Vedly nás k tomu osobní zkušenosti. Několik let jsem spolupracoval s jedním občanským sdružením, u kterého jsem viděl, jak často je problematické rozjet nějaký projekt a jak je těžké pro něj sehnat finanční prostředky. Hlavní osobnost ve společnosti představuje Tomáš Janečko, bývalý mistr ČR v krasobruslení. I jeho kariéra závisela na sponzorech a na příspěvcích do klubu, ve kterém působil. Chceme nabídnout alternativu, změnit věci k lepšímu.

Jakým způsobem se budou řešit spory, kdo bude smírčí autoritou?

Sporům bychom chtěli zabránit prostřednictvím nastavením systému kontrol a ověřením Vizionářů, zadavatelích projektů. Je otázkou, o jaký spor se bude jednat. U podvodných projektů budeme nekompromisní, protože se jedná o očernění jména Vision Partners a jeho provozovatele. Smírčí autorita bude mediátor, pokud sami nebudeme schopni vyřešit spor.

Nabízíte nějakou speciální podporu neziskovým projektům? Třeba metodiku nebo asistenci při zpracování?

Asistence při zpracování je samozřejmá. Bezplatně poradíme a pomůžeme při zpracování projektu. Jen video a fotografie necháme v režii neziskové organizace. Věříme v sílu autentičnosti.

Pro všechny pak připravujeme video seriál s názornou ukázkou, jak se jednoduše pracuje s naším systémem, např. jak se vkládá projekt, video. Plánuje se i elektronický manuál zabývající se technickou stránkou věci a především pak e-book o crowdfundingu.

Uvažujeme také o webseminářích pro neziskové organizace.

Ok, mám nápad zpracovaný do projektového záměru. Co mám udělat, abych získal peníze přes VIP?

Podstatná a často opomíjená věc je, kolik chci získat peněz? V praxi bývají projekty nadhodnocené i podhodnocené, a to až o 30 – 40 %. Důležitá je kalkulace. Nebojte se zveřejnit, kolik prostředků potřebujete a kolik máte nyní na tento projekt k dispozici. Plánujete třeba uspořádat sportovní akci pro hendikepované a víte, že už za sto tisíc korun můžete v základní verzi projekt uskutečnit. Ale pro vás by bylo ideální vybrat částku ve výši 150 tis. Kč. Doporučujeme si říct o nižší částku, ve výsledku můžete být překvapení, kolik nakonec získáte. Buďte otevření!

Neméně důležitou věcí je propagace svého nápadu. Řekněte o svém projektu všem svým známým, zapojte komunitu! Dejte o sobě vědět, jaký projekt se snažíte zrealizovat a proč. Tím můžete získat sponzora, dobrovolníky, podporu pro vaše další projekty.

Uvítáme jakoukoliv spolupráci, námět na zlepšení. V současné době bychom uvítali blogery, pracovníky IT, grafiky… Popřípadě vám rádi předáme kontakt na neziskové organizace, které také uvítají nabídky ke spolupráci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.