In IUSTITIA: „Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.“

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Jmenuji se Klára Kalibová a jsem ředitelkou In IUSTITIA, o.p.s. Věnuji se programovému vedení organizace a vedení právního týmu a současně poskytuji přímou právní pomoc klientům. Mým přáním je, aby se téma násilí z nenávisti postupně podařilo prosadit do jednotlivých politik státu a aby byly intenzivněji zohledňovány potřeby obětí (nejen) v trestním řízení. Věřím, že k tomu naší činností přispíváme.

Jaké je poslání IN IUSTITIA o.p.s.?

„Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.“

 In IUSTITIA je první a dosud jedinou organizací v České republice zabývající se pomocí obětem násilí z nenávisti a jeho prevencí. Naším cílem je pomáhat lidem, kteří se stali, nebo mohou stát, oběťmi násilí z nenávisti a předcházet projevům nesnášenlivosti ve společnosti – zejména projevům rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderovému násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

Oběti násilí z nenávisti jsou napadány pro svou rozdílnost. Napadený člověk je často ve zranitelné nebo nevýhodné pozici kvůli svému skupinovému statusu – nemá vzdělání či informace, nerozumí jazyku, neorientuje se v systému národního práva a veřejné správy či patří ke skupině institucionálně diskriminované či ze své podstaty uzavřené (osoby bez dokladů, osoby skrývající svoji sexuální identitu či zdravotní stav) aj. Nenávistné incidenty se objevují v různých podobách. Může jít o zastrašování, vyhrožování, vydírání, sexuální útok, žhářský útok, fyzické napadení, poškozování majetku, slovní útok či útoky prostřednictvím počítačové sítě a sociálních médií.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám?

Prag Pride 2013 Komu pomáháme my:

 1.      lidem, kteří byli napadeni, protože:
 • mají jinou barvu pleti
 • jsou jiné národnosti či etnické příslušnosti
 • mají jiné náboženské vyznání nebo jsou naopak bez vyznání
 • mají zdravotní postižení
 • jsou staří
 • žijí na ulici
 • mají jinou sexuální orientaci
 • mají jinou politickou příslušnost
 • patří k subkultuře (výstředně se oblékají, mají výstřední účes atd.)

2. lidem, kterým takové napadení hrozí

 • jejich blízkým
 • svědkům útoků z nenávisti

Kdo pomáhá nám:

Náš dobrý tým, dobrovolníci, individuální a firemní dárci, státní instituce, tuzemské a zahraniční nadace. Děkujeme!

Kolik lidí pracuje ve vaší organizaci? Spolupracujete s dobrovolníky?

Náš tým tvoří 6 lidí – ředitelka organizace/právnička, právník, sociální pracovnice, projektová manažerka, finanční manažer a koordinátorka vzdělávání. Dále spolupracujeme s advokátkou a třemi stálými dobrovolníky, další dobrovolníci nám pomáhají při různých akcích několikrát do roka.

Představte své programy

Provozujeme poradenské centrum Justýna, v němž poskytujeme klientům/kám odborné sociální poradenství a právní informace včetně zprostředkování služby provázení trestním řízením, zlepšujeme jejich přístup ke spravedlnosti a realizujeme preventivní programy pro ohrožené komunity. V roce 2013 jsme získali akreditaci Ministerstva spravedlnosti k poskytování právních informací a registraci u Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování sociálních služeb. Služby poskytujeme na území celé České republiky.

Kromě toho se zaměřujeme na vzdělávací a preventivní činnost – realizujeme osvětové a vzdělávací programy pro odborné pracovníky (sociální pracovníci, učitelé, policie), děti i širokou veřejnost. Podporujeme a rozvíjíme aktivní občanství. Jsme akreditováni u MPSV jako vzdělávací instituce a obdrželi jsme akreditaci MPSV k realizaci odborného kurzu pro sociální pracovníky a akreditaci MŠMT k realizaci odborného kurzu pro pedagogy.

Spolupracujeme s organizacemi na mezinárodní úrovni a komentujeme dění v oblasti násilí z nenávisti v ČR při setkání se zástupci a zástupkyněmi mezinárodních organizací (EU, Rada Evropy, Kongres USA atp.). Zaměřujeme se na práci s médii a zvyšování povědomí o problematice násilí z nenávisti (hate crime) a projevů předsudků v jazyce (hate speech) a chování.  Mezi další hlavní činnosti In IUSTITIA patří monitoring násilí z nenávisti v celé České republice a vydávání pravidelných Zpráv o násilí z nenávisti v ČR. In IUSTITIA úzce spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Agenturou EU pro základní lidská práva (FRA). Ředitelka organizace je členkou pracovní skupiny Voices of Victims of Terrorism.

V roce 2012/2013 jsme se podíleli na tvorbě zákona o obětech trestných činů a průběžně ho testujeme v praxi.  V současné době je In IUSTITIA členem 11 multidisciplinárních týmů pro oběti, které organizuje Probační a mediační služba ČR.  V letošním roce byla In IUSTITIA oceněna cenou Nadace ERSTE za přínos sociální integraci.

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

Cílem naší práce je zlepšovat postavení osob ohrožených násilím z nenávisti a pomáhat lidem, kteří se stanou obětí násilí z nenávisti. Usilujeme o systémovou změnu – zlepšení legislativy, služeb obětem a přístupu orgánů veřejné správy. Svého cíle dosáhneme v době, kdy násilí z nenávisti bude v naší společnosti nepřípustné, nebude tolerováno a potřeby obětí budou pomáhajícími organizacemi a veřejnými institucemi široce rozeznávány a respektovány.

Jaké druhy akcí pořádáte?

Realizujeme odborné kurzy pro sociální pracovníky, policisty, státní správu a učitele a semináře pro ohrožené komunity. Dále pořádáme odborné a tiskové konference (minimálně jednou ročně). V roce 2013 jsme realizovali vzdělávání pro 50 učitelů, 180 sociálních pracovníků a 90 policistů a uspořádali jsme mezinárodní konferenci na téma Sexuální násilí.

Představte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

auto pro JustýnuSnem každého poskytovatele služeb je stabilizovaný pracovní tým a rozpočet. V takovém prostředí se všichni můžeme soustředit na konkrétní pomoc osobám vystaveným násilí z nenávisti. Konkrétním lehce splnitelným snem je auto pro naši mobilní poradnu. Pomáháme na celém území České republiky, ve velkých městech i zapadlých vsích. Každý drobný dar na Auto pro Justýnu pomůže přiblížit se našemu snu. Budeme moci rychleji pomoci svým klientům, dovézt je k soudu či na lékařské vyšetření.

Jaké služby nabízíte?

Našim klientům nabízíme tyto služby:

 • odborné sociální poradenství (Posláním služby je poskytnout klientovi/ce dostatek informací a podpory k tomu, aby porozuměl/a své situaci a dokázal/a ji samostatně zvládat.)
 • poskytování právních informací (Posláním služby je poskytnout klientovi/ce dostatek právních informací s cílem zlepšit jeho/její přístup ke spravedlnosti. In IUSTITIA tak předchází vzniku druhotné újmy.)
 • krizová intervence osobní či telefonická
 • asistence a podpora při jednání s různými subjekty – policie, státní správa, média a další
 • zprostředkování zastupování advokátem
 • zprostředkování psychologické či terapeutické pomoci
 • tvorba bezpečnostního plánu

Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Pravděpodobně žádnou. Všechna rozhodnutí, která se úplně nepovedla, jsou cennou zkušeností, ze které se snažím poučit a chyby neopakovat.

Máte zkušenosti s online fundraisingem?

Ano, využíváme ho.

Používáte v organizaci software pro správu informací o svých klientech a partnerech?

Ano.

Jaký software využíváte, kdo, k čemu? Co vám v této oblasti chybí, co vyhovuje?

Využíváme software pro správu informací o klientech a poskytovaných službách ARUM. Se současným softwarem jsme spokojeni.

Vydáváte tištěné či elektronické publikace, knihy, časopisy?

Měsíčně vydáváme newsletter. Na našich stránkách jsou dostupné publikace, které jsme v minulosti vydali a věnují se násilí z nenávisti z různých perspektiv – vzdělávání, média, sociální práce a právo.

Kontakt:

2 komentáře: „In IUSTITIA: „Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.