Nejpalčivější problém v ochraně zvířat je lidská chamtivost a touha po co největším finančním zisku, říká ředitelka Nadace na ochranu zvířat

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Pokračování rozhovoru s ředitelkou Nadace na ochranu zvířat paní Evou Hodek. Nadace na ochranu zvířat byla založena v roce 1994. Cílem zakladatelů bylo založení první profesionální ochranářské organizace zajišťující na území České republiky ochranu práv a zájmů zvířat.

Přečtěte si 1. díl našeho rozhovoru s paní Evou Hodek Nadace na ochranu zvířat: Zapojit se může každý

Jste závislí na pomoci dobrovolníků – máte jich dostatek?

Dobrovolníků není nikdy dost! Uvítáme další a další dobrovolníky z různých oblastí a oborů lidské činnosti, kteří mají rádi zvířata a jsou jim ochotni spolu s námi pomáhat. Za dobrovolnickou pomoc jsme velice vděční, bez pomoci našich dobrovolníků bychom nemohli úspěšně naplňovat naše poslání.

Jak se může každý z nás zapojit a konkrétně pomoci?

Zapojit se může podle svých možností a schopností opravdu každý. Vítáme jakoukoliv pomoc a podporu – finanční a věcné dary, dobrovolnickou pomoc, sociální a firemní marketing apod. Pomoci může každý také odpovědným přístupem ke zvířatům a k jejich životním potřebám.

Nadace je financována zejména z darů soukromých a právnických osob, na nichž závisí její činnost ve prospěch ochrany zvířat. Přispět můžete i VY, ať již jednorázově, nebo opakovaně. Za každý příspěvek předem děkujeme.

Náš fundraisingový účet u ČSOB, a.s., číslo účtu: 208077066/0300.

I malá částka, která je zasílána pravidelně (zadáním trvalého příkazu), má pro nás velký význam. Umožní lépe plánovat naši práci a jednotlivé projekty na ochranu zvířat a pomoc týraným či opuštěným zvířatům. Pokud se rozhodnete stát naším pravidelným / registrovaným dárcem, vyplňte na našich internetových stránkách Formulář dárce nebo si o něj napište na email: nadace@ochranazvirat.cz.

Můžete se stát i naším dobrovolníkem nebo členem našeho běžeckého týmu v rámci projektu Kilometry pro zvířata.  Více informací o možnostech a formách pomoci lze najít na našich internetových stránkách.

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

Tuto otázku jsem v podstatě již zodpověděla v úvodu, kde jsem popsala poslání Nadace a jeho naplňování. Naším cílem je zlepšování kvality života zvířat napříč spektrem živočišných druhů, trvalé zajišťování právní ochrany zvířat a její implementace v praxi, osvěta a vzdělávání veřejnosti a celospolečenská odpovědnost ve vztahu ke zvířatům. Zjednodušeně řečeno je cílem veškeré naší práce prospěch a zájem zvířat. Náš cíl je dlouhodobý a časově neomezený, je nezbytné na něm kontinuálně pracovat.

Jaké druhy akcí pořádáte?

V letošním roce Nadace pořádá několik akcí pro širokou veřejnost. Nejbližší akce se uskuteční v termínu od 3. do 6. dubna 2014. Jedná se o 4. ročník veletrhu FOR PETS, který proběhne ve výstavním areálu v pražských Letňanech. Nadace je hlavním partnerem tohoto veletrhu již od jeho 1. ročníku, který proběhl v roce 2011. Nadace zajišťuje bohatý doprovodný program veletrhu. Návštěvníci se mohou těšit na celou řadu zajímavých pódiových vystoupení odborníků, na ukázky volnočasových a sportovních disciplín se psy (dogfrisbee, dogdancing, agility aj.), ukázky výcviku asistenčních a záchranářských dovedností, ukázky odchytu zvířat a rychlé záchranné pomoci veterinární a další programovou nabídku. V rámci programu je také umisťovací výstava koček z vybraných útulků v České republice.

Od května bude Nadace ve svém přednáškovém sále pořádat workshopy a konference pro útulky a stejně tak i vzdělávací přednášky a semináře pro odbornou i laickou veřejnost.

Nadace je také partnerem akce s názvem PES FEST, kterou v sobotu 28. června 2014 v Centrálním parku na Pankráci pořádá Městská část Praha 4, s níž Nadace dlouhodobě spolupracuje (nejen) na projektu Pes ve městě. Na této akci bude nadace pro veřejnost zajišťovat bezplatnou Psí poradnu a také poradenství na úseku SOS Zvíře. Nadace zde bude mít informační stan, kde bude návštěvníkům akce prezentovat svoji činnost a problematiku ochrany zvířat.

Každoročně Nadace pořádá velkolepou akci – oslavu Světového dne zvířat v Centrálním parku na Pankráci v Praze 4, k níž (stejně jako pro veletrh FOR PETS) připravuje velice nápaditý a zajímavý program. U příležitosti této akce Nadace pravidelně pořádá charitativní sbírku krmiva a chovatelských potřeb pro zvířata v útulcích.

Jaký problém při chování zvířat shledáváte v dnešní době jako nejpalčivější?

Nejpalčivější problém v ochraně zvířat je lidská chamtivost a touha po co největším finančním zisku. Díky ní volně žijící zvířata bezohledně přicházejí o své přirozené prostředí, hospodářská a zájmová zvířata jsou nucena k enormní produkci a často žijí v nevyhovujících životních podmínkách. Nejvíce podle nás trpí zvířata, která zneužívá člověk pro svůj vlastní prospěch. V posledních letech jsou pro nás velmi závažným problémem množírny psů, které ve velkém a nekontrolovaně produkují zvířata (bez průkazu původu), a to v naprosto otřesných podmínkách.

Velice nám vadí zneužívání hospodářských zvířat v intenzivních velkochovech, v nichž nejsou respektovány základní přirozené potřeby těchto zvířat. Zvířata jsou nucena žít ve zcela nepřirozeném prostředí, ve velkých koncentracích, mnohdy jsou celý život držena v malém vymezeném prostoru a zavřena v kójích či klecích bez možnosti výběhu. V posledních letech jsme po marném úsilí a nezdařeném boji proti intenzivním průmyslovým chovům přehodnotili naši strategii. Zaměřili jsme se na vytrvalou a usilovnou podporu ekologického zemědělství a osvětu týkající se BIO potravinářských výrobků. Zasazujeme se o to, aby spotřebitel více přemýšlel nad původem potravin živočišného původu a svým nákupem upřednostňoval ty, které pocházejí z ekologických chovů a chovů zaměřených na Welfare (*životní pohoda) hospodářských zvířat.

Druhým velkým problémem je lhostejnost a nevšímavost lidí. Nemělo by se stávat, že lidé přehlížejí týrání, zanedbání péče a opuštění zvířete. Naopak, měli by se pokusit takovým případům ve svém okolí předcházet, zabránit jim či na ně alespoň upozornit příslušné kompetentní orgány.

Chtěli bychom také apelovat na zodpovědnost každého, kdo se rozhodne chovat jakékoli zvíře. Velmi často se setkáváme s tím, že si lidé pořizují zvířata, která se jim sice líbí, ale nevědí prakticky nic o jejich životě a potřebách. Často tak dochází k týrání zvířat z „pouhé“ neznalosti. Každý, kdo si pořídí zvíře, by si měl uvědomit, že tento krok je pro něj velkým závazkem na mnoho let. Lidé si mnohdy pořizují zvířata jako módní doplňky nebo hračky pro děti, zvířata, která v okamžiku, kdy se omrzí, putují do útulků či jiných zařízení. Toto je pro nás naprosto nepřijatelné. Zvířata jsou stejně jako lidé cítící vnímající bytosti a mají stejnou touhu žít. A podle toho bychom se k nim měli také chovat.

Máte zkušenosti s online fundraisingem?

V oblasti internetového online fundraisingu – resp. marketingu je Nadace na ochranu zvířat skutečným průkopníkem. Nadace byla jednou z prvních neziskových organizací v ČR, která spustila fundraisingové aktivity v sociálních síti Facebook. A také již od roku 2010 spolupracujeme s několika provozovateli internetových, slevových a inzertních portálů, na nichž pořádáme online kampaně ve prospěch zvířat. Internetový online marketing vyžaduje nejen know-how v oblasti IT komunikace, ale také usilovnou každodenní práci a personální zajištění při vlastní realizaci a administraci aktivit ve prospěch online fundraisingových akvizic. Nadace v této oblasti spolupracuje s týmem IT specialistů, kteří nám pomáhají vytvářet mechaniku / koncepci všech našich online marketingových aktivit, a zároveň poskytují nezbytnou technickou podporu.

Máte doma nějaké zvířátko z útulku? Popište příběh, jak jste se k němu dostala.

Mám fenku skoro-jezevčíka Cecílii, která se buď zatoulala, nebo byla opuštěna svým původním majitelem. Cecilku jsem dostala od bývalého přítele, který ji našel u silnice zmatenou, vystrašenou a pěkně vyhladovělou. Cecílie je skutečná osobnost a po vzoru pravověrného jezevčíka je opravdu paličatá a mírně řečeno dominantní. Zároveň je Cecilka to nejvděčnější a nejlaskavější zvíře, které jsem poznala. A musím přiznat, měla jsem velké štěstí, Cecilka změnila mě i můj život k lepšímu. Jen mě mrzí, že se ke mně Cecilka dostala teprve před 3 lety a bohužel až v pokročilém věku a ve špatné zdravotní kondici. Podle odhadu našeho veterinárního lékaře je Cecilce nyní zhruba 13 – 15 let. Trápí jí nádorové onemocnění mléčných žláz, problémy s trávením, srdeční slabost a časté plicní edémy. Přála bych si, abychom spolu s Cecilkou mohly strávit ještě pár veselých let.

 Kontakt:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.