Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) hájí práva cizinců v České republice

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Jmenuji se Kateřina Dederová a pracuji v SIMI na pozici PR a jako koordinátorka dobrovolníků. Mám na starosti správu webové stránky pro pracovnice v domácnosti, které nabízí informace pro cizinky pracující v českých domácnostech a jejich zaměstnavatele a o problematice domácí práce. Dále spravuji stránky naší organizace, prostřednictvím kterých informujeme cizince v ČR a veřejnost o našem bezplatném poradenství a ostatních aktivitách SIMI.

Čím se vaše organizace zabývá a kolik lidí ji žene vpřed?

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) je lidskoprávní nevládní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice již více než dvacet let. Do roku 2009 jsme působili pod názvem Poradna pro uprchlíky. Naší hlavní aktivitou je poskytování bezplatného právního, sociálního a psychosociálního poradenství cizincům žijícím na území České republiky, bez ohledu na jejich pobytový statut. SIMI se také snaží působit na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. Součástí našich aktivit je i advokační činnost a ovlivňování legislativy v oblasti azylu a migrace. (Podáváním podnětů, či publikováním odborných článků a publikací se snažíme o dlouhodobě vstřícnější podmínky pro život cizinců na území ČR.)

Cizince podporujeme při jejich integraci v ČR prostřednictvím poradenství, ale i osvětovou činností. V současné době realizujeme kampaň na podporu cizinek pracujících v českých domácnostech – možná jste slyšeli o agentuře Cizinky na úklid nebo viděli sociální spot Víte, kdo Vám doma uklízí? Natočili jsme také dokumentární film Lepší život s příběhy pracovních migrantů – cizinců, kteří přišli do České republiky za prací. V listopadu jsme otevřeli Pánský klub SIMI, který je prostorem pro setkávání mužů cizinců s Čechy za podpory sociálních pracovníků SIMI. Jsme otevřeni spolupráci s veřejností, školami, zaměstnavateli a jinými organizacemi, pořádáme pro veřejnost různé workshopy, multikulturní večery, kulaté stoly, přednášky apod. Na chodu celé organizace se podílí 15 zaměstnankyň a zaměstnanců – právniček, sociálních pracovníků, projektových koordinátorek, akademiček a dalších lidí, kteří dělají práci proto, že má smysl.

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

V celé ČR a v Praze působí několik dalších organizací, které se věnují podpoře cizinců. Společně jsme sdruženi v Konzorciu nevládních organizací pracujících s migranty a snažíme se, aby se naše aktivity a služby doplňovaly. SIMI je výjmečné tím, že poskytujeme poradenství všem migrantům bez ohledu na pobytový status, nerozlišujeme odkud jsou, zda tu pobývají legálně nebo kde v ČR bydlí. Dlouhodobě se věnujeme tématům spojených s pracovní migrací, pracovním podmínkám cizinců, jejich vstupu na trh práce a otázkám bezpečnosti práce migrantů. Intenzivně se zabýváme tématem domácích pracovnic, migrantek pracujících v cizích domácnostech. Naší snahou je upozornit na to, že práce v domácnosti je práce jako každá jiná a je tedy nutné respektovat práva domácích pracovnic stejně jako jakýchkoliv jiných zaměstnanců.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám?

Aktivity SIMI jsou zaměřené na podporu všech cizinců v ČR. Nabízíme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství. Pomáháme migrantům při vyřizování víz a pobytů, při hledání školky pro děti, vhodného lékaře či při jednání se zaměstnavatelem, když řeší např. nevyplacenou mzdu. Nabízíme také psychosociální podporu v obtížných životních situací, které jsou často s migrací spojené – např. dlouhodobé odloučení od rodiny, odcizenost a osamění, vyrovnání se s prožitým traumatem z války, násilí apod. Klienti přichází do našich kanceláří tři dny v týdnu, přijít může každý i bez domluvené schůzky. Snažíme se, abychom měli čas na každého. Ostatní dny trávíme administrativou, doprovody klientů na úřady, sepisováním právních podání, zastupováním na soudech apod. Našimi hlavními pomocníky jsou dobrovolníci. Asistují klientům při kontaktu s úřady nebo s klienty procvičují češtinu, tráví spolu volný čas, pomáhají jim poznat českou kulturu. Dobrovolníci nám také pomáhají s propagací, editací textů, vyhledáváním informací o zemích původu, např. naše webové stránky nám již mnoho let náš webmastr vytváří a spravuje zdarma.

Dále nám pomáhají firmy i jednotlivci formou finančních i věcných darů. Pomáhají nám naši bývalí zaměstnanci, členové našeho občanského sdružení a členové správní rady. Veškeré podpory a pomoci si velmi vážíme.

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

Ve stanovách SIMI zjistíte, že naším cílem je poskytovat všestrannou podporu migrantům a migrantkám na území České republiky se zřetelem na ochranu jejich práv. Usilujeme však paradoxně o to, aby námi poskytovaná podpora byla co nejmenší. Proto se snažíme, aby Česká republika přijala takové zákony, politiky a pravidla, která jsou srozumitelná a nediskriminační, což povede k lepší integraci cizinců do společnosti. Toho prvního cíle, tedy poskytování všestranné podpory, jsme již dosáhli a dosahujeme každý den, kdy jsou naši sociální pracovníci a právníci k dispozici klientům. Za dobu naší existence jsme poskytli poradenství přibližně 40 000 migrantům a migrantek. Našimi advokačními aktivitami, spoluprací s dalšími NNO, akademickou sférou, státní správou a samosprávou se snažíme dosáhnout toho druhého cíle, systémové změny v oblasti migrace a integrace cizinců. Myslím, že bude potřeba ještě minimálně deset let, než se k tomuto cíli seriózně přiblížíme.

Představte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

Těžká otázka a ještě těžší odpověď. Obdobně jako asi jiné neziskovky bychom chtěli získat nezávislý dlouhodobý zdroj financování. Tedy možnost dělat pouze věci, které považujeme za užitečné a účelné, mít možnost budovat tým lidí na základě potřeb a ne na základě ročního financování a zbavit se nadměrné administrativy spojené s evropskými projekty. Předpokládám, že by tak o jednu čtvrtinu vzrostla kapacita našeho poradenství a v rámci řízení organizace bychom se mohli více zaměřit na zkvalitnění našich služeb a rozvoj odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců a zaměstnankyň. V neposlední řadě bychom získali úplnou nezávislost a příležitost rozvíjet naše služby.

Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Po přejmenování Poradny pro uprchlíky by bývalo vhodné zvolit méně komplikovaný název organizace, SIMI je zkratkou pro Sdružení pro integraci a migraci. Název dlouhý, novináři i klienti ho často zkomolí nebo si ho nezapamatují. Nenašlo se tenkrát nic výstižného a chytlavého.

Máte zkušenosti s online fundraisingem?

Ano, využíváme služby Darujme.cz. Přes widget na našich stránkách můžete přispět na naši činnost. Příliš příspěvků nám však touto cestou nepřichází. Je to dáno zřejmě charakterem našich služeb nebo rozšířením tohoto typu dárcovství v ČR.

Používáte v organizaci software pro správu informací o svých klientech a partnerech?

Organizace využívá systému ARUM, což je databázový klientský systém, do kterého pracovníci uživatelské organizace zadávají údaje o spolupráci s každým klientem. Systém má dva základní účely – přehlednou práci se spisy klienta a snadnou a efektivní evidenci klientské práce jak pro potřeby vyhodnocování a analýz služeb, tak pro potřeby administrativního zpracování. Do systému není třeba zanášet údaje o 100 % pracovní doby, ale mělo by tam být vše zásadní z oblasti klientské práce.

Jaký software využíváte, kdo, k čemu? Co vám v této oblasti chybí, co vyhovuje?

Využíváme kancelářský balík Office a OpenOffice, většina našich počítačů dosud běží s Windows XP (k naprosté spokojenosti). Obecně se snažíme využívat co nejvíce freewaru, poslední dobou je jistý posun ke cloudovému řešení. Využíváme také podpory softwaru pro neziskovky Techsoup.

Kontaktní informace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.