„V ideálním případě bychom nebyli zapotřebí,“ říká lektorka IQ Roma servisu

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Pokračování rozhovoru s Ivonou Parčiovou, lektorkou a public relations IQ Roma servisu, který v Jihomoravském kraji realizuje vzdělávací, poradenské, sociální a aktivizační služby pro romskou komunitu.

Přečtěte si 1. díl našeho rozhovoru s Ivonou Parčiovou: Chceme svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat důstojné místo ve společnosti, tak zní část vize občanského sdružení IQ Roma servis

Působíte i v zahraničí?

Zahraniční pobočku nemáme, nicméně v rámci mezinárodních spoluprací předáváme vlastní zkušenosti z přímé i koncepční práce do zahraničí nebo se také pokoušíme některé osvědčené metody jiných zahraničních organizací zavádět v rámci práce IQ Roma servisu.

Představte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

Je několik faktorů, překážek, které nám brání naplnit naši vizi. Mohou to být faktory vnější – stát, systém, společnost, tak i vnitřní – ze strany klientů. IQ Roma servis je právě prostředníkem, který se snaží vyrovnávat jisté „nesrovnanosti“. V ideálním případě bychom nebyli zapotřebí, protože by se naši klienti nepotýkali s nespravedlnostmi související s diskriminací na trhu práce, v bIQ Roma servis realizuje vzdělávací, poradenské, sociální a aktivizační služby pro romskou komunitu v Jihomoravském kraji, v rámci tří programůydlení či vzdělávání. Systém by byl spravedlivě nastaven, společnost by byla bez předsudků.

Myslíte si, že u nás dochází k porušování lidských práv?

Z mé zkušenosti dochází nejvíce k porušování lidských práv zejména v oblasti vzdělávání, bydlení a zaměstnanosti.

Máte dostatek dobrovolníků? Setkáváte se (nejen) u nich s předsudky vůči Romům?

Dobrovolníků IQ Roma servisu si vážíme a za každého dobrovolníka jsme rádi. Stále více se objevují mladí lidé, kteří mají zájem pomáhat a kterých si velmi vážíme, protože i přes veškeré předsudky, které v české společnosti vůči Romům jsou, přijdou pomáhat právě do IQ Roma servisu. V roce 2014 bychom rádi i vzhledem k stále většímu zájmu klientů o doučování, síť dobrovolníků rozšířili.

Sídlo IQRS - Vranovská s pohledem do dvora
Sídlo IQRS – Vranovská s pohledem do dvora

Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Vím, že to nejde, já osobně beru život takový jaký je, jak vše přichází postupně.

Pořádáte spoustu akcí, které považujete za nejúspěšnější?

V poslední době mě nejvíce potěšilo ocenění pro IQ Roma servis „Neziskovka roku 2013“. Opravdu mi to udělalo radost, protože jsem si moc dobře vědoma toho, jak se na Romy a pomoc jim nahlíží. Při každé veřejné akci mi to dá někdo nevybíravým způsobem najevo.

Když ale budu konkrétní, která akce mě osobně nejvíce těší, tak je to kampaň myparacujeme.cz. Tato kampaň se snaží vtipným způsobem poukázat na některé předsudky, které v České republice jsou a někdy Romům brání získat práci. Tato kampaň také prezentuje konkrétní příběhy pracujících Romů a dokládá, že Romové pracují a chtějí pracovat. Potěšující na kampani jsou i pozitivní ohlasy jak z řad samotných Romů, tak veřejnosti.

Získali jste nějaká ocenění? Jaká?

IQ Roma servis získal několik ocenění jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Výčet těch nejvýznamnějších:

  • Ocenění za rok 2013 – Neziskovka roku 2013
  • Ocenění za rok 2012 – V září 2012 jsme se stali vítězi soutěže Národní cena kariérového poradenství 2012 v kategorii „Kariérové poradenství pro děti a mládež“.
  • Ocenění za rok 2010 – V dubnu 2010 uspěl terénní program IQ Roma servisu jako realizovaná vysoce kvalitní služba inspekcí kvality KrÚ Jihomoravského kraje.
  • Ocenění za rok 2009 – V červnu 2009 jsme získali Národní cenu kariérového poradenství za rok 2009 – první cenu v kategorii Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání a druhou cenu v kategorii Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce.
  • Ocenění za rok 2008 – V roce 2008 byly tři produkty IQ Roma servisu úspěšně validovány nezávislými experty, a tím odbornou i laickou veřejností uznány jako přenositelné a efektivní. V květnu 2008 bylo oceněno prestižní Cenou kvality v sociální péči za rok 2007 v kategorii Poskytovatel sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. (Soutěž vyhlašuje časopis Sociální péče s cílem oceňovat vynikající poskytovatele sociálních služeb, tato anketa je součástí Národního programu podpory jakosti.) V květnu 2008 jsme byli oceněni oficiálním Poděkováním za vynikající realizaci projektu, udělovaným v rámci Ceny Olgy Havlové Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.
  • Ocenění za rok 2007 – Díky našemu krému pro všechny barvy kůže (vytvořenému v rámci projektu 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny) se celá Česká republika může pyšnit vítězstvím v evropské soutěži o nejlepší antidiskriminační počin. V květnu 2007 jsme byli opakovaně oceněni oficiálním Poděkováním za vynikající realizaci projektu, udělovaným v rámci Ceny Olgy Havlové Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.

Více informací o cenách a ocenění najdete na našem webu.

Máte zkušenosti s online fundraisingem?

Ano, ale rádi bychom on-line fundraising více prohloubili.

Ovládáte romštinu?

Částečně ano. U nás doma se mluvilo spíše česky, takže má romština není tak dobrá, jak bych si přála.

Používáte v organizaci software pro správu informací o svých klientech a partnerech?

Pro správu informací o svých klientech máme vytvořenou vlastní databázi. Data z databáze pak využíváme jak pro přímou práci, tak pro vyhodnocování plánů a nastavení cílů pro další období organizace.

Jaký software využíváte, kdo, k čemu? Co vám v této oblasti chybí, co vyhovuje?

Pracovně využívají všichni zaměstnanci organizace Microsoft Office. Rádi bychom také využívali balík programů Adobe, bohužel je pro nás finančně nedostupný.

Kontaktní informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.