Chceme svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat důstojné místo ve společnosti, tak zní část vize občanského sdružení IQ Roma servis

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Jmenuji se Ivona Parčiová a pracuji v občanském sdružení IQ Roma servis v oddělení Public relations. Podílím se na tvorbě a realizaci kampaní, jsem lektorkou multikulturních lekcí na školách a školitelkou tvorby multikulturních lekcí i moderátorkou internetového rádia.

Čím se vaše organizace zabývá a kolik lidí ji žene vpřed?

Ivona Parčiová
Ivona Parčiová

IQ Roma servis realizuje vzdělávací, poradenské, sociální a aktivizační služby pro romskou komunitu v Jihomoravském kraji, v rámci tří programů:

 • Pro Mladé se zaměřuje na mladou romskou generaci ve věku 8 – 26 let, s cílem podpořit jejich vzdělání, profesní ambice, osobnostní růst a nabídnout aktivity pro volný čas v centru i v jejich lokalitě.
 • Pro Dospělé pracuje s klienty v poradnách i v jejich domácnostech. Hlavními tématy jsou hledání zaměstnání, kvalitní bydlení, zadluženost a pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech a institucích.
 • Pro Rodiny podporuje rodiče s dětmi předškolního věku, s cílem umístit děti do kvalitních mateřských a základních škol. Nabízí mezioborovou spolupráci rodinám, kde hrozí odebrání dětí. Poznatky z přímé práce prosazujeme v systémové oblasti na úrovni celé České republiky (platformy, jednání s politiky atd.). Pro odbornou veřejnost nabízíme také akreditovaná školení, směrem k veřejnosti a realizujeme kampaně.
IQRS logo
IQRS logo

V současné době pracuje v IQRS 44 zaměstnanců, kteří pilně usilují o naplnění vize a poslání organizace. IQ Roma servis vede ředitelka organizace Katarína Klamková a její dvě zástupkyně, pro přímou práci Veronika Vaňková, pro práci koncepční Lenka Maléřová. Mimo to je velmi důležité, avšak nesnadné finanční řízení tak velké organizace, jakou jsme my. Bezvadně to zvládá náš finanční manažer Petr Máčal. Tito čtyři lidé tvoří top management organizace.

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

IQ Roma servis věří, že pro naplnění svého poslání není důležitá jenom přímá práce, ale také systematická práce koncepční. V koncepční práci neboli tzv. v nepřímé práci jsme aktivní na celorepublikové úrovni a v nezanedbatelné míře i mezinárodně. Pracujeme efektivně, hospodárně, transparentně a s vysokým nasazením pro svoje poslání, za což jsme získali i ocenění Neziskovka roku 2013. Snažíme se řešit věci komplexně, inovativně a své zkušenosti předáváme dál prostřednictvím školení a koučinků. V tom si myslím, že se lišíme od jiných organizací.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám?

Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové a Romky v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit a měnit, a jejich poptávka spadá do naší kompetence. V případě potřeby a volné kapacity nabízíme naše služby také dalším osobám potýkajícím se s uvedenými jevy bez ohledu na etnickou příslušnost. Služby přímé práce primárně realizujeme v rámci jihomoravského regionu. Koncepční práci, vzdělávání a vybrané kampaně realizujeme v rámci celé České republiky. Pomáhají nám dobrovolníci, zpětná vazba na naši činnost a samozřejmě také spolupracující a ochotní zástupci institucí. Ochota některých úředníků, zaměstnavatelů a politiků změnit věci k lepšímu je potřebná a bez ní by to prostě někdy nešlo.

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

IQ Roma servis byl založen s vizí: Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy a majoritními obyvateli, svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat důstojné místo ve společnosti.

Věříme, že jednoho dne naplníme tuto vizi a IQ Roma servis již nebude zapotřebí, jen těžko říci, kdy.

Představte své aktuální projekty

Program Pro Rodiny

Hlavním cílem programu je podpora a rozvoj rodičovských kompetencí v péči o mladší děti, s důrazem na kvalitní předškolní a základní vzdělávání inkluzivního typu. Je určený rodičům a jejich dětem (0 – 8 let), zejména romského původu, kteří z různých důvodů potřebují větší míru podpory a přípravy. Nabízí aktivity pro děti samostatně i společně s jejich rodiči. Cílem je nejen rozvíjet dítě, jeho schopnosti a znalosti, ale naučit také rodiče s dítětem pracovat, připravovat ho na vzdělávání a rozvíjet ho po stránce fyzické, osobnostní i sociální. Nenahrazuje běžné služby,  jako jsou mateřské školy. Část aktivit podporuje také rodiny, ve kterých již probíhá dohled jiných institucí, hrozí odebrání dítěte z rodiny nebo rodina o návrat dítěte usiluje. Využívá profesionální nástroje pomoci i kontroly a rozvíjení přirozených zdrojů a silných stránek. Program Pro Rodiče s Dětmi pracuje jak v centrech organizace, tak v domácnostech klientů a na institucích.

Doprovodná akce při otevření nové budovy
Doprovodná akce při otevření nové budovy

Program Pro Dospělé

Hlavním cílem programu je zlepšení a sociální stabilizace celkové životní situace jednotlivců i jejich rodin. Služby mohou využít lidé starší 15 let, zejména romského původu, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a hledají informace a podporu k jejímu zmírnění či vyřešení, na kterém aktivně spolupracují. V případě kapacity nabízíme naše služby také dalším osobám potýkajícími se s uvedenými jevy bez ohledu na etnickou příslušnost.

Specifickou pozornost věnujeme podpoře zaměstnanosti, udržitelnosti důstojného bydlení, prevenci a zmírňování zadluženosti a ochraně před diskriminací. S klienty/kami se setkáváme jak v našich centrech – poradnách, tak v jejich domácnostech a v terénu, a v případě účelnosti je doprovázíme i na úřady a instituce.

Program Pro Mladé

Hlavním cílem programu je zvýšit vzdělávací a kariérní úspěchy a podpořit osobnostní rozvoj mladé romské generace (6 – 26 let). Specifickou pozornost věnujeme kvalitnímu a inkluzivnímu základnímu vzdělání, úspěšnému přechodu na vhodnou střední školu a udržitelnosti mladých v dalším vzdělávání a při nástupu do práce v rámci metody Gendalos, kterou v praxi zaměřujeme zejména na věk 13 – 26 let.

S mladými klienty/kami se setkáváme jak v našich centrech, tak v jejich domácnostech, terénu i přímo na školách.

Program Pro Společnost

 • Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel

Značkou Ethnic Friendly zaměstnanec z dílny IQ Roma servisu již od roku 2007 oceňujeme všechny sociálně odpovědné zaměstnavatele, kteří se hlásí k zásadě rovného přístupu s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují. Pokud i vy toto ve své praxi zastáváte, anebo chcete za to ocenit vaši zkušenost se zaměstnavatelem, navštivte a přihlaste se na www.ethnic-friendly.eu.

 • Kampaně cílené na veřejnost a Romy

  mypracujeme.cz
  mypracujeme.cz

Organizujeme lokální i celorepublikové kampaně s tématy podpory kvalitního a inkluzivního vzdělávání Romů, pozitivního obrazu úspěšně pracujících a společensky angažovaných Romů či kampaně cílené na samotné Romy (Dža andre lačhi škola aj.). Šíříme osvětu v otázkách diskriminace, chudoby a sociálního vyloučení. Mezi nejúspěšnější kampaně posledních let patří kampaň mypracujeme.cz.

 • Vzdělávání, koučink a stáže (Akademie Diversitas)

Cílem Akademie Diversitas je rozvoj lidského a organizačního potenciálu, specificky v organizacích, jejichž hlavním posláním není dosahování zisku. Její činnost je zaměřena na vzdělávací a poradenské aktivity s širokou tematickou základnou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených. Tréninky, stáže a poradenství poskytuje IQ Roma servis v rámci mezinárodní spolupráce i zahraničním organizacím. Podrobnosti najdete na stránkách  Akademie.

Další kampaně Programu Pro Společnost:

 • Občanská osvěta a angažovanost, akce pro veřejnost
 • Rozvíjení modelů sociálního podnikání pro ekonomicky úspěšnou praxi a podporu zaměstnanosti
 • Rozvíjení podpory vzdělávání Romů fondem Gendalos
 • Spolupráce a koncepční podíl na systémových změnách na lokální, regionální, národní i evropské úrovni
 • Případová spolupráce s veřejnou správou a nová řešení

 

Pokud vás zajímá, jaká ocenění získal IQ Roma servis za svou práci, přečtěte si 2. díl našeho  rozhovoru: „V ideálním případě bychom nebyli zapotřebí,“ říká lektorka IQ Roma servisu.

Kontaktní informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.