Zúčastněte se projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí a nastartujte svoji kariéru

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Zapojte se do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který Vám přinese nové možnosti ve zvýšení efektivity fungování a rozvoji firmy. Přispějete tak i k rozvoji zaměstnanosti v České republice. Zájem poskytovatelů i uchazečů o stáž předčil všechna očekávání. Během pouhého roku se zaregistrovalo více než 25 tisíc uchazečů a téměř 7 500 poskytovatelů stáží.

Stáže ve firmách - logo
Stáže ve firmách – logo

O projektu:

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí je realizován od června 2012 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Aktuálně má projekt již více než deset měsíců od zahájení prvních stáží. Výstupem projektu bude Národní katalog stáží a databáze poskytovatelů stáží. Cílem projektu je poskytnout stáž minimálně 5 000 stážistů a také navrhnout kroky pro zakotvení stáží ve firmách do české legislativy.

Průběh stáže:

Podmínky stáže jsou koncipovány tak, že stážisté nemají nárok na mzdu (stáž je jejich vzděláváním), avšak nepřichází o státní příspěvky, jež by jim příslušely, i pokud by se stáže v rámci projektu neúčastnili. Stážistům je hrazeno stravné a za určitých podmínek i cestovné a ubytování. Firmám jsou za stážistu uhrazeny fixní náklady na stáž (definované šablonou stáže). Pro stážistu je pak nepochybně velkou výhodou také to, že je mu vždy přidělen mentor, který dohlíží na plnění zadaných úkolů a zajišťuje odbornou konzultaci. Stáž mohou absolvovat i osoby zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené.

REGISTRACE do systému je přitom pro všechny zájemce BEZPLATNÁ a nezávazná. Po absolvování stáže získá stážista kromě nových dovedností také certifikát Europass – doklad o stáži.

 Pro koho je určena?

  • pro absolventy/absolventky;
  • pro nezaměstnané;
  • pro osoby vracející se na trh práce (např. na/po rodičovské dovolené);
  • pro osoby mající zájem o kariérní vzdělávání.

Čtvrtině absolventů byla po skončení stáže poskytovatelem stáže nabídnuta další spolupráce. Od července do září byli mezi zaregistrovanými uchazeči nejvíce zastoupenou skupinou čerství absolventi. Ti bez praxe v oboru nemohou najít vhodné profesní uplatnění. Stáže ve firmách jsou řešením, jak vystoupit ze začarovaného kruhu, kdy zaměstnavatelé vyžadují praxi, ale tu je bez zaměstnání nebo stáže obtížné získat. Pod dohledem mentora se stážista naučí potřebné dovednosti a zapracuje se v daném oboru. Praxi je možné získat v různých oborech od administrativy a managementu přes stavebnictví a IT až po strojírenství nebo potravinářství a krmivářství.

 Více informací o projektu a o nově vypsaných pozicích naleznete na http://www.stazevefirmach.cz/  nebo na  martina.arnoldova@fdv.mpsv.cz

 

4 komentáře: „Zúčastněte se projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí a nastartujte svoji kariéru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.