Tisková konference 16.4. 2013 u příležitosti udělení titulu Fairtradový sbor

Sdílet
Čas čtení: < 1 minuty

Tisková konference se uskuteční 16. dubna u příležitosti udělení titulu „Fairtradový sbor“ (resp. „Fairtradové církevní zařízení“) prvním šesti úspěšným žadatelům v Česku.


Titul Fairtradový sbor udělovaný v rámci mezinárodní kampaně Fairtradové církve a náboženské společnosti, dokládá, že daný sbor podporuje koncept fair trade (tzv. spravedlivý obchod) – například že využívá fairtradové výrobky k vlastní spotřebě nebo pořádá osvětové akce o globálních tématech pro veřejnost. V Česku existují také již čtyři Fairtradová města a čtyři Fairtradové školy. (více na www.fairtradovamesta.cz)

Tiskovou konferenci pořádá Fairtrade Česká republika ve spolupráci s Ekumenickou Akademií Praha a organizací Jeden svět, o.p.s. Bezprostředně po ní dojde k předání certifikátu zástupcům sborů, kteří budou na tiskové konferenci přítomni.

  • Kdy: úterý 16. dubna 2013 v 10,00 hodin
  • Kde: Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vinohrady, Korunní 60, Praha

Tituly Fairtradové město, Fairtradová škola a Fairtradový sbor/farnost v České republice uděluje platforma Fairtrade Česká republika, která se zabývá podporou a propagací fairtradového zboží v Česku a zároveň sdružuje organizace, jež se tématy fair trade zabývají.

Fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v tzv. rozvojových zemích uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Spotřebitel, který si kupuje fairtradové zboží, má jistotu, že produkty byly vyrobeny za podmínek hodných civilizované společnosti – například že zemědělci dostali za svou práci mzdu, která pokryla náklady na výrobu a současně umožňuje důstojné živobytí.  Fair trade rovněž garantuje, že nebyla zneužita dětská nebo nucená práce a nebylo poškozováno životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.