Občanské sdružení Jo pořádá letní počítačové tábory, chybí mu ale vlastní objekt

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Jmenuji se Pavel Patera a v našem občanském družení JO zastávám funkci předsedy sdružení. Toto sdružení vedu prakticky od jeho vzniku v roce 2005. Starám se o legislativu, komunikaci s úřady i s rodiči dětí, řídím financování a management sdružení, jakož i vedení a řízení členů sdružení při přípravě zábavných programů na jednotlivé akce sdružení. Sestavuji harmonogram aktivit sdružení ve školním roce, připravuji rozpočty na akce, řídím spolupráci sdružení s jinými organizacemi a plánuji nové vzdělávací akce sdružení.

Foto: Pavel Patera, Občanské sdružení JO
Pavel Patera, Občanské sdružení JO

Čím se vaše organizace zabývá a kdo je adresátem vašich aktivit?

Sdružení aktivně pracuje celoročně s dětmi a mládeží. Pro rodiče a děti pořádá víkendové akce s názvem „Rodiče a děti“, které jsou zaměřeny na zlepšení vztahů a komunikace mezi rodiči, jejich dětmi a členy sdružení. Na jaře a na podzim organizuje sdružení různá víkendová školení pro rodiče, děti nebo své členy, které mají výrazný zájem na pořádání táborových a kulturních aktivit pro sdružení. V zimním období pořádá sdružení pro děti a mládež „Lyžařské výcvikové kurzy a zimní tábory“ v létě pak „Vodácké výlety“ pro rodiny s dětmi.

Hlavní aktivitou sdružení je organizování “Letních počítačových táborů“ pro děti ve věku od 6 do 16 let a pořádání “Letních táborů pro rodiče a děti“ se zaměřením na výpočetní techniku a zajištěnou službou hlídání malých dětí.

Členskou základnu sdružení tvoří 28 členů. Z toho je 13 stálých a 15 volných aktivních členů sdružení.

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

Nabízíme netradiční letní tábory specializované na počítačovou výuku a na práci s informační a komunikační technologií doprovázené celotáborovým programem. K výuce používáme mobilní počítačovou učebnu.

Základním principem naší výuky při „práci na počítači“ je aktivní zapojení dětí a mládeže do celotáborového programu. Počítačová výuka je vždy propojena s dobrodružnými, převážně skupinovými hrami v přírodě, během jichž si děti osvojují své vědomosti, které získaly v učebně, a dynamicky tak rozvíjejí své znalosti a dovednosti.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám?

Od roku 2010 spolupracujeme aktivně s Mateřským centrem Rosa, Česká Třebová, se kterým pravidelně připravuje výukové tábory na počítačích pro dospělé s aktivním doprovodným programem a zajištěným hlídáním malých dětí. Současně také společně organizujeme doprovodné akce pro rodiny s dětmi v České Třebové (Vítání jara, Den dětí, Mikulášské besídky).

Při organizaci letních počítačových táborů spolupracujeme se společností IdeaHELP, o.p.s., Žamberk, která působí jako školící mobilní počítačové středisko a která pro nás každoročně zajišťuje podporu výpočetní technikou na dobu konání letních počítačových táborů.

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

Připravovat a organizovat zábavné doprovodné vzdělávací programy pro rodiny s dětmi zaměřené na výpočetní techniku, pobyt v přírodě, sportovní kurzy a tvořivou činnost. Všechny programy organizovat jako mimoškolní aktivitu pro děti a dospělé a jejich uspořádáním zvýšit počítačovou gramotnost všech účastníků včetně jejich zájmu o přírodu.

Hlavním výchovným cílem organizace je pak zajistit zvýšení sportovních aktivit dětí pomocí denních i nočních her v přírodě, zdokonalit komunikační schopnosti dětí a jejich rodičů, rozvíjet mentalitu a kreativitu jednotlivce, pomoci utvářet a rozvíjet vztah dětí k hodnotám a výsledkům lidské práce, jakož i významu týmové práce a uplatnění jednotlivce v kolektivu.

Pracovat aktivně s dětmi v průběhu celého školního roku a vytvářet pro ně vzdělávací a zábavné programy jako stěžejní mimoškolní aktivitu. Jde o celoživotní práci s všeobecně rozvíjejícími se hodnotovými i obsahovými cíli a životním rozvojem v přístupu jednotlivce.

Představte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

Sdružení nevlastní táborovou základnu ani nemá pronajatou dlouhodobě žádnou nemovitost, ve které by mohlo provozovat svoji cílenou celoroční činnost. Při pořádání letních táborů je proto pro sdružení složité a časově náročné vypořádávat se každoročně s právními a provozními obměnami a specifiky příslušné táborové základny.

Logo: Občanské sdružení JO

 

Představa samostatného objektu, pronajatého nebo v přímém vlastnictví sdružení, které by mohlo sdružení pro své účely samovolně řídit, by usnadnila sdružení organizaci plánovaných letních aktivit, šetřila by čas, náklady a zcela jistě by zvýšila i zájem dětí a rodičů o prázdninové aktivity sdružení.

Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Při práci s dětmi a mládeží je důležité, aby sdružení poskytovalo účastníkům akcí ty nejlepší služby. Jelikož věkové rozvrstvení účastníků na našich akcích je široké, usilujeme o to, aby všichni naši členové byli v maximální možné míře vzděláni v organizaci volnočasových aktivit a při své práci s dětmi a mládeží poskytovali účastníkům profesionální služby.

Bohužel o nutnou potřebu zvyšovat kompetence pracovníků ve sdružení jsem začal jako představitel společnosti usilovat až příliš pozdě. Osobně bych proto se vzděláváním členů sdružení začal mnohem dříve. Zajistil bych tak všem dostatečný čas i prostor na vzdělání a k seberealizaci.

Nikdy se nevzdávejte. I když se vám třeba někdy nedaří. Ať jsou vaše přání a cíle sebevíc nepředstavitelné nebo těžko realizovatelné, usilovnou prací a snažením je dokážete uskutečnit. Nám se to podařilo.

Kontaktní informace

Adresa organizace, telefon:
Harantova 1748, Hořice, 50801, tel.: 605 759 261, 607649846, info zavináč osjo.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.